سلسله نشست های علمی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی با موضوع دفاع مقدس برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، در این نشست ها محوریت دفاع مقدس با هدف کشف هر چه بیشتر ابعاد علمی و فرهنگی این مقطع پر افتخار تاریخ جمهوری اسلامی، برگزار می گردد.  بر اساس این گزارش، وقایع و رخداد های مرتبط با انقلاب اسلامی دارای ریشه های فکری و فرهنگی بوده و تاثیرات شگرفی بر جریان های گفتمان ساز پس از انقلاب اسلامی داشته است. بررسی و مطالعه این پیامد ها و تبیین دستاورد ها ، از الزامات مجامع علمی خصوصا حوزه تخصصی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی است. به همین بهانه سلسله نشست هایی با محوریت دفاع مقدس و با هدف کشف هر چه بیشتر ابعاد علمی و فرهنگی این مقطع پر افتخار تاریخ جمهوری اسلامی ، با موضوعات مورد اشاره برگزار می گردد+ جدول نشست ها

. انتهای پیام /*