نجف اشرف، ۱۳۴۷_ اجازه نامه به آقای غلام رضا کریمی یزدی، در امور حسبیه و شرعیه

 ر.ک صحیفه امام؛ ج۲، ص ۱۸۶

***

نجف اشرف ، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران (هدف، واژگونی طاغوت و برپا داشتن اسلام است).

نکات مهم:

- راه رهایی هر ملتی از چنگال استعمار، مذهب است که ریشه در عمق جان آن ملت دارد.‏‎

 - اکنون که ملت بزرگ ایران آگاهانه بپاخاسته است و هر چند گاه حوزه ها،‏‎ ‎‏دانشگاهها، مدارس، جماعتها، بازارها و شهرها در اعتراض به شاه تعطیل می گردد، و‏‎ ‎‏ملت عزیز پشتیبانی خود را از اسلام و قرآن کریم اعلام و برای استقلال و آزادی کشته‏‎ ‎‏می دهد، لازم است سران قوم نقشه های فریبندۀ شاه را که چیزی جز هدم احکام اسلام و‏‎ ‎‏کشور نیست نقش بر آب کنند، و با بیداری و آگاهی تا برانداختن این رژیم به مبارزه ادامه‏‎ ‎‏دهند، و در حفظ وحدت کلمه و جهت، نگذارند مبارزات حق طلبانه رو به سستی گراید.‏.

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳،  ص ۴۲۱ - ۴۲۳

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای شورای آمار ایران (توطئه بر ضد فرهنگ و روحانیت)

اهم بیانات:

- از زمانی که رضاخان آمد، جز یک چند صباحی که می خواست بازی بدهد مردم را و‏‎ ‎‏اظهار دیانت کرد و اظهار چه کرد، از همان زمان عمدۀ نظرش را دوخت روی روحانیت‏‎ ‎‏که اینها را از بین ببرد

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۷۶

***

جماران، ۱۳۵۹_ حکم احراز اجتهاد قضات داوطلب در شورای عالی قضایی به آقای منتظری

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۱۱

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (نگرانی از اختلاف در ارگان های اسلامی)

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۱۲ - ۴۱۸

 ***

جماران ۱۳۶۰ _ حکم عزل ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح

 

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‏

‏‏     آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شده اند.

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۴۲۰

***

 

. انتهای پیام /*