گرچه این برنامه بی.بی.سی به خاطر تکراری بودن تمامی سوژه های محتوایی آن فاقد ارزش رسانه ای است اما به منظور تبیین حقیقت و پاسخ به شبهاتی که ممکن است از ناحیه این برنامه در اذهان پدید آمده باشد به بررسی نکات مهم آن می پردازم. نقد حاضر در ارتباط با استنادات این برنامه به سه فراز پخش شده از سخنان حضرت امام خمینی و بررسی برداشتها و ادعاهای تهیه کننده و گویندگان برنامه از این سخنان است که البته محور اصلی اهداف آشکار کل این برنامه را تشکیل می دهد. ابتدا اشاره کنم که در این برنامه اصول اولیه مستندسازی پژوهش در ارائه صحیح و سانسور نشده متن و تبیین بیطرفانه شرایطی که گفتار متن ناظر بر آن است به هیچ وجه رعایت نشده است و به همین جهت فاقد ارزش استنادی است. همان گونه که بخاطر غلبه بسیار پررنگ نگاه سیاسی کاملا یک سویه و عدم ارائه نظر حتی یک نفر مخالف، فاقد ارزش پژوهشی است. البته ناگفته پیداست که رعایت این اصول از برنامه ای که در رسانه انگلیسی بی.بی.سی در رابطه با اندیشه امام خمینی و اصول حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران و درباره ملت ایران ساخته می شود، نابجاست. این ادعای یکی از گویندگان برنامه که سراندیشه امام خمینی "وجوب حفظ نظام و یا حفظ اسلام به هر قیمتی!" می باشد و گوینده منظورش را از به هرقیمتی "ارتکاب هر عمل ضد اخلاقی از تهمت و دروغ و غیبت برعلیه منتقدان و مخالفین حکومت معرفی می کند!" یک دروغ محض و بلکه بهتانی عظیم است. چرا که چنین تعبیری نه صراحتاً و نه مضموناً در هیچ یک از آثار امام وجود ندارد و هیچ نشانه ای بر چنین بینشی نه در آثار و نه در سراسر زندگی و رفتار او وجود ندارد بلکه همه مستندات موجود در آثار و زندگی امام خمینی خلاف آن را گواهی می دهند. ادعای دیگر این برنامه مبنی بر حذف یک فراز از سخن امام در کتاب ولایت فقیه توسط مؤسسه نشر آثار امام از اساس کذب محض است. هزاران جلد از چاپهای مختلف این کتاب از سال 49 تا سال 72 (زمان چاپ اثر توسط مؤسسه) هنوز در منازل پیروان امام و در کتابخانه ها موجود است و اثبات این دروغ آسان است. (کلیک کنید) نکته دیگر آنکه پخش تقطیع شده و چند ثانیه ای از دو سخن امام و سانسور عبارات قبل و بعد آن، در حالی که این عبارات دخالت تام در فهم منظور ایشان دارد، و همچنین عدم اشاره به شرایط و موضوع سخن امام، اقدام غیر اخلاقی این برنامه را آشکار ساخته و روشن می نماید که آنچه را که سازندگان این برنامه قبل و بعد از پخش این فرازها به سخن امام نسبت داده و برداشتهایی که از این سخن "تقطیع شده" القاء کرده اند خلاف واقع است. استناد بی.بی.سی به سخنی از امام که در سال 48 (10 سال قبل از تشکیل نظام جمهوری اسلامی) ایراد شده است برای آن که ادعای تجویز بهتان به منتقدین نظام به بهانه حفظ نظام را ثابت کنند نیز مضحک است. و همچنین این ادعا که "سخن امام بهتان به فقها و مراجع را تجویز کرده است" نیز کاملا خلاف واقع است چرا که سخن امام در مقام بیان لزوم افشا و طرد آخوندهای درباری و معممین ساواکی و لزوم قیام برای براندازی نظام ظلم است نه حفظ نظام!. نکته مهم که شالوده تحلیل غلط گویندگان بی بی سی در باره فراز ناقص پخش شده از امام را به هم می ریزد اینکه منظور امام از اشاره به روایتی که بموجب آن تهمت به آخوندهای ساواکی رژیم شاه و رسوا نمودن آنان را مجاز شمرده اند، روایتی نیست که دربردارنده واژه "باهتوهم" است. بلکه به دلایل و شواهد متعدد اشاره به روایتی است که درباره این گونه اشخاص یعنی روحانیون دنیا طلب وابسته به سلاطین جور است که در آن واژه "فاتهموهم" بکار رفته است. بین بهتان و تهمت - که در ادبیات رایج عامه مردم به یک معنا به کار می روند - در اصطلاح فقهی و حقوقی تفاوت اساسی وجود دارد. بهتان در لغت از "بهت" (به معنای افترا یا به معنای تحیّر) است و در اصطلاح: دادن نسبت دروغ ارتکاب عمل گناه و مجرمانه به کسی است که مرتکب آن نشده باشد. اما تهمت از "وهم" (به معنای ظنّ) در ابواب زیادی در فقه (نظیر قضاوت، شهادت، مکاسب محرمه، جهاد و ...) به کار رفته است و معانی و کاربردهای متفاوتی دارد. اتهام، نسبت دادن ارتکاب عمل خلاف شرع و مجرمانه به کسی است، که حکم آن به حسب موارد مختلف، متفاوت می شود و ممکن است حکم آن حرمت (در صورت دروغ بودن اتهام) یا جواز (در صورت صحت نسبت داده شده به متهم و اثبات آن در دادگاه و یا شهادت صدق بر صحت اتهام وارده به منظور احقاق حق و مواردی از این قبیل) و حتی وجوب (در صورت صحت اتهام وارده و توقف مصلحت اجتماعی اهمّی بر آن نظیر پیشگیری از وقع جرم و جنایت و ظلم، و پیشگیری از ترور و کشته شدن انسانهای بیگناه و نظایر آن) باشد. ادعای بی.بی.سی بر تجویز بهتان به منتقدین نظام به استناد این فراز از سخن امام از اساس خلاف واقع بوده و خود بهتانی آشکار به امام است که نتیجه پخش ناقص عبارت امام و تحریف معنای کلام ایشان است. دومین فراز پخش شده از صدای امام در برنامه بی بی سی نیز دستخوش همان تقطیع گردیده و با سانسور قسمتهای تعیین کننده در فهم کلام امام همراه است و لذا نتیجه ای که این برنامه از پخش آن گرفته است هیچ ارتباطی با منظور امام ندارد. در این برنامه هیچ اشاره ای به موضوع سخنرانی امام نشده است. موضوع سخن امام بیان وجوب شرکت همگان در دفاع از کشور و لزوم مراقبت و همکاری مردم در مقابله با اقدامات تروریستی منافقین در یازدهمین ماه شروع تجاوز صدام و در اوج ترورهای منافقین پس از انفجار حزب جمهوری اسلامی در مرداد سال 1360 می باشد. اصلی ترین فراز سخن امام عبارتی است که قبل از فراز پخش شده در برنامه بی.بی.سی ایراد شده که عمدا در برنامه بی.بی.سی حذف شده است. چرا که پخش آن که فقط 45 ثانیه زمان می برد! می توانست القای برداشت خلاف واقع، و نامربوط بودن تحلیلهای گویندگان این برنامه با سخن و منظور امام خمینی را برملا سازد. در ادامه خواهم گفت که اشاره کوتاه امام در فراز ناقص پخش شده درباره جواز دروغ در صورت توقف حفظ جان انسانها بر آن، ادامه پاسخ به استدلال کسانی است که با استناد به آیه "لاتجسّسوا" و آیه "لاتقتلوا انفسکم" ، جواز شرکت برای دفع تجاوز دشمن بعثی و همکاری و مراقبت در برابر ترورهای منافقین را زیر سوال می بردند. ضمن آنکه جواز ارتکاب برخی محرمات مهم در صورت توقف واجب اهمّی همچون حفظ جان مردم، یا پیشگیری از یک فتنه و فاجعه بر آن، حکم بدیهی عقل و عقلا و مورد تأیید همه ادیان و مکاتب اخلاقی است و اختصاص به امام خمینی یا تمام فقهای اسلام ندارد. تحریف، تحلیل بدون استناد، و پخش ناقص و تقطیع شده سخن امام و دادن نسبتهای دروغ به ایشان از ویژگیهای بارز این برنامه می باشد و به خاطر همین واقعیت می توان آن را مطابق با محتوایش "بهتان علیه امام و نظام" نامید. توضیحات و مستندات مطالب خلاصه شده فوق را در مشروح قسمت اول این نوشتار ملاحظه فرمایید. امید دارم با مطالعه قسمت دوم این نوشتار که مستند است به نقل دقیق فرازهایی از زندگی و کلام امام خمینی که دروغ بودن نسبتهای برنامه بی.بی.سی را اثبات می کند، زوایایی از روح لطیف آن بزرگوار، و حقیقت بینش و سیره ایشان در پایبندی به روش انبیای عظام و آموزه های قرآن و پیشوایان معصوم (ع) در حدّ اعلای رعایت اصول اخلاقی در برخورد با منتقدان و مخالفان و عدم جواز کمترین تخلفی از اخلاق و شرع و قانون در برخورد با آنان، برای جویندگان حقیقت آشکار شود. کلام آخر اینکه مخاطب این نوشتار دشمنان امام نیستند که هیچ گاه با آن روح خدایی همراه نبوده و نخواهند بود بلکه خطابم به کسانی است که صادقانه در پی کشف حقیقت اند.

. انتهای پیام /*