قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی (قوای انتظامی در رژیم پهلوی و رژیم اسلامی)

اهم بیانات:

‏‏فرق ما بین قوای انتظامیه در رژیم طاغوتی و قوای انتظامی در رژیم اسلامی. این‏‎ ‎‏است رژیم طاغوتی چون مبنایش بر استفاده های شخصی و رساندن انتفاع به کسانی که‏‎ ‎‏ارتباطات خارجی با آنها دارد و می خواهد حفظ کند او را، ناچار آن رژیم به ملت‏‎ ‎‏خیانت می کند. می خواهد از چنگ ملت برباید و به جیب خودش و اربابهایش بکند.

قوای انتظامی در‏‎ ‎‏این رژیم برای حفظ ملت است و برای این است که به مردم خدمت بکند.

مردم پنجاه و چند سال از این لباس بدی دیده اند. از‏‎ ‎‏وقتی که شهربانی را دیدند، دیده اند که این شهربانی معنایش این است که آدم را بزند و‏‎ ‎‏بگیرد و حبس کند و زجر بدهد و از او چیز بگیرد! از ارتش هم همین طور؛ از‏‎ ‎‏ژاندارمری هم همین طور، پنجاه سال ملت ما این طور دیده، قبلاً هم این طور دیده. اما‏‎ ‎‏حالا آنکه ما واردش هستیم این را تا بخواهید از ذهن مردم بیرون کنید یک قدری طول‏‎ ‎‏دارد، لکن می توانید. می توانید که شما این چیزی که در ذهن آنها در این پنجاه سال رفته‏‎ ‎‏است، از آن وقتی که چشمش را باز کرده از سازمان امنیت ترساندندش و از شهربانی‏‎ ‎‏ترساندندش و از ارتش ترساندندش و از ژاندارمری ترساندندش، این را باید با عمل،‏‎ ‎‏کاری بکنید که از قلب او بیرون بیاید و بفهمد که امروز غیر از دیروز است.

در این رژیم همه با دل‏‎ ‎‏راحت ان شاءالله و با قدرت، قدرت برای این اشخاصی که فساد می کنند؛ و با رحمت‏‎ ‎‏برای دوستان خودتان: ‏‏أَشِدَّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُم‏‎. دستور خداست. که وصف مؤمنین‏‎ ‎‏این است که وقتی در مقابل اجانب می ایستند قوی، و بین خودشان، دوست و رفیق و‏‎ ‎‏رحیم.‏

.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۱۵ - ۲۱۹

***

جماران، ۱۳۵۹_ نامه به آقای بنی صدر (رد پیشنهاد نخست وزیری آقای سید احمد خمینی)

بسمه تعالی ‏

‏‏ بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شود. احمد، خدمتگزار ملت است‏‎ ‎‏و در این مرحله با آزادی بهتر می تواند خدمت کند. والسلام علیکم.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۵۶

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم انتصاب آقای محمد علی صدوقی به عنوان ناظر بر انتخابات شورای عالی قضایی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۸

***

. انتهای پیام /*