به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، دوفصلنامه پژوهشی، تاریخ نامه انقلاب  سال دوم دفتر اول بهار و تابستان 1397 به صاحب امتیازی پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی منتشر شد. بر اساس این گزارش مطالب منتشر شده در این فصلنامه ها بشرح ذیل می باشد:

• آسیب شناسی روش های تجزیه و تحلیل در تاریخ نگاری انقلاب اسلامی/ محمد رضا دهشیری

• بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر نقش منطقه‌ای عربستان(با تأکید بر بحران سوریه و یمن)/ محمد ستوده آرانی، احسان جعفری فر
• بررسی متغیرهای تبیینی در رهیافت سیاسی انقلاب اسلامی/ صداقت شفیع‌زادۀ حور
• تبیین فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی جریان روشنفکری ملی-مذهبی در دوره‌‌ی پهلوی دوم: از شهریور1320 تا آغاز فضای بازسیاسی 1339/ فریده باوریان
• تحلیل مولفه های موثر بر تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامی/ ابوالفضل حسن آبادی
• شعر انقلاب، میدان دار ارائه گفتمان و ارزش‌های انقلاب اسلامی/ محسن پرویش
• مبانی نظری و رهیافت های عملی سیاست خارجی نهضت آزادی ایران (1368- 1357)/ محسن بهشتی سرشت، ایرج سوری
• نمایه تاریخ نامه انقلاب سال 1396/ محمد جمالو

لینک دسترسی به کلیه مقالات و مقاله های شماره جدید دو فصل نامه پژوهشی تاریخ نامه انقلاب http://tarikhname.ri-khomeini.ac.ir/

 

. انتهای پیام /*