کتاب نقد و روش شناسی دروغ پراکنی های بی بی سی(بهتان بی اساس) به قلم دکتر حمید انصاری، توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) منتشر شد. این کتاب با استناد به متن متقن سخنان امام خمینی پاسخی مستدل در نقد آن بهتان بی اساس را به رشته تحریر در آورده و جهت تنویر افکار عمومی منتشر می نماید. به گزارش پرتال امام خمینی(س) در بخش مقدمه این کتاب آمده است: یکی از برجسته ترین وجوه زندگی و اندیشه امام خمینی، شخصیت اخلاقی ایشان است. گذشته از آثار ارزشمند اخلاقی و عرفانی آن حضرت، که وی را در شمار اندیشمندان صاحب نام در حوزه اخلاق و عرفان نظری قرار داده است. در حوزه اخلاق عملی نیز، پایبندی ایشان به آداب و موازین اخلاقی، مورد اتفاق نظر تمامی کسانی است که با سبک زندگی و بنیان های اندیشه آن حضرت، آشنا بوده اند. به گواه خاطرات مستند بسیاری از کسانی که به نهضت امام خمینی پیوسته اند یکی از جاذبه های موثر شخصیت امام خمینی همین ویژگی های اخلاقی او بوده است.

تحریف مبانی اندیشه های اخلاقی امام خمینی و تخریب شخصیت معنوی ایشان دستمایه دروغین برنامه ای فراتر گرفت که در شبکه بی بی سی فارسی لندن ساخته شد و در دیماه سال 1397 با نام جعلی «مستند بهتان» پخش شد.
هرچند که ماهیت خصمانه برنامه های تبلیغی رسانه های غربی خصوصا شبکه بی بی سی لندن علیه انقلاب اسلامی مردم ایران و رهبری آن سابقه «چندین ساله» دارد اما، از آنجایی که در این برنامه با استفاده از عنوان «مستند» و با بهره گیری از تروکاژ های رسانه ای کوشش شده است تا با استناد به دو فراز از سخنان امام خمینی زمینه تحریف اندیشه و تخریب شخصیت ایشان را در نگاه مخاطبان فراهم آوردند که البته ممکن هم نشد! این کتاب با استناد به متن متقن سخنان امام خمینی پاسخی مستدل در نقد آن بهتان بی اساس را به رشته تحریر در آورده و جهت تنویر افکار عمومی منتشر می نماید.

علاقمندان می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه، واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی، منشورات موسسه را تهیه کنند.

. انتهای پیام /*