از غم مصیبت های پدران و مادران فرزند از دست داده، سنگینی بر دوشم پیدا می شود که تاب نمی آورم.

صحیفه امام ج ۶ ص ۱۰

. انتهای پیام /*