کتاب" برکرانه شرح چهل حدیث  امام خمینی(ره)" منتشر شد. به گزارش پرتال امام خمینی(ره)، کتاب" برکرانه شرح چهل حدیث  امام خمینی(ره)" به همت دفتر نمایندگی موسسه در قم، وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) و به قلم جواد محدثی منتشر شد.

کتاب شرح چهل حدیث حضرت امام خمینی(ره) که از سودمندترین آثار اخلاقی اوست، از دیرباز نظر اهل معنا و سالکان راه تذهیب نفس را به خود جلب کرده است.

 از ویژگی های این اثر، غنای محتوا، استناد به آیات و روایات فراوان، طرح مباحث نظری اخلاق  و عرفان و اشاراتی بی شمار به دقایق عرفانی  نکات بدیع و نظری در این زمینه است؛ ولی از آنجا که برای عموم اهل مطالعه، بهره وری از این کتاب دشوار است، به ویژه نثر سنگین و ادبیات خاص آن و قالب به کار رفته در پردازش مفاهیم و تبیین نکات و طول و تفصیل برخی مباحث، آن را از کتابی برای عموم جدا ساخته است، به نظر رسید باید کاری کرد تا اقشار بیشتری به ویژه جوانان علاقه مند به اینگونه مباحث از آن استفاده کنند.

در باز آفرینی و تسهیل این کتاب سعی شده است:

-        ساختار جمله بندی ها از سبک کهن به شیوه امروزی درآید؛

-        در بخش هایی از مباحث طولانی یا سنگین، تلخیص به عمل آید؛

-        با حفظ حداکثری تعبیرات حضرت امام و وفاداری به  متن اصلی، جایگزین سازی و روان نمودن واژه ها و تعبیرات دشوار و نامانوس یا اصلاحات فلسفی عرفانی انجام گیرد؛

-        از شمار روایاتی که به عنوان مستندات مباحث در شرح حدیث آمده، کاسته شود؛

-        در ارجاعات و پاورقی ها به حداقل اکتفا شود؛

-        برخی از مطالب حاشیه ای هم که با موضوع اصلی هرحدیث کم ارتباط بوده و جوشش قلم حضرت امام توضیحات را به سوی دیگر کشانده که در جای خود نکات نفیس و سودمندی است، اما با مخاطبان که در این بازنویسی مد نظر بوده، کمتر رابطه برقرار می کند، در این نگارش نو حذف شده است.

با توجه به نکات یاد شده، ضمن تاکید بر این که روح حاکم بر این خلاصه، همان جوهره سیال افکار و حکمت ها و پند های گرانمایه امام راحل (ره) است، لیکن با فشرده سازی و تسهیل عبارات، امید و انتظار میرود در قالب و شکل کنونی، امکان استفاده بیشتری از کتاب برای قشر جوان  اهل مطالعه فراهم شده باشد و عشق پایدار نسل امروز به اندیشه ها و آرمان ها و شخصیت بی نظیر امام خمینی (ره) زمینه ساز انس و آشنایی بیشتر با این انسان الهی  موج آفرین و تاریخ ساز گردد و «خط امام» در همه عرصه ها و ابعاد، مورد شناخت و پیروی و الگو گیری قرار گیرد.

علاقمندان می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه، واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی، منشورات موسسه را تهیه کنند.

. انتهای پیام /*