دولتها بفهمند که قدرت به این نیست که پرده های کذا و مبلهای کذا باشد از مال این ملت ضعیف! خود ملت در این غارها زندگی بکنند و شما در کاخهای دادگستری و نخست وزیری! تعدیل کنید خودتان را؛ اگر از خودتان شروع نکنید، نمی توانید اصلاح کنید.

سخنرانی در جمع علماء و روحانیون
مدرسه فیضیه قم 

صحیفه امام . جلد ۶ . صفحه ۳۳۰

. انتهای پیام /*