قم، 1358_ سخنرانی در جمع پاسداران قم وکارمندان شرکت نفت آبادان (مکتب های توحیدی)

اهم بیانات:

اسلام مکتب تحرک است و قرآن کریم کتاب تحرک، تحرک از طبیعت به غیب،‏‎ ‎‏تحرک از مادیت به معنویت، تحرک در راه عدالت، تحرک در برقراری حکومت عدل.‏‎ ‎‏و مع الأسف آنهایی که می خواستند شرق را غارت کنند و ملتهای اسلامی را به اسارت‏‎ ‎‏بکشند، آنها تبلیغاتی کردند که حتی خود شرقیها هم، آنهایی که غافل بودند از اسلام و از‏‎ ‎‏مکتبهای توحیدی، باورشان آمد. آنها بعکس آن چیزی که مکتبهای توحیدی هست، که‏‎ ‎‏همه مکتب تحرک بوده اند، گفته اند دیانت افیون جامعه است!

متوجه باشید گروه گروه نکنید. این مملکت با وحدت کلمه پیش برد، متفرقشان‏‎ ‎‏نکنید. ‏‏وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ الله ِ جَمِیعاً و لاتَفَرَّقْوا‏‎. این آیۀ قرآن را بپذیرید. همه بچسبید به ریسمانی‏‎ ‎‏که بین شما و خداست، و آن اسلام است. متفرق نشوید از هم. جدا جدا نشوید. هی‏‎ ‎‏حساب را جدا نکنید. آن حساب جبهۀ کذا، آن حساب نهضت کذا، آن حساب حزب‏‎ ‎‏کذا، آن حساب گروه کذا، آن حساب حزب چه، کذا، جدا نکنید همه را. همه با هم‏‎ ‎‏باشید، همه دوست باشید.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 291 - 299

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان (اسلام، دین سازندگی)

نکته مهم:

نگذارید که قوای جوانی‏‎ ‎‏از دستتان برود. هرچه قوای جوانی از دست برود ریشه های اخلاقِ فاسد در انسان زیادتر‏‎ ‎‏می شود و مشکلتر، جهادْ مشکلتر. جوان زود می تواند در این جهاد پیروز بشود؛ پیر به این‏‎ ‎‏زودیها نمی تواند. نگذارید اصلاح حال خودتان از زمان جوانی به زمان پیری بیفتد. یکی‏‎ ‎‏از کیدهایی که نفْس انسانی به انسان می کند و شیطان به انسان پیشنهاد می کند این است که‏‎ ‎‏بگذار برای آخر عمر، خودت را اصلاح کن. حالا از جوانی استفاده کن و بعد آخر عمر‏‎ ‎‏توبه کن. این یک طرح شیطنت آمیز است که نفْس انسان می کند به تعلیم شیطان بزرگ.‏‎ ‎‏انسان تا قوای جوانی اش هست و تا روح لطیف جوانی هست و تا ریشه های فساد در او‏‎ ‎‏کم است، می تواند اصلاح کند خودش را.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 300 - 301

***

قم، 1359_ سخنرانی در جمع علما و روحانیون اصفهان (وظیفه روحانیان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 302 - 304

***

جماران، 1359_ حکم انتصاب آقای محمد حسن قدیری به سمت امامت جمعه کوهپایه

ر.ک صحیفه امام؛ ج 12، ص 473

***

جماران، 1359_ بیانات در جمع وزیر بازرگانی و هیأت اقتصادی (نجات از تسلط اجانب)

‎‏ملت ایران هم با استواری سرشاری که دارد می توانست پیشرفتهای خیلی بیشتر‏‎ ‎‏اقتصادی داشته باشد، اما نگذاشتند و به عناوین مختلف جلو مردم را گرفتند. نگذاشتند ما‏‎ ‎‏دانشگاه صحیح داشته باشیم. الآن هم اجانب بیکار ننشسته اند و می خواهند نگذارند ما‏‎ ‎‏دانشگاه مستقل داشته باشیم و اقتصاد مستقل ایجاد کنیم . ان شاءالله متفکرین بنشینند و‏‎ ‎‏فکری کنند که دانشگاه و اقتصادی پیدا کنیم که ما را از تسلط اجانب آزاد کند. ‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 12، ص 474

***

جماران، 1362_ حکم نمایندگی ولی فقیه در استان لرستان به آقای سید کاظم حسینی میانجی

ر.ک صحیفه امام؛ ج 17، ص 507

***

جماران، 1362_ نامه به آقای گلپایگانی در مورد ابراز نگرانی ایشان از بعضی امور

ر.ک صحیفه امام؛ ج 17، ص 508 - 509

***

جماران، 1364_ نامه به آقای گلپایگانی در مورد ابراز نگرانی ایشان از بعضی امور

ر.ک صحیفه امام؛ ج 19، ص 297

 ***

. انتهای پیام /*