پرتال امام خمینی(س): روشنگری یکی از اصول رهبری و از خصوصیات بارز حضرت امام(س) در مقاطع مختلف نهضت در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بود. ایشان در یک سخنرانی در بعد از انقلاب، با نقل یک خاطره از زمان حضور خود در شهر همدان، به یکی از شیوه ها و نقشه‏ های استعمارگرانه‏ اشاره می کند که با هدف دسترسی به منابع بی پایان کشورمان مانند معادن، ذخایر زیرزمینی، عقاید مردم و خصوصیات اقوام ایرانی انجام می شد. گوشه هایی از این سخنرانی روشنگرانه که بیش از سه دهه از انجام آن سپری شده از نظر می گذرد:

... تذکر دادید که در حدود پنجاه سال پیش یک نفر آمده است و مدرسه تأسیس کرده است، شما باور نکنید که اینها مدرسه ‏ای برای نَصرانیت درست کنند. این چپاولگرها نه به نَصرانیت اعتقاد دارند، نه به اسلام، و نه به هیچ مبدئی از مبادی. اینها برای این بوده است که بچه‏ های ما را از اسلام منصرف کنند و این نقشه تنها در سازمان «ابو بصیر» نیست، این نقشه در همه سازمانها بوده است. از وقتی که غربیها راه پیدا کردند به شرق، از سالهای بسیار قدیم، شاید حدود قریب سیصد سال که اینها راه پیدا کردند به ایران، کارشناس های خودشان را فرستادند و مطالعه کردند ایران را و شرق را، تنها نه ایران، همه شرق را مطالعه کردند. یک قسم مطالعات، مطالعات در خصوص زمین های اینجا، معادن اینجا، چیزها و ذخایر زیرزمینی این ممالک شرقی، این یک قسم مطالعات بوده است در آن وقتی هم که این وسایل نقلیه حالا نبوده است، در تاریخ هست که اینها با شتر می‏رفتند؛ و حتی آن بیابانهای بی‏آب و علف را هم گردش می‏کردند و لا بد نقشه ‏برداری می‏کردند، و معادنی که در این ممالک هست، آنها با نقشه‏ برداری ها و با وسایل علمی که داشتند اطلاع بر آنها پیدا می‏کردند. من در یک سالی- خیلی سابق- که‏ در همدان بودم، یکی از آشنایان ما یک ورقه ‏ای آورد که تقریباً حدود یک متر بیشتر در یک متر بیشتر. این راجع به نقشه همدان بود که آنها نقشه‏ کشی کرده بودند و روی آن نقشه نقطه‏ های به رنگ دیگری زیاد بود آن آقا که این را آورد گفت: این نقطه‏ ها هر یک علامت این است که در این ده، در این بیابان یک معدنی هست؛ یک ذخیره زیرزمینی هست. این یک قسم از مطالعاتشان بوده است که بفهمند این ممالک شرقی چه دارند؛ چه چیزهایی هست که می‏شود از آنها استفاده کرد و چپاول کرد. یک مطالعات دیگر راجع به عقاید این مردم بوده است و اینکه این عقایدی که اینها دارند تا چه حدود می‏تواند فعالیت داشته باشد، و تا چه حدود می‏تواند جلوگیری کند از چپاول گری، که این هم یک مطالعات دامنه‏ داری اینها در این معنا داشتند. یک سنخ مطالعاتشان هم مطالعات روحیات گروه های مختلفه‏ ای که در این ممالک بوده است که حالا مملکت خودمان را حساب کنیم، ایل هایی که در مملکت ما بوده؛ عشایری که بوده، مطالعه کرده ‏اند. در بین این عشایر رفته‏ اند با آنها صحبت کرده ‏اند، روحیات آنها را مطالعه کرده ‏اند که ببینند اینها هر کدام را به چه جور می‏شود مهار کرد. اینها چیزهایی بوده است- و بیشتر از اینها- که اینها مطالعه کرده‏اند، شرق را تماماً مطالعه کرده ‏اند که باید چه جور این شرق را چاپید و چه قدرتهایی می‏تواند جلوی این چاپیدن را بگیرد و چه طور باید این قدرتها را مهار کنند که نتوانند.

از چیزهایی که آنها- قدرتی که آنها- فهمیدند که می ‏شود این قدرت از سایر قدرتها بیشتر جلو چپاولگری و سلطه آنها را بگیرد، قدرت اسلام بود در این ممالک اسلامی و عقیده اسلامی. با اصل اسلام شروع کردند مخالفت کردن، مبلِّغین آنها به طور وسیع با همه دینها، و در این ممالک اسلامی با خصوص اسلام، مخالفت کردند و می‏خواستند که اسلام را غیر از آنی که هست به مردم نمایش بدهند؛ و خود این مردمی که در اینجاها زندگی می‏کنند و عقاید اسلامی دارند اینها را از اسلام منحرف کنند و اسلام را پیش آنها کوچک کنند و بد نمایش بدهند. و مع الأسف از تفاله آنهایی که این مسائل را چشم بسته قبول کرده‏ اند حالا هم موجود است. الآن هم اشخاصی پیدا می‏شوند که از همانها ارتزاق فکری کرده‏ اند، بدون اینکه اصلًا از اسلام اطلاعی داشته باشند و احکام اسلام را، حکومت اسلامی را، رژیم اسلام را اصلًا بدانند چیست. همین که غربیها راجع به اسلام بدبین هستند و تبلیغات کرده ‏اند، اینها هم، برای اینکه بگویند ما روشنفکر هستیم، دنبال آنها رفتند و از اصل اسلام انتقاد کرده‏ اند! الآن هم شما در همین قشرهایی که به اسم روشنفکر هستند اشخاصی را می‏بینید- نه همه، در اینها اشخاص متفکر خوب زیاد است اما باز شما در بین اینها اشخاصی را می‏بینید که این اشخاص در همین جمهوری اسلامی «اسلامی» اش را نمی‏خواستند. می‏گفتند جمهوری باشد؛ جمهوری دمکراتیک باشد. این دنباله آن تزریقاتی بود که آنها کردند؛ تبلیغاتی بود که خارجی ها کردند؛ و اینها گوش و چشم بسته، بدون اطلاع از اسلام، تسلیم آنها شدند و غربزده شدند.   صحیفه امام، ج‏8، صص451- 450

. انتهای پیام /*