قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع عشایر بختیاری (لزوم سازندگی ایران)

اهم بیانات:                                       

الحمدلله آن دستها قطع شد، و‏‎ ‎‏آن ظلمها دیگر برنمی گردد. و من امیدوارم که این موهبتی را که خدای تبارک و تعالی به‏‎ ‎‏ما فرمود و ما را آزاد کرد از قیود و مملکت ما را از دست دیگران و از دست اجانب‏‎ ‎‏نجات داد، همین نعمت باقی باشد تا آخر؛ و مملکت مال خودتان باشد. و این نعمت‏‎ ‎‏بزرگی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که خدای تبارک و تعالی به ما داد که قطع دست این رژیم خائن از‏‎ ‎‏مملکتمان و چپاولگری ها شد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۶۲ - ۱۶۴

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (هدف؛ حاکمیت قوانین اسلام)

اهم بیانات:

‏‏ ‏‏ ما احتمال اینکه ملت پشت به اسلام بکند نمی دهیم، و بدخواهان‏‎ ‎‏گمان نکنند ملت مُسْلِم به اسلام پشت خواهد کرد. نهضت، نهضت سیاسی نیست که‏‎ ‎‏احتمال برود مردم توجه ندارند. نهضت، نهضت قرآنی است، نهضت، نهضت اسلامی‏‎ ‎‏است و این نهضت اسلامی تا آخر باقی است.

هضت اسلامی محتوایش باید‏‎ ‎‏اسلامی باشد و احکام اسلام در سرتاسر کشور باید جاری شود و تمام قشرها اسلامی‏‎ ‎‏شود. ملت ما برای اسلام خون خود را داد و برای اسلام ادامه می دهد نهضت خود را.‏

اسلام برای همه بهتر است از سایر مسلکها، اسلام است که شما را از زیر بار ظلم‏‎ ‎‏بیرون برد. اسلام است که شماها را از حبسها بیرون آورد. اسلام است که شماها را از‏‎ ‎‏زاویه ها بیرون کشید. اسلام است که شماها را از خارج به داخل آورد. اسلام است که‏‎ ‎‏شماها را آزاد کرد و قلمهای شما را آزاد کرد. از این آزادی سوء استفاده نکنید، قدر‏‎ ‎‏اسلام را بدانید، همه با هم مجتمع شوید.

اگر استقلال کشور را می خواهید، اگر قطع‏‎ ‎‏ایادی دشمنان را می خواهید، اگر می خواهید که آزاد باشید، اگر می خواهید که کشور‏‎ ‎‏مال خودتان باشد، بیایید همه زیر پرچم اسلام ‏‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا‏‎. امر خدا‏‎ ‎‏را اطاعت کنید و از آنچه نهی فرموده است، بپرهیزید. امر فرموده است که همه با هم‏‎ ‎‏اعتصام کنید به «حبل الله ». حبل الله اسلام است. صراط مستقیم، اسلام است. ریسمان بین‏‎ ‎‏حق و خلق، اسلام است. واعتصموا بِالاسلام. متفرق نشوید، گروه گروه نشوید تا مملکت‏‎ ‎‏شما مستقل شود؛ تا آزاد باشید. قدر اسلام را بدانید که شماها را از زاویه ها بیرون آورد.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۶۵ - ۱۶۷

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی قضایی (رسمیت مجلس ـ معرفی دولت جدید)

اهم بیانات:

من هر روزی که از این انقلاب می گذرد توجه به این معنا بیشتر پیدا می کنم که ملت ما‏‎ ‎‏انقلابی عمل کردند و ما نکردیم. ما یا مقصریم یا قاصر. و در هر دو جهت آن، در پیشگاه‏‎ ‎‏ملت جواب باید بدهیم.

مجلس امروز رسمیت پیدا کرد. با رسمیت مجلس، دیگر باید تمام امور را مجلس‏‎ ‎‏اصلاح بکند. یعنی با تمام قدرت، دولتی که تعیین می کند، دولت صد در صد اسلامی‏‎ ‎‏دارای قدرت باشد، و کارهایی را که می کند دولت و همین طور کارهایی که در‏‎ ‎‏وزارتخانه ها می شود، کارهایی که در استانها می شود، همه تحت نظر باشد و مجلس‏‎ ‎‏بازخواست کند از اینها. بخواهد اینها را و استیضاح کند، اگر یکوقت خطا کردند و کار را‏‎ ‎‏درست انجام بدهند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۶ - ۵۲

***

جماران، ۱۳۶۱_ اجازه نامه به آقای محمد علی صدوقی (تفویض اختیار امور محوله به شهید صدوقی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۸۶

***

. انتهای پیام /*