اگر من یکوقتی دیدم که مصلحت اسلام اقتضا می کند که یک حرفی بزنم، می زنم و دنبالش راه می افتم و از هیچ چیز نمی ترسم بحمد الله تعالی. و الله تا حالا نترسیده ام. آن روز هم که مرا می بردند، آنها می ترسیدند؛ من آنها را تسلیت می دادم که نترسید.

سخنرانی در جمع علما، روحانیون و اقشار مردم . مسجد اعظم قم . ۲۶ فروردین ۱۳۴۳

صحیفه امام . جلد ۱ . صفحه ۲۹۳

. انتهای پیام /*