قم، ۱۳۴۳_ اجازه نامه به آقای محمد علی شریعتی نصر آبادی، در امور حسبیه و شرعیه

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۳۴۳

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به رئیس جمهور فرانسه (دخالت فرانسه در امور داخلی ایران)

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏‏جناب آقای رئیس جمهور‏

‏‏     برای پذیرایی و مهمان نوازی که در مدت اقامت در فرانسه از من به عمل آوردید‏‎ ‎‏تشکر می کنم. از کشور شما بود که من توانستم ندای حق و حقیقت را به ملت ستمدیدۀ‏‎ ‎‏ایران برسانم و انقلاب استثنایی ایران را رهبری کنم؛ انقلابی که سالهای متمادی در حال‏‎ ‎‏تکوین بود و دلیل نُضْج آن، فساد و ظلمتی بود که در تمام کشور حکمفرما، و علت اصلی‏‎ ‎‏آن وجود سلطنتی بود که از خارج حمایت می شد.‏

‏‏روابطی که ما را به فرانسه پیوند می دهد همواره بر مبنای اخلاقی و تمدنهای ما و‏‎ ‎‏احترام متقابل پایه گذاری شده است. بنابراین تعجب کردم وقتی دریافتم بعضی از محافل‏‎ ‎‏فرانسوی برای محکومیت جنایتکاران، غارتگران، و فاسدان رژیم منحلّۀ گذشته، که‏‎ ‎‏مرتکب جنایات عظیمی نسبت به مردم کشور شدند، و طبق اصول اسلامی و قرآن مجید‏‎ ‎‏مقصر شناخته و محاکمه شدند، دخالت می کنند. آنان باید احساس همدردی و توجه‏‎ ‎‏بیشتری نسبت به انقلاب ما از خود نشان دهند؛ انقلابی که ما را از یوغ امپریالیسم و ستم‏‎ ‎‏پادشاهی مستبد ـ که جنون عظمت و خود بزرگ بینی داشت ـ رها کرد. این قادر متعال‏‎ ‎‏است که به ما کمک کرد و ما را از چنگال عامل بدبختیها و نابسامانیها رهایی بخشید. ما‏‎ ‎‏دست شما را می فشاریم، و امیدواریم که روابط دوستی مان بیش از پیش توسعه یابد و‏‎ ‎‏استحکام یابد. آقای رئیس جمهوری خواهشمندم مراتب حقشناسی من و آرزوهای مرا‏‎ ‎‏برای سعادت ملت فرانسه بپذیرید. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی

‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸،  ص ۱۹۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای انجمن ندای اسلام قم (تصویب قانون اساسی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۹۷ - ۲۰۰

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پاسداران مسجد نبی اکرم تهران (ایمان مبدأ پیشرفت نهضت)

اهم بیانات:

ما آنکه مقصدمان است اسلام است. به غیر اسلام نباید فکر کنیم. به غیر قوانین اسلام‏‎ ‎‏نباید فکر کنیم. مقصود ما این است که هر جای این مملکت برویم اسلام را ببینیم. اینطور‏‎ ‎‏نباشد که رأی بدهیم به جمهوری اسلامی، لکن هر جا برویم از اسلام خبری نباشد.‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی معنایش این است که یک جمهوری باشد که قوانینش همان قوانین‏‎ ‎‏اسلام باشد. تمام قوانینی که غیر از قانون اسلام است قانون نیست؛ 

شما برای خدا نهضت کردید، دلیلش اینکه جان را گذاشتید کف دست و راه افتادید‏‎ ‎‏در خیابانها و فریاد کردید اسلام. این دلیل بر این است که شما برای خدا کردید این کار را.‏‎ ‎‏اگر برای خدا نبود، خوب، کسی جان برادرش را، خودش را نمی دهد. 

اسلام آن است که امیرش می فرماید، رئیسش می فرماید که من می ترسم که در آن‏‎ ‎‏طرف ـ به حسب نقل ـ آن طرف مملکت یک کسی گرسنه باشد؛ شاید آنجاها کسی‏‎ ‎‏چیزی نداشته باشد بخورد؛ زندگی ام باید این باشد که دلم آرام باشد که اگر او آنجا‏‎ ‎‏گرسنه است، من هم اینجا گرسنه ام. اسلام این است. البته خودش می فرماید شما قدرت‏‎ ‎‏ندارید و صحیح می فرماید، ماها قدرت نداریم، اما این قدرت را داریم که جیبهایمان را‏‎ ‎‏دیگر پر نکنیم!

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۰۱ - ۲۰۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع بانوان مکتب الزهرا، و پرسنل سپاه (اجرای احکام اسلام)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۰۷ - ۲۱۲

***

جماران، ۱۳۵۹_ حکم انتصاب آقای فضل الله محلاتی به سمت نماینده ولی فقیه درسپاه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۵۰

***

جماران، ۱۳۵۹_ حکم انتصاب آقای امامی کاشانی به سمت نماینده ولی فقیه در شهربانی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۵۱

***

جماران، ۱۳۵۹_ حکم انتصاب آقای محی الدین انواری به سمت نماینده ولی فقیه در ژاندارمری

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۵۲

***

جماران، ۱۳۶۰_  پیام به ملت مسلمان ایران (تبریک نیمه شعبان ـ هشدار درباره توطئه ها)

نکته مهم:

حضور شما در صحنه، تمام «من»ها و منیتهای‏‎ ‎‏شیطانی را کوبیده و می کوبد و «ما» و اخوت اسلامی را جایگزین آن نموده و می نماید.‏‎ ‎‏حضور شما در صحنه به امریکا و غرب و شرق و دنباله روهای بی عقلشان هشدار داد که‏‎ ‎‏این ما بودیم که انقلاب نمودیم و این ما هستیم که سرنوشت خود را خود تعیین می نماییم‏‎ ‎‏و از کلمات بی محتوای شما گول نمی خوریم

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۴۷۲ - ۴۷۶

***

جماران، ۱۳۶۲_ پیام به ملت ایران و عراق در مورد شهادت شش تن از بیت آقای حکیم در عراق

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۵۰۰ - ۵۰۲

***

جماران، ۱۳۶۵_ نامه به آقای مصطفی معین (طرح مشکلات دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۸۲

***

. انتهای پیام /*