روزی امام فرمودند: یک بار در حال رفتن به مدرسه فیضیه مشاهده کردم که عده ای دارند راجع به کتاب اسرار هزار ساله(1) بحث می کنند، ناگهان به ذهنم آمد که ما داریم درس اخلاق می گوییم حال آنکه این بحث ها در حوزه ها هم نفوذ پیدا کرده است. لذا تصمیم می گیرند از وسط مدرسه فیضیه برگردند و دیگر به مدرسه نرفتند و طی یک ماه تا چهل روز تقریبا همه کارها را کنار گذاشتند و کتاب کشف اسرار را نوشتند.

برشی از کتاب دلیل آفتاب، ص 59، چاپ سوم (خرداد 78)، ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ به نقل از مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی.

1. مؤلف کتاب «اسرار هزار ساله»، علی اکبر حَکَمی زاده است که در ابتدا طلبه و روحانی و ساکن قم بود. ولی در آخر کار منحرف و از سلک روحانیت خارج شد و مدتی به آمریکا رفت و بعد از مدتی که از آنجا برگشت به کارهای اقتصادی روی آورد امّا از کارهای اقتصادی هم زده شد. حکمی زاده در سالهای 1313 تا 1314 مجله همایون را در نقد و مخالفت با عقاید شیعی در ده شماره در قم منتشر کرد. وی سرانجام در سال 1322 کتابچه 38 صفحه ای «اسرار هزار ساله» را منتشر کرد. موضوع این رساله، حمله به مذهب تشیع بود، او حرف های فرقه ضاله وهابی را به همراه تبلیغات سوء ضد روحانیت -که آن روزها بازارش داغ بود- در این رساله گردآورده بود. این کتابچه در حقیقت رساله ای بود در ترویج وهابیت و از طرفی همسو با رضاخان که دشمن روحانیت بود.امام خمینی با نوشتن کتاب کشف اسرار به شبهات و تبلیغات ضد دینی و ضد روحانی اسرار هزار ساله پاسخ گفته و به استناد حقایق تاریخی و ضمن طرح و نقد آرای فلاسفه یونان قدیم، فلاسفه اسلام و فلاسفه معاصر غرب، بر حقانیت تشیع و نقش سازنده روحانیت اسلام تأکید ورزیده است.

 

 

. انتهای پیام /*