نجف اشرف، ۱۳۵۵_ نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۵۰

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به اهالی آذربایجان، در یاری آسیب دیدگان سیل و آتش سوزی تبریز

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۵۱

***

قم، ۱۳۵۸_ نامه تشکر به آقای یوسف کرم علی (تبریک استقرار نظام جمهوری اسلامی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۵۲

***

قم، ۱۳۵۸_  پیام به اهالی شهرستان فردوس درباره اعزام آقای فردوسی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۵۳

***

قم، ۱۳۵۸_  سخنرانی در جمع بانوان لنگرود و پرسنل سپاه پاسداران همدان (تهذیب نفس)

اهم بیانات:

خدای تبارک و تعالی می فرمایند که من منت گذاشتم بر مردم به اینکه پیغمبر‏‎ ‎‏را فرستادم که آیات مرا برای مردم تلاوت کند: ‏‏و یُزَکِّیهِم و یُعَلِّمُهُمُ الکِتَابَ و الحِکمَةَ‏‎[1]‎‏ «تزکیه» را‏‎ ‎‏مقدم ذکر فرموده است از علم، از «حکمت».

انسان دو جنبه دارد: جنبۀ معنوی، و جنبۀ ظاهری. جنبۀ ظاهری همین است که‏‎ ‎‏می بینید، و همین دنیاست که می بینید، و همین مادیت است که مشهود است. و جنبۀ‏‎ ‎‏معنوی جنبۀ دیگری است که ماورای این عالم است؛ در انسان است. اما انسان مجموعۀ‏‎ ‎‏همۀ عالم است.

هیچ یک از رژیمهای دنیا، غیر از آن رژیم توحیدی انبیا،‏‎ ‎‏توجهش به معنویات انسان نبوده است؛ در نظر نداشته است که معنویات را ترقی بدهد.‏‎ ‎‏آنها همه در دنبال این بوده اند که این مادیات را استفاده از آن بکنند و یک نظام مادی در‏‎ ‎‏عالم ایجاد کنند. و انبیا اصلش آمده اند برای تزکیۀ نفوس انسانی؛ تعلیم و تربیت کتاب و‏‎ ‎‏حکمت و مهار کردن این طبیعت. که انسان قبل از مهار کردن طبیعت به دست انبیا به طور‏‎ ‎‏اصلاح، همه چیز را می خواهد.

  برادرهای من! خواهرهای من! امروز آبروی اسلام بسته به اعمال ماهاست، اعمال‏‎ ‎‏شماهاست. امروز آبروی اسلام بسته به اعمال روحانیین است. روحانیین که مربی انسانها‏‎ ‎‏هستند، به جای انبیا نشسته اند، مبعوث از طرف انبیا هستند. آبروی اسلام امروز، آبروی‏‎ ‎‏اسلام در ایران امروز، بسته به اعمال همه است، و خصوصاً روحانیون. اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته از این طایفه یک اشتباهی صادر بشود، یک خطایی صادر بشود، این به پای‏‎ ‎‏اسلام تمام می شود.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۵۴ - ۲۶۰

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب مدرسه ولی عصر تبریز (نقش روحانیون)

اهم بیانات:

شما نشانۀ خدا هستید؛ نشانۀ اسلام ان شاءالله خواهید بود؛ و کسی که نشانۀ خدا و نشانۀ‏‎ ‎‏اسلام است، باید همۀ حرکاتش، همۀ سکناتش، همۀ اعمالش، همۀ گفتار و کردارش‏‎ ‎‏الهی باشد؛ روی موازین الهی باشد.

یک شخص روحانی‏‎ ‎‏می تواند یک ملت را نجات بدهد؛ و یک شخص روحانی می تواند یک ملت را به تباهی‏‎ ‎‏بکشد. توجه داشته باشید که مبادا از آن اشخاص بشوید که یک ملت را به تباهی بکشید.‏‎ ‎‏از آن اشخاص باشید که یک ملت را به سعادت برسانید

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۶۱ - ۲۶۲

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام به آقای تئودور ژیکف (تسلیت زلزله کرمان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۴۹۵

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع کارکنان ماهنامه شاهد (رهایی از وابستگی فرهنگی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۴۹۶ - ۵۰۰

***

 

. انتهای پیام /*