قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع وزرای امور خارجه ایران و ترکیه (عبرت دولت ها از سرنوشت شاه)

‏‏اهم بیانات:

- یک همچو محیطی که محیط برادری باشد، ملت پشتیبان دولت است. و اگر ملت‏‎ ‎‏پشتیبان دولتی شد، دولت سقوط نمی کند.

- من امیدوارم که بین دولتهای اسلامی یک اخوتی، اخوت اسلامی، همان طوری که‏‎ ‎‏قرآن امر فرموده است، پیدا بشود؛ که اگر این اخوت اسلامی در بین ممالک اسلامی پیدا‏‎ ‎‏بشود، یک قدرت عظیمی است که هیچ یک از قدرتهای دنیا نمی توانند به پای آن باشند.‏

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۸۵ - ۸۹

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع بانوان فرهنگی دزفول (تربیت فرزند از دید اسلام)

اهم بیانات:

- دامن‏‎ ‎‏مادرها دامنی است که «انسان» از آن باید درست بشود. یعنی اول مرتبۀ تربیت، تربیت‏‎ ‎‏بچه است در دامن مادر؛ و برای اینکه علاقۀ بچه به مادر بیشتر از همۀ علایق هست و هیچ‏‎ ‎‏علاقه ای بالاتر از علاقۀ مادری و فرزندی نیست. بچه ها از مادر بهتر ‏‏[‏‏مسائل‏‏]‏‏ را اخذ‏‎ ‎‏می کنند.

- شغل شما شغل‏‎ ‎‏انسان سازی است. معلم انسان درست می کند، همان شغل انبیا است. انبیا آمدند، از اول‏‎ ‎‏هر نبی ای آمده است تا آخر، فقط شغلش این بوده که انسان درست بکند، تربیت کند‏‎ ‎‏انسانها را. شغل معلمی همان شغل انبیا است. پیغمبر اکرم معلم همۀ بشر است، و بعد از او‏‎ ‎‏حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ باز معلم همۀ بشر است. آنها معلم همۀ بشر هستند، شما معلم‏‎ ‎‏یک عده از بشر. شغل همان شغل است؛

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸،  ص ۹۰ - ۹۲

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده پلیس (ضربه به روحانی و دانشگاهی)

‏اهم بیانات:

- دانشگاه در هر کشوری ... نقششان این است که انسان درست کنند. مأمور ساختن‏‎ ‎‏انسان هست دانشگاه. از دانشگاه ممکن است یک انسان پیدا بشود که یک کشور را‏‎ ‎‏نجات بدهد و ممکن است که یک انسان پیدا بشود که کشور را به هلاکت بکشد.

- غرب دارد دنیا را به صورت یک جنگنده، به صورت یک وحشی بار می آورد.‏‎ ‎‏تربیت غرب انسان را از انسانیت خودش خلع کرده؛ به جای او یک حیوان آدمکش‏‎ ‎‏گذاشته است!

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۹۳ – ۹۸

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع وزیر امور خارجه و سفرا (حفظ استقلال در سفارتخانه ها)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۹۹ - ۱۰۴

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع بانوان کارمند شرکت مخابرات (مشارکت در سازندگی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۰۵ - ۱۰۸

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع مدیران صندوق های قرض الحسنه (مبعث ـ اهمیت قرض الحسنه)

اهم بیانات:

- روز بعثت رسول اکرم در‏‎ ‎‏سرتاسر دهر؛ «مِنَ الازَلِ اِلَی الاَبَد»، روزی شریفتر از آن نیست؛ برای اینکه حادثه ای‏‎ ‎‏بزرگتر از این حادثه اتفاق نیفتاده.

- ربّ انسان را کسی نمی تواند‏‎ ‎‏بشناسد الاّ اینکه خودش را بشناسد و خودشناسایی که دنبالش خداشناسی است حاصل‏‎ ‎‏نمی شود مگر برای کُلّ اولیای خدا. و گمان نباید بشود که اسلام آمده است برای اینکه،‏‎ ‎‏این دنیا را اداره بکند، یا آمده است فقط برای اینکه مردم را متوجه به آخرت بکند، یا‏‎ ‎‏آمده است که مردم را آشنای به معارف الهیه بکند. محدود کردن، هر چه باشد خلاف‏‎ ‎‏واقعیت است. انسان غیرمحدود است و مربی انسان غیرمحدود است و نسخۀ تربیت‏‎ ‎‏انسان که قرآن است غیرمحدود است؛ نه محدود به عالَم طبیعت و ماده است، نه محدود‏‎ ‎‏به عالَم غیب است، نه محدود به عالَم تجرد است، همه چیز است.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۱۹ - ۴۳۰

***

جماران، ۱۳۵۹_ حکم واگذاری اختیارات فرماندهی کل قوا به ستاد مشترک ارتش

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۳۱

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع ائمه جمعه و جماعات استان های خراسان، باختران، فارس و ...

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۴۸۹ - ۴۹۹

***

. انتهای پیام /*