کتاب حوزه نجف و تحولات سیاسی ایران از جنبش مشروطه تا انقلاب اسلامی ۱۲۸۵-۱۳۵۷ش، در قطع وزیری، در 499 صفحه توسط انتشارات پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی به قلم دکتر حمید بصیرت‌منش، در ده فصل منتشر شد. به گزارش پرتال امام خمینی(ره)، این کتاب که در قطع وزیری، 499 صفحه و با قیمت 790،000 ریال در بهمن ماه 1397 توسط انتشارات پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی به چاپ رسیده، در ده فصل، جمع‌بندی و نتیجهگیری، تنظیم و نگارش یافته است.

 فصل اول به عنوان زمینه مقدماتی ورود به بحث، اهمیت جایگاه فقهای شیعه و تشکیل حوزة علمیه نجف و اهمیت این جایگاه نزد ایرانیان و نقش ایرانیان در بازسازی شهر نجف و مدارس علمیه آن، مورد توجه قرار گرفته است. در فصل دوم نقش علمای حوزة نجف در تحولات سیاسی ایران در دوره قاجار بهویژه نقش آنان در جنگهای ایران و روس تا مقطع انقلاب مشروطیت ایران، توضیح داده شده و در فصل سوم به دوران درخشان نقشآفرینی علمای حوزه نجف در تحولات مربوط به جنبش مشروطیت ایران تا پایان جنگ جهانی اول اختصاص دارد. فصل چهارم مربوط به مبارزات سیاسی علمای نجف در مقطع پایان جنگ جهانی اول تا تأسیس دولت عراق (تحت قیمومیت بریتانیا) که تقریباً همزمان با رویدادهای اواخر حکومت قاجار و قدرتگیری رضاخان است می‌باشد.

فصل پنجم، مواضع روحانیون بزرگ نجف در قبال انقراض حکومت قاجار و تشکیل سلسلة پهلوی و دوران سلطنت رضاشاه و فصل ششم، مواضع سیاسی علمای حوزه نجف طی بیست سال از 1320 سقوط رضاشاه تا سال 1340 شمسی و فصل هفتم مواضع علمای نجف بهویژه دو چهره سرشناس آن آیتالله سید محسن حکیم و آیتالله سیدابوالقاسم خویی در قبال نهضت روحانیون ایران به پیشگامی امام خمینی(ره) طی سالهای 1340 تا تبعید امام خمینی(ره) به نجف در مهر 1344 مورد توجه قرار گرفته است.

فصل هشتم مواضع سیاسی حوزه نجف را در سالهای تبعید امام خمینی(ره) در عراق طی  سالهای 1344 تا مقطع انقلاب اسلامی بحث و بررسی نموده است. در فصل نهم مواضع حوزه نجف و مرجعیت مهم آن، یعنی آیتالله خویی و نیز آیتالله سید محمدباقر صدر در خصوص انقلاب اسلامی تجزیه و تحلیل شده و در فصل دهم نتیجهگیری ارائه گردیده است.علاقمندان می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه، واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی، منشورات موسسه را تهیه کنند.

مشخصات اثر:

مؤلف:  دکتر حمید بصیرت‌منش

سال: 1397

محل نشر: تهران

نوبت چاپ: اول

صفحات: 499 صفحه

شمارگان: 500 نسخه

. انتهای پیام /*