نجف اشرف، ۱۳۴۶_ نامه تشکر به آقای سید تقی بیان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۴۴

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران ودعوت به راهپیمایی حمایت از نظام اسلامی

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏خدمت عموم ملت شریف و مبارز ایران ـ ایّدهم الله تعالی‏

 

‏‏به طوری که ملاحظه می کنید، پس از نهضت مقدس اسلامی، که با تأیید خداوند‏‎ ‎‏متعال و همت والای ملت، کنگره های کاخ ستمگران را معجزه آسا فرو ریخت و قدرت‏‎ ‎‏ایمان و فداکاری مؤمنان بر قدرتهای شیطانی پیروز شد و دیوار اختناق و استعمار در هم‏‎ ‎‏شکست، فرصت طلبان از سویی و مفسده جویان از سوی دیگر می خواهند وانمود کنند‏‎ ‎‏که نهضت از پشتیبانی عظیم ملت ـ پس از پیروزی ـ برخوردار نیست؛ و با این حیلۀ‏‎ ‎‏شیطانی، مردم ناآگاه را به تردید بکشانند و به خیال خام خود از آب گل آلود، ماهی‏‎ ‎‏بگیرند. لهذا برای اثبات وحدت ملی و ابطال باطل و احقاق حق و خاتمه دادن به‏‎ ‎‏دروغ پردازیها و فتنه انگیزیهای مخالفین با اسلام و نهضت مقدس اسلامی، مقتضی است‏‎ ‎‏روز سه شنبه 26 تیر ماه 58 عموم اقشاری که به اسلام و قرآن مجید و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و استقلال کشور علاقه دارند در راهپیمایی شرکت کنند، تا حساب گروههایی که‏‎ ‎‏برخلاف مسیر انقلاب اسلامی هستند روشن شود. در حقیقت این مانور اسلامی ـ ملی،‏‎ ‎‏عرضۀ جنود حق و حزب الله است در مقابل جنود شیطانی. از خداوند متعال عظمت‏‎ ‎‏اسلام و ملت را خواهانم.‏

‏‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۰۷

***

قم، ۱۳۵۸_  فرمان عفو متهمین، به دادستان دادگاه های انقلاب اسلامی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۰۸

***

قم، ۱۳۵۸_  حکم رسیدگی به امور منطقه بابل به آقای هادی روحانی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۰۹

***

قم، ۱۳۵۸_  سخنرانی در جمع مردم خوزستان (توطئه در اجرای احکام اسلامی)

اهم بیانات:

‎‏الآن خوف آنها این است که اگر قانون اساسی آنطوری که اسلام می خواهد، آنطوری که‏‎ ‎‏برنامۀ قرآن کریم است، اسلام است، تصویب بشود، و دنبالش همین ملت، که اکثریت‏‎ ‎‏تام دارند و همین ملت که در رفراندم آنطور پیروز شدند که در دنیا سابقه نداشت، اینها‏‎ ‎‏خوف این را دارند که قانون اساسی را خبرگانی که شما ملت تعیین می کنید آنها بررسی‏‎ ‎‏کنند، یک قانون اساسی اسلامی باشد، و بعد هم که به رفراندم ملت گذاشته می شود‏‎ ‎‏می دانند که اکثریت با ملت است، خوف این را دارند که این مراحل طی بشود و دست‏‎ ‎‏خودشان و اربابهایشان از مخازن و از منافع ملت ما کوتاه بشود.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۱۰ - ۱۱۳

***

قم، ۱۳۵۸_  بیانات در جمع نمایندگان مدارس کرمان (قانون اساسی ـ مجلس خبرگان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۱۴

***

قم، ۱۳۵۸_  بیانات در جمع اعضای اتحادیه فدراسیون اسلامی استرالیا (قدرت ایمان)

نکته مهم:

این قدرت ایمان‏‎ ‎‏و اعتقاد به اسلام بود که پیشرفتی را که کسی احتمال نمی داد، نصیب ما کرد. ملت ما با‏‎ ‎‏دست خالی ـ هیچ اسلحه نداشت ـ با همان قدرت ایمان، در مقابل اسلحه های مدرن و‏‎ ‎‏قدرت عظیم نظامی ایستادگی کرد و تمام قدرتها را درهم شکست.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۱۵

***

جماران، ۱۳۶۱_ پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان در روز قدس (جنایات اسرائیل در لبنان)

اهم پیام:

امروز که اسرائیل به یک کشور مسلمان عربی حمله نموده و مسلمانان را به خاک و‏‎ ‎‏خون می کشد، چه عذری در خفقان مرگبار خود دارند؟ چه عذری در پیشگاه خدای‏‎ ‎‏قهار و ملتهای اسلامی در کمک به اسرائیل و ارباب جنایتکارش دارند؟ چه عذری در‏‎ ‎‏تعقیب پیشنهاد ذلت بار «کمپ دیوید» و «طرح فهد» دارند؟ چه عذری در سازش با این‏‎ ‎‏جانیان بالذات و خونخواران حرفه ای دارند؟ آیا امریکا با امریکای سابق که ما را به دروغ‏‎ ‎‏متهم به سازش با آن می کردند فرق کرده است؟ و یا اسرائیل با اسرائیلی که به بهانۀ‏‎ ‎‏دروغین دادن اسلحه به جمهوری اسلامی به کمک صدام شتافتند و به دشمنی با ما برای‏‎ ‎‏نجات حزب بعث عفلقی یقه پاره می کردند، تفاوت کرده است؟‏

بارالها، امروز اسلام گرفتار منافقانی جنایتکارتر از «نهروانی»هاست که با نام اسلام،‏‎ ‎‏آن را می کوبند و با دشمنان اسلام به اسم اسلام و در حقیقت برای چپاول اموال ملتهای‏‎ ‎‏مظلوم و محروم و دربند  کشیدن آزادگان ملتها سازش می کنند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۷۸ - ۳۸۲

***

‏ جماران، ۱۳۶۴_ سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان (دوری مسئولان از تجمل گرایی)

اهم بیانات:

از اهم مسائلی که باید تذکر بدهم، مسئله ای است که به همۀ روحانیت و‏‎ ‎‏دست اندرکاران کشور مربوط می شود، و همیشه نگران آن هستم که مبادا این مردمی که‏‎ ‎‏همه چیزشان را فدا کردند و به اسلام خدمت نموده و به ما منّت گذاشتند، به واسطۀ اعمال‏‎ ‎‏ما از ما نگران بشوند، زیرا آن چیزی که مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطۀ آن‏‎ ‎‏دنبال ما و شما آمده اند و اسلام را ترویج نموده و جمهوری اسلامی را بپا کردند و‏‎ ‎‏طاغوت را از میان بردند، کیفیت زندگی اهل علم است. اگر خدای نخواسته، مردم ببینند‏‎ ‎‏که آقایان وضع خودشان را تغییر داده اند، عمارت درست کرده اند و رفت و آمدهایشان‏‎ ‎‏مناسب شأن روحانیت نیست، و آن چیزی را که نسبت به روحانیت در دلشان بوده است‏‎ ‎‏از دست بدهند، از دست دادن آن همان و از بین رفتن اسلام و جمهوری اسلامی همان.

بیش از یک میلیارد‏‎ ‎‏جمعیت مسلمان نباید دنبال این باشند که امریکا چه می گوید و شوروی چه می گوید، و‏‎ ‎‏روی پای خود بایستند و به دیگران اعتنا نکنند، همان طور که این کشور چهل میلیونی که‏‎ ‎‏نسبت به سایر کشورها خیلی کوچک است، روی پای خود ایستاده و می گوید: «نه شرقی‏‎ ‎‏و نه غربی» و الآن هم احترام این کشور از احترام آن کشورهایی که مورد حمایت آنها‏‎ ‎‏هستند بیشتر است، و توجه نفوس مسلمانان به این جا زیادتر گردیده. بنابراین، ملتها‏‎ ‎‏خوف نداشته باشند که امریکا چه می کند، اینها طبل توخالی هستند، فریاد می زنند و عمل‏‎ ‎‏نمی کنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۳۱۷ - ۳۲۰

***

. انتهای پیام /*