در بخش نخست این نوشتار، خلاف بودن نسبت های داده شده به حضرت امام خمینی در مستند بهتان بی.بی.سی به تفصیل و با دلایل متعدد بیان گردید و وعده ی ارائه ی مستنداتی از سخنان ایشان که در تعارض با ادعاهای برنامه ی مذکور می باشد، داده شد. قبل از بیان متن فرمایشات امام، چند نکته زیر را یادآور می شوم:

1 – حاصل کل برنامه بی.بی.سی یک نسبت ناروا به امام خمینی است که گفته اند: "بنیانگذار جمهوری اسلامی یک سراندیشه داشت با عنوان وجوب حفظ نظام یا اسلام به هر قیمتی! و در این اندیشه، ارتکاب هر عمل ضد اخلاقی، نسبت به منتقدین نظام و مخالفین فکری ایشان – ولو از مراجع تقلید باشند – جایز می باشد و بر اساس این اندیشه و تأثیر آن، در جمهوری اسلامی به عنوان یک اصل، آبروی اشخاص از اهمیت چندانی برخوردار نیست و غیبت و تهمت و دروغ در حق منتقدین نظام تجویز شده است" ! (تعابیری که بیان کردم عینا در بخش های مختلف برنامه ی مذکور از سوی تهیه کننده و برخی گویندگان آن ادا شده است)

تهیه کننده ی این برنامه گفته است، برای تهیه ی بخشی از محتوای برنامه بیش از 4 سال پیگیر بوده. قطعا در این مدت طولانی ایشان بارها آثار امام خمینی – که به آسانی در دسترس عموم می باشند – را جستجو کرده و هیچ مدرکی بر ادعاهای این برنامه نیافته است، و همه ی آثار و زندگی اخلاقی ایشان به روشنی خلاف آنرا ثابت می کند. نهایتا ناگزیر از پخش تقطیع شده دو فراز کوتاه با حذف قبل و بعد عبارات امام و تحریف معنای کلام ایشان به عنوان سند ادعاهای خویش گردیده که هیچ ارتباطی با موضوع برنامه نداشته است. چگونگی سوء استفاده از دو سخن تقطیع شده امام در این برنامه، در بخش اول همین نوشتار، مستندا بیان گردید.

اکنون جای این پرسش جدّی هست که بر اساس کدام منطق علمی و کدام روش تحقیق می توان اثبات کرد که صدها بیان شفاف از نصّ کلام امام خمینی در آثار و زندگی او، و در دستورالعمل های حکومتی او (که نمونه های زیادی از آنرا در مشروح همین نوشتار نقل خواهم کرد) که آشکارا در تعارض قطعی با ادعاهای مذکور می باشد، نتوانسته است بر پیروان بی شمار او اثر بگذارد و موجب فهم و استخراج اندیشه ی او در برخورد با منتقدین گردد – آنهم پیروانی که به صدق گفتار او ایمان کامل داشتند و با فراخوان او به انقلاب پیوستند – اما همین مردم و خصوصا نزدیکترین افراد به ایشان که دست اندر کار مدیریت نظام او بوده اند به واسطه ی دو فراز نامربوط، معتقد به اصلی شده اند که بی.بی.سی. ادعا کرده یعنی " حفظ نظام و اسلام به هر قیمتی ولو به تهمت و دروغ به منتقدین" ؟! اصلی که در تعارض کامل با کل اجزا و اساس گفتمان اخلاقی و دینمداری امام خمینی می باشد.

بنابراین، حق طبیعی مخاطبان مستند بی.بی.سی است که از تهیه کنندگان این برنامه بپرسند چرا حقیقت را در جستجوی ناموفق چهارساله ی خویش کتمان کردید و در اثبات ادعاهای نامستند خویش به بهتان و تحریف سخن او و بازی دادن مخاطبان متوسل شدید؟ البته این پرسش از رسانه ی دولتی انگلیس با توجه به سوابق دیرینه ی او در قبال ملت ایران از مشروطیت تا به امروز، بی مورد است.

2 – در برنامه ی مذکور لابلای تحلیل گویندگان، که محور سخنشان اتهام به امام خمینی است، برای تحریک عواطف بینندگان، تصاویری از چند واقعه ی تلخِ اتفاق افتاده بعد از رحلت امام، پخش شده که البته موضوع برنامه نبوده اند و موضوع این نقد نیز نمی باشند. اما اختصارا عرض کنم از نظر امام خمینی و پیروان ایشان هیچگاه بهانه ی فریضیه ی امر به معروف و نهی از منکر و فریضه ی حفظ نظام و اسلام توجیه گر ارتکاب معصیت و تخلف از قانون ، آنهم گناهان کبیره ای همچون دروغ و غیبت و تهمت نسبت به هرکس ولو مخالفین و محکومین نمی شود. تجاوز از موازین شرعی و اخلاقی و ارتکاب ظلم و معصیت به هر بهانه ای و از سوی هر شخص و ارگانی در تضاد آشکار با اساس نهضت امام خمینی است. تئوری "حفظ نظام به هر قیمتی" در تقابل کامل با نظریه ی امام خمینی است که حفظ نظام را برای اجرای عدالت و در همه حال مقیّد به رعایت ارزش های اخلاقی و الهی می داند. مستندات این مدعا را از متون امام خمینی در همین نوشتار ملاحظه خواهید کرد.

3 – در رد ادعاهای مستند بهتان، فرازهایی از مواضع امام خمینی انتخاب شده که دربردارنده تذکرات و هشدارها به روحانیون و مسئولین اجرایی، تقنینی، قضایی و امنیتی و نظامی کشور نسبت به رعایت حدود شرعی و عدم تخلف از قانون و عدل می باشد، از ناحیه ی پیاپی آمدن این عبارات هرگز نباید تلقی وهن به این نهادها و مسئولین و اعضای متعهد آنها شود چرا که این فرازها بخشی از سخنرانی ها و پیام های مفصل امام است که در تجلیل از خدمات و نقش ارزنده ی این نهادها ایراد شده است.


اسناد و شواهد قطعی در رد ادعاهای مستند بهتان بی. بی. سی از متن سخنان و نوشته های امام خمینی:

در مشروح همین نوشتار (قسمت دوم) نمونه های متعددی از متن سخنان و یا نوشته های امام خمینی (همراه با آدرس هر فراز و ارائه ی فیلم یا صوت حضرت امام) در ذیل عناوین زیر، نقل شده است:

* نمونه هایی از نظرات امام خمینی درباره ی رفتار با منتقدین، مخالفین و حتی دشمنان، محکومین و محبوسین، و اسیران جنگی

* مهمترین سند قطعی بر خلاف واقع بودن ادعای بهتان بی.بی.سی، پیام هشت ماده ای امام   + متن پیام -  کلیک کنید

* نمونه هایی از برخورد امام خمینی با مخالفین و حتی توهین کنندگان به ایشان

* آیا وجوب حفظ نظام و حفظ اسلام در دیدگاه امام خمینی مقید به رعایت قانون و اخلاق است یا به هر قیمتی؟

* از دیدگاه امام خمینی حفظ نظام در گرو عبرت از تاریخ و تفاهم با ملت است

* اموری که از نظر امام خمینی توجه به آنها برای حفظ نظام و حفظ اسلام اهمیت دارد

* حکومت دینی مطلوب از دیدگاه امام خمینی که مطالبه ی ایجاد آنرا به پیروانش آموزش داده است

* دیدگاه امام خمینی درباره رذایل اخلاقی نظیر دروغ، غیبت و تهمت،

خوانندگان محترم پس از ملاحظه متن سخنان امام این واقعیت را درخواهند یافت که برخلاف بهتان بی.بی.سی، امام خمینی ارتکاب چنین اعمالی در حوزه سیاست و اجتماع در حکومت دینی را سبب سقوط نظام و شکست اسلام معرفی کرده است نه باعث حفظ نظام و اسلام!

از عموم کسانی که مستند بهتان بی.بی.سی را دیده اند، چه علاقمندان به امام خمینی و حتی منتقدین و مخالفین ایشان تقاضا می کنم برای کشف حقیقت و سنجش درستی یا ناروایی آنچه که در این برنامه در باره اندیشه و سخن امام گفته شده است، مطالب نقل شده از متن آثار ایشان را در مشروح این نوشته، با نگاه بی طرفانه ملاحظه فرمایند.

مطمئن باشید به واسطه ی اهمیت فراوانی که هشدارهای جدی اخلاقی و سیاسی بیان شده در این فرازها دارند -که توجه به آنها شدیدا مورد نیاز امروز جامعه می باشد - مطالعه توأم با تأمل در این فرازها به خستگی زحمت قرائت آن می ارزد؛ چرا که این جزوه، مجموعه ای یکجا از اهمّ آنچه که برای داوری در باب مسائلی بسیار مهم از گفتمان های اخلاقی و اجتماعی روز جامعه، از زبان کسی که در پیدایش و تداوم و استقرار نظام جمهوری اسلامی نقش راهبردی منحصر به فرد داشته است، در اختیار شما می گذارد.

چنانچه به دوستان امام و خصوصا فعالان حوزه ی سیاست و فرهنگ توصیه می کنم در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی با دقت، تذکرات و هشدارهای امام – بویژه فرازهای نقل شده در مشروح این نوشته – را ملاحظه فرمایند. مطمئنم حلاوت انس دوباره با کلام امام و یادآوری خاطرات حوادث سخت و پر فراز و نشیب، اما سرشار از همدلی و یک صدایی جامعه و فضای معنوی آن ایام، زحمت قرائت آنرا – علیرغم تفصیل ظاهریش – به استناد: " انّ الذکری تنفع المومنین" جبران می کند. و مهمتر از آن، از همین رهگذر نکته های زیادی در کشف علت فاصله های کنونی با آرمان های دیروزمان را می توان دریافت. باشد تا در آغاز دهه ی پنجم انقلاب، راهتان را با اقتدار معنوی بیشتر بپیمایید.

 

حمید انصاری

(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)

دیماه 1397

. انتهای پیام /*