شما باید خداوند را حاضر و ناظر بدانید. انسان ممکن است چیزی را از چشم همه مخفی کند، ولی همه چیز ما در نزد خدا حفظ می شود و اعمال ما را به خود ما بر می گرداند. باید به قلبتان برسانید که هر کاری انجام می دهید در محضر خدا هستید.

جماران؛ 1363_ سخنرانی در جمع مسئولان وزارت اطلاعات؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج 19، ص 179

. انتهای پیام /*