پرتال امام خمینی(س): غربزدگی چیست؟ و غربزده کیست؟ در تعریفی ساده غربزده کسی است که به تمدن و فرهنگ و دستاوردهای گوناگون غرب دلبسته و علاقمند است و می‌کوشد که زندگی خود و جامعه خود را نیز به شکل فرهنگ غرب اداره کند و آفت غربزدگی نیز تضعیف دین و ایمان و کمرنگ کردن ارزش‌های اخلاقی  یک جامعه اخلاق مدار است. آنچه در ادامه می خوانید بیانات روشن امام خمینی(س) درباره مصیبت زدگی و غربزدگی در تولیدات فرهنگی و صنعتی و دارویی و ... است که بیش از سه دهه قبل درباره خطرات و افت های آن مطرح شده است. در ادامه بخوانید: 

تمام ناروایی ها ظلمات است. تمام عقب افتادگی ها ظلمت است. تمام توجه ‏های به عالم طبیعت ظلمت است. همه غربزدگی ها ظلمت است. اینهایی که توجه شان به غرب است، توجه شان به اجانب است، قبله‏ شان غرب است، رو به غرب توجه دارند، اینها در ظلمات فرو رفته ‏اند؛ اولیای شان هم طاغوت است. ملتهای شرقی که به واسطه تبلیغات داخل و خارج، به واسطه تعلیمات عمّال داخلی و خارجی، رو به غرب آورده ‏اند و قبله آمالشان غرب است و خودشان را باخته ‏اند و نمی ‏شناسند خودشان را، مَآثِر و مَفاخِر خودشان را گم کرده ‏اند و خودشان را باخته‏ اند و گم کرده ‏اند و به جای آنها یک مغز غربی نشسته است، اینها اولیایشان طاغوت است؛ و از نور به ظلمات وارد شده ‏اند. و همه بدبختی های شرقی ها هم، از آن جمله ماها، همه گرفتاری های ما و بدبختی های ما هم، همین است که خودمان را گم کردیم، یک کس دیگر به جای ما نشسته است و لهذا می‏ بینید که هر چیزی که در ایران هست تا یک اسم غربی نداشته باشد رواج ندارد. داروخانه هم باید اسم غربی داشته باشد. کارخانه‏ های ما هم که پارچه می‏ بافند باید آن حاشیه‏ اش خط غربی باشد؛ اسم غربی هم رویش بگذارند. خیابان هایمان هم باید یک اسم غربی داشته باشد. همه چیزمان باید رنگ غربی داشته باشد. کتاب هم که می‏ نویسند همین کتاب‏نویس ها، همین روشنفکرها، بعضی شان کتاب هم که می‏ نویسند، یا یک اسم غربی روی آن می‏ گذارند؛ یا مطالب را وقتی ذکر می‏ کنند، استشهاد می‏ کنند به قول یک نفر غربی. عیب هم این است که هم آنها غربزده هستند، و هم ماها! اگر کتابها آن اسم ها را نداشته باشد، اگر فاستونی آن اسم را نداشته باشد، اگر دواخانه آن اسم را نداشته باشد، کمتر به آن توجه می ‏شود. وقتی به کتاب زیاد توجه می ‏شود که از اول که انسان وارد می‏ شود هی اصطلاح غربی ببیند؛ هی الفاظ غربی ببیند. الفاظ خودشان را فراموش کنند؛ لغت خودشان را فراموش کنند؛ مفاخر خودشان را بکلی فراموش کرده ‏اند؛ دفن کرده ‏اند؛ و به جای آن دیگران را نشانده ‏اند. اینها همه ظلمت هایی است که طاغوت ما را از نور به این ظلمت ها وارد کرده است. صحیفه امام، ج‏9، ص: 461


                        

. انتهای پیام /*