قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم درباره جریان مجلس مؤسسان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۵۹ - ۱۶۳

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای عبد الله جوادی آملی به سمت قاضی دادگاه های انقلاب در آمل

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۶۴

***

قم، ۱۳۵۸_  سخنرانی در جمع روحانیون و پاسداران خراسان (نقش ایمان به خدا در انقلاب)

اهم بیانات:

- «اسلام» شهادتین است. «ایمان» حظ قلب است. آن چیزی را که زبان بگوید و تلقین کند به قلب، و قلب قبول کند؛ باور کند. اگر باور کردید که خدای تبارک و تعالی قادر مطلق است، حیّ مطلق است، وجود مطلق است، قادر عظیم الشأن است، اگر باور کردید این معنا را، دیگر نه حزنی است و نه سستی.

- الآن من می بینم که رو به سستی داریم می رویم. و این لازمۀ هر پیروزی است. وقتی عقیده شد که پیروز است، سست می شود، لکن ما پیروز نشدیم باز؛ سست نشوید. ریشه های گندیدۀ رژیم و اجانب در مملکت ما هست؛ و در هر گوشه و کنار هست؛ اگر سستی کنید، این ریشه ها با هم مجتمع خواهند شد. و اگر مجتمع بشوند خطر دارد. باید این نهضت حفظ بشود، این وحدت کلمه حفظ بشود، برنگردید، ملت ما برنگردند سراغ اینکه خانه ندارند؛ سراغ اینکه کاشانه ندارند؛ شما پیروز بشوید، همه چیز دارید؛ لکن پیروز نشدیم ما. این ریشه ها را بشناسید، اینهایی که در هر امری اشکال تراشی می کنند بشناسید..

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۶۸ - ۱۶۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (قانون اساسی ـ غربزدگان)

نکته مهم:

 این شکست شکستی بود که در دنیا سابقه نداشت که یک ملتی با دست خالی، یک ملتی که هیچ نداشت، بر یک رژیمی که همه چیز داشت غلبه کندالبته نیروی ایمان، نیروی اسلام، موجب این غلبه شدوقتی نیروی اسلامی بود، تمام قشرها متصل شدند به همقشر روحانی، قشر دانشگاهی، قشر ارتش، همه به هم متصل شدند و همه با هم این سنگر بزرگ را، این سد بزرگ را، شکستند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۶۹ - ۱۷۸


***

جماران، ۱۳۵۹_  سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی صدای جمهوری اسلامی (نظارت بر برنامه ها)

اهم بیانات:

 من از اوّلی که این نهضت رو به ‏‏[‏‏جلو رفت‏‏]‏‏ و استقراری پیدا کرد، از اول راجع به رادیو‏‎ ‎‏و تلویزیون همیشه این مطلب را می گفتم که اینجا باید اصلاح بشود، و با اصلاح این،‏‎ ‎‏خیلی از امور اصلاح می شود، چنانچه با فساد این، خیلی از امور فاسد می شود. حالا هم‏‎ ‎‏شما کوشش کنید که در هر مرکزی که هستید خدمت خودتان را به طور اسلامی انجام‏‎ ‎‏بدهید، و اشخاصی که اسلامی هستند یادداشت کنید که وقتی که بنا شد ان شاءالله به طور‏‎ ‎‏جدی عمل بشود، و اشخاص نالایق کنار بروند، داشته باشید افرادی که به جای آنها‏‎ ‎‏بگذارید

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۳۹ - ۴۴۰***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع فرمانداران سراسر کشور (معنویت پستها در نظام اسلامی)

اهم بیانات:

اینکه کسی‏‎ ‎‏بگوید حکم خدا «غیر انسانی» است، اسلام غیر انسانی است، این کافر است. خوب، شما‏‎ ‎‏بیایید این را بگویید، فقط نهی از منکرتان این است که بعضی از علمای اسلام را شما هی‏‎ ‎‏تضعیف کنید، بعضی از نهادهای اسلامی را تضعیف کنید. این نهی از منکر همه اش‏‎ ‎‏خلاصه شده است در همین هر چه اعلامیه می دهند آقایان و هر چه صحبت می کنند و‏‎ ‎‏هرجا می روند صحبت می کنند، همّ و غمّشان این است که این جمهوری اسلامی به درد‏‎ ‎‏نمی خورد! ما حتماً باید یا در آغوش امریکا باشیم تا بتوانیم زندگی کنیم؛ یا در آغوش‏‎ ‎‏شوروی. و چون شوروی الحاد دارد و امریکا موحّد است! و خیلی صحیح است و خوب‏‎ ‎‏است، یا کمتر از او بد است، ما خوب است که همراه اینها باشیم.

 اسلام درِ رحمتش باز است به روی همۀ مردم. در تاریخ است که یزید از حضرت‏‎ ‎‏سجّاد پرسید که من توبه می توانم بکنم؟. ایشان فرمودند که بله، در توبه باز است. خوب،‏‎ ‎‏یزیدی که آن جنایتها را کرده است‏‏[‏‏...‏‏]‏‏ منتها بعد حضرت سجّاد به حضرت زینب، که به‏‎ ‎‏ایشان عرض کردند آخر این چه هست؛ گفت این موفق به توبه نمی شود! اگر توبه بکند‏‎ ‎‏قبول است. یک کسی پیغمبر را هم بکشد توبه بکند قبول است؛ اما موفق به توبه‏‎ ‎‏نمی شود. ومن هم احتمال می دهم که این آقایان موفق به توبه نشوند! جدیت کنند؛ الآن‏‎ ‎‏وقت هست؛ وقت باقی است. تا آن وقتی که پایتان را به گور وارد می کنند در توبه باز‏‎ ‎‏است. رحمت خدا واسع است. بیایید توبه کنید. بیایید از کارهایی که کردید، از دعوت به‏‎ ‎‏شورش که کردید، ازمخالفتهایی که با اسلام کردید، بیایید توبه کنید. برگردید، توبۀ‏‎ ‎‏همه تان قبول است.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۴۴۸ - ۴۶۵***
. انتهای پیام /*