قم، ۱۳۴۳_ نامه به آقای سید محمد رضا سعیدی (ممانعت از انتشار ورقه استفتائات)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۳۸

***

نجف اشرف، ۱۳۵۶_ پیام به انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا (افشای جنایات رژیم)

اهم نامه:

انعکاس‏‎ ‎‏جنایات رژیم در مجامع و مطبوعات خارجی فرصتی است که باید مجامع علمی و‏‎ ‎‏فرهنگی و رجال وطنخواه و دانشجویان خارج و داخل و انجمنهای اسلامی در هر جا‏‎ ‎‏است بی درنگ از آن استفاده کنند و بی پرده به پا خیزند و به وضع حاضر و جنایات پنجاه‏‎ ‎‏سال حکومت غیر قانونی رژیم نوکرمآب پهلوی اعتراض کنند و صدای خود را به مجامع‏‎ ‎‏بین المللی برسانند و به رئیس جمهور امریکا بفهمانند که ملتهای اسلامی جنایات این‏‎ ‎‏خاندان را خصوصاً در سالهای اخیر از رؤسای جمهور امریکا می دانند. دولت امریکا با‏‎ ‎‏پشتیبانی از این عناصر در نظر مسلمین، در رأس ستمکاران و جنایتکاران تاریخ است.‏‎ ‎‏دولت امریکا برای استفادۀ رایگان از منابع زرخیز مسلمین، میلیونها مردم شریف را به‏‎ ‎‏چنگال عناصری کثیف و دور از انسانیت گرفتار کرده.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۲۰۹ - ۲۱۰

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای عبدالجواد جبل عاملی به سمت قاضی شرع دادگاه سده

پر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۴۰

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع دانشجویان کاشان (هدف رژیم ـ ویژگی های مجلس خبرگان)

اهم بیانات:

در قم وضع‏‎ ‎‏جوری بود که یکی از روحانیون که رئیس بود، مورد طعن مردم بود، می گفتند: در‏‎ ‎‏منزلش روزنامه پیدا می شود! روزنامه پیدا شدن در منزل یک روحانی را نقصش‏‎ ‎‏می دانستند. فلان آخوند «سیاسی» است! طعن می زدند به اینکه فلان آخوند «سیاسی»‏‎ ‎‏است. جدا می کردند روحانیون را، محدودشان می کردند به همان مسائل شخصی؛ و از‏‎ ‎‏مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی همچو جدا می کردند، و تبلیغات همچو بود که یک‏‎ ‎‏آخوندی اگر چنانچه می خواست در این امور دخالت کند می ترسید از مردم؛

خبرگان باید اسلامی، امین، مسلمان، متوجه، غرب و شرق و‏‎ ‎‏تحت تأثیر غربی و تحت تأثیر شرقی نباشند، تحت تأثیر مکتبهای انحرافی نباشند. اینهایی‏‎ ‎‏که می خواهید قرار بدهید اینطور نباشد که تحت تأثیر مکتب مارکس مثلاً یا امثال اینها‏‎ ‎‏باشند، اینها ‏‏[‏‏نباید‏‎ ‎‏]‏‏باشند. مجلس خبرگان را که می خواهید درست بکنید، باید افراد خبیر‏‎ ‎‏به احکام اسلام و اشخاصی که امین هستند و اشخاصی که تحت تأثیر مکتبهای انحرافی‏‎ ‎‏نیستند و اشخاصی که دلسوز به این ملت هستند و اشخاصی که دلسوز به اسلام هستند،‏‎ ‎‏یک همچو اشخاصی را البته اشخاص خبیر مطلع و مطلع بر اوضاع روز، اینها را باید‏‎ ‎‏تعیین بکنید

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۴۱ - ۲۴۶

***

قم، ۱۳۵۸_ بیانات در جمع هیأت دوچرخه سواری خراسان (حفظ شور و وحدت در جوانان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۴۷

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش (توطئه تضعیف ارتش)

اهم بیانات:

من متأسفم از اینکه هر جا انسان نگاه می کند و دست می گذارد یک اشخاصی هست‏‎ ‎‏در آن، یک اقلیتهایی هست در آن که می خواهند ضایع کنند مطلب را؛ حتی در مجلس و‏‎ ‎‏دولت که می خواهند تعیین کنند یکجور برخوردهایی، من می بینم که این برخوردها‏‎ ‎‏برخوردهایی نیست که موافق با صلاح یک کشور باشد و موافق با اسلام باشد. امروز‏‎ ‎‏چنانچه، همۀ این ارگانها به هم جوش نخورند و همه با هم همدست نباشند باید در انتظار‏‎ ‎‏مصیبت باشیم.

ما همه باید خودمان را فانی‏‎ ‎‏کنیم، و همۀ ما دنبال این باشیم که آن مکتبمان پیش ببرد، نه دنبال این باشیم که خودمان‏‎ ‎‏پیش ببریم. ما خودی نداریم؛ هرچه هستیم مکتبمان است. وقتی مکتب مطرح است هم‏‎ ‎‏من و شما و آقا و دیگران و همۀ ارگانهای دولتی و همۀ اینها باید خود را کنار بگذارند،‏‎ ‎‏دنبال مکتب باشند؛ خودشان را فانی کنند در مکتبشان، همان طوری که در صدر اسلام‏‎ ‎‏بوده است. صدر اسلام این مسائل نبوده است که هرکسی بخواهد خودش را نشان بدهد،‏‎ ‎‏هر کسی می خواسته مکتبش را پیش ببرد، از این جهت هم پیش بردند؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۵۷ - ۶۳

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوی (استقلال ایران)

اهم بیانات:

من متأسفم از اینکه هر جا انسان نگاه می کند و دست می گذارد یک اشخاصی هست‏‎ ‎‏در آن، یک اقلیتهایی هست در آن که می خواهند ضایع کنند مطلب را؛ حتی در مجلس و‏‎ ‎‏دولت که می خواهند تعیین کنند یکجور برخوردهایی، من می بینم که این برخوردها‏‎ ‎‏برخوردهایی نیست که موافق با صلاح یک کشور باشد و موافق با اسلام باشد. امروز‏‎ ‎‏چنانچه، همۀ این ارگانها به هم جوش نخورند و همه با هم همدست نباشند باید در انتظار‏‎ ‎‏مصیبت باشیم.

ما همه باید خودمان را فانی‏‎ ‎‏کنیم، و همۀ ما دنبال این باشیم که آن مکتبمان پیش ببرد، نه دنبال این باشیم که خودمان‏‎ ‎‏پیش ببریم. ما خودی نداریم؛ هرچه هستیم مکتبمان است. وقتی مکتب مطرح است هم‏‎ ‎‏من و شما و آقا و دیگران و همۀ ارگانهای دولتی و همۀ اینها باید خود را کنار بگذارند،‏‎ ‎‏دنبال مکتب باشند؛ خودشان را فانی کنند در مکتبشان، همان طوری که در صدر اسلام‏‎ ‎‏بوده است. صدر اسلام این مسائل نبوده است که هرکسی بخواهد خودش را نشان بدهد،‏‎ ‎‏هر کسی می خواسته مکتبش را پیش ببرد، از این جهت هم پیش بردند؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۸۷ - ۳۹۴

***

. انتهای پیام /*