دانشجویان عزیز که پیشروان انقلاب و ان شاءالله کسانی هستند که‌‎ ‌‏مقدرات کشور ما بعد از این در دست آنها است، دانشجویان عزیزی که در‌‎ ‌‏این انقلاب همدوش همۀ برادران در راه اسلام قدم برداشته اند، خوش‌‎ ‌‏آمدند.

صحیفه امام جلد 11، ص 352

. انتهای پیام /*