کتاب" نفاق از دیدگاه امام خمینی(ره)" به قلم توسط آقای احسان احمدی خاوه و خانم سمیه شاه حسینی منتشر شد. به گزارش پرتال امام خمینی(ره)، کتاب" نفاق از دیدگاه امام خمینی(ره)" به همت دفتر نمایندگی موسسه در قم، وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شد.

در مقدمه این کتاب آمده است: انسانها دارای جسمی مادی و روحی هستند و هر کدام از این دو بخش، سلامت و بیماری هایی متناسب با خود دارند. رذائل اعتقادی، اخلاقی و رفتاری از بیماری های روح بشر است و یکی از بیماری های خطرناک تباه کننده دین و دنیا «نفاق» است. در تعالیم اسلامی، آیات قرآنی و سخنان پیامبر اکرم(ص) و کلمات ائمه معصومین(ع) نفاق به عنوان یکی از رذائل اخلاقی با مفاسد و پیامد های فردی و اجتماعی، و اثرات سوء دنیوی و اخروی تلقی و با آن مبارزه شده است.

امام خمینی(ره) که یکی از ستارگان پرفروغ در عرصه مختلف معارف اسلامی و از عالمان اخلاقی و تهذیب نفس می باشد، در آثار اخلاقی و عرفانی خود به تبیین ماهیت این بیماری مهلک و راه های درمان آن پرداخته است.

کتاب" نفاق از دیدگاه امام خمینی(ره)" که توسط آقای احسان احمدی خاوه و خانم سمیه شاه حسینی تدوین و به رشته تحریر درآمده است، به بررسی موضوع «نفاق» و عوامل و زمینه های فردی و اجتماعی آن و راهکار  نجات از آن در اندیشه و آثار امام خمینی(ره) پرداخته و در صدد پاسخگویی به سوالات ذیل است: 1- نفاق چیست؟ منافق کیست و چه ویژگی هایی دارد؟ 2- بسترها، علل و انگیزه های فردی، اجتماعی و روانی بروز این ویژگی کدامند؟ 3- تاملی بر مراتب و اقسام تزویر و نفاق 4- راه های پیش گیری و درمان این آفت اخلاقی کدام است؟

این اثر ارزشمند، آرای امام در باب مساله نفاق را به دو فصل کلی تقسیم می کند: آرای امام در پیش از انقلاب؛ آرای ایشان در این باب که غالبا به صورت مکتوب است ناظر به وجوه و سطوح اخلاقی مساله نفاق و حواشی مربوط به آن است. اما پس از انقلاب؛ با ورود نفاق به عرصه سیاسی اجتماعی و تبدیل آن به یک «جریان»، انعکاس مساله نفاق در آرای امام نیز وارد مرحله ای تازه ای شد. کلید واژه نفاق در بیانات امام در این ایام، معطوف به تحرکات«جریان نفاق» در متن و شیوه تفرقه افکنانه و آشوب طلبانه آن است.

این اثر ارزشمند دارای بخش های مختلف است که با سخن ناشر و مقدمه مولف شروع می شود. سپس به سیمای نفاق و منافقان در قرآن و روایات (تعریف، ابزارها، سازکارها، تبیین روان شناختی و ...) می پردازد. بخش بعدی به بسترها و انگیزه های روانی، فردی و اجتماعی نفاق و علل و انگیزه های آگاهانه و ناخودآگاه اشاره می کند. تاملی بر مراتب و اقسام تزویر و نفاق (نفاق اکبر، نفاق اصغر، نفاق در عقیده، نفاق در اعمال، نفاق در گفتار و ...) بخش بعدی کتاب را تشکیل می دهد. بخش پایانی این کتاب به روشهای پیشگیری و درمان نفاق بر اساس دیدگاهها و نظرات امام خمینی(ره) می پردازد. علاقمندان می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه، واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی، منشورات موسسه را تهیه کنند.

 

. انتهای پیام /*