قم، ۱۳۵۸_ وکالت نامه به آقای سید کاظم حسینی میانجی (به مصرف رساندن اموال موهوبه)

پر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۵۸

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای محمد علی رجایی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۶۷ - ۶۸

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای رجایی (نصیحت به مسئولان)

اهم بیانات:

آنچه‏‎ ‎‏که به سر انسان می آید از خیر و شر، از خود آدم است. آنچه که انسان را به مراتب عالی‏‎ ‎‏انسانیت می رساند، کوشش خود انسان است و آنچه که انسان را به تباهی در دنیا و آخرت‏‎ ‎‏می کشد، خود انسان و اعمال خود انسان است.‏

اگر ما به تکالیفی که خدای تبارک و تعالی برای ما تعیین فرموده است عمل بکنیم،‏‎ ‎‏باکی از این نداریم که شکست بخوریم، چه از شرق و چه از غرب و چه از داخل چه از‏‎ ‎‏خارج و اگر به تکالیف خودمان عمل نکنیم، شکست خورده هستیم؛ خودمان، خودمان‏‎ ‎‏را شکست دادیم.‏

ما باید چقدر ضعیف باشیم که در این ذره ای که خودش و‏‎ ‎‏آن منظومه ای که این یکی از ستاره های کوچکش است، اصلاً به حساب نمی آید و اگر‏‎ ‎‏گم بشود نمی تواند پیدایش بکنند در این غائله بزرگ عالم.

دیروز نخست وزیر‏‎ ‎‏بودید و پریروز وزیر بودید و قبل از او معلم بودید و قبل از او هم یک شاگردی بودید و‏‎ ‎‏بعد از این هم معلوم نیست کی از اینجا بروید. ممکن است ـ خدای نخواسته ـ همین حالا‏‎ ‎‏که بیرون رفتید و یا همین حالا یک بمبی اینجا باز منفجر بشود و فاتحۀ همه را بخواند‏‎ ‎‏وقتی مطلب این است چرا باید انسان قبل از ریاست جمهور و بعدش فرق بکند؟ مگر‏‎ ‎‏ریاست جمهور چه هست؟ کسی که دلش به نور توحید روشن است مگر عالم چه‏‎ ‎‏هست؟ همۀ عالم چه هست؟ همۀ عالم در مقابل عظمت خدای تبارک و تعالی چیزی‏‎ ‎‏نیست. تمام این عالم مادی در مقابل عالمهای معنوی که هست قدر محسوسی ندارد.

اگر شما پایتان را کج بگذارید، همین سیزده میلیونی که به شما امروز رأی دادند فردا‏‎ ‎‏«مرده باد» می گویند. انقلاب این طور است، وضع انقلاب این طور است؛ طوری است که‏‎ ‎‏مردم دیگر سربسته و در بسته تسلیم کسی نمی شوند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۶۹ – ۷۸

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه های راه، نیرو و ... (حکومت محرومان)

اهم بیانات:

‎‏خاصیت اعیانیت و اشرافیت به اصطلاح و رفاه این است که چون همیشه خوف این‏‎ ‎‏مطلب که نبادا از این مقام، پایین بیایم و نبادا یک لطمه ای به اشرافیت من بخورد، این‏‎ ‎‏خوف، اسباب این می شد که نسبت به زیر دست ها ظالم و نسبت به بالا دست ها توسری‏‎ ‎‏خور باشد.

حکومت محرومان این خاصیت را دارد‏‎ ‎‏که امروز اگر رئیس جمهور امریکا بیاید اینجا بخواهد به یک نفر از کارمندهای اداره،‏‎ ‎‏دولت ما یک درشتی بکند یک سیلی می خورد. در حکومت، حکومت های سابق تعقل‏‎ ‎‏نمی کردند که می شود یک سفارتخانۀ امریکایی با یک سفارتخانه شوروی را باهاش این‏‎ ‎‏رفتاری بکنند که در حکومت محرومین شد، تعقل این مطلب را برای آنها امکان‏‎ ‎‏نداشت. امروز خاصیت حکومت محرومین این است که خوف به دلشان راه نمی دهند.‏‎

‎‏ایران حکومت مردم است، حکومت مردمی دیگر نمی تواند بترسد از اینکه امریکا چی‏‎ ‎‏می گوید. حکومت مستمندان است، حکومت مستضعفان است. اینها در دلشان خوف‏‎ ‎‏نیست به اینکه اگر چه بشود ما مقام مان را از دست می دهیم. مقام نیست تو کار، هیچ یک‏‎ ‎‏از اینها به فکر این نیستند که ما الآن یک مقامی داریم و مقام فروشی بکنند. و هیچ کدام‏‎ ‎‏هم یک زندگی اشرافی ندارند که بترسند از دستشان گرفته بشود.

شیوخ خلیج و‏‎ ‎‏اینهایی که حکومت هایی در کشورهای اسلامی دارند توجه بکنند به اینکه ما برای‏‎ ‎‏چندمین بار به آنها سفارش می کنیم که با کشور ما اینطور نکنند. یک روز اینها بیدار‏‎ ‎‏می شوند که وقت گذشته است. یک روز دولت حجاز به خود می آید که مسئله دیگر‏‎ ‎‏گذشته. از همین حالا به فکر باشد که کارهایش را تعدیل کند.

شمایی که می گویید ما‏‎ ‎‏خدمتگزار بیت هستیم و شمایی که در یک کشوری واقع شدید که خانۀ خدا در آن کشور‏‎ ‎‏است، خیال نکنید که خانه خدا مال شماست و شما کلید دار خانۀ خدا هستید. خانۀ خدا‏‎ ‎‏مال مسلمین است. مستشارهای امریکا در حجاز به طور رفاه زندگی می کنند و از آن پول‏‎ ‎‏محرومین و نفت محرومین به آنها هر چه خواستند می دهند، لکن حجاج ایران مضر‏‎ ‎‏است برای آنها. معلوم است چرا مضر است، برای اینکه وقتی یک حکومتی سرسپردۀ‏‎ ‎‏یک دولتی شد ناچار است که حفظ بکند منافع آن دولت را.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۲۷ - ۳۵

***

جماران، ۱۳۶۵_حکم انتصاب آقای حسین حسنی سعدی به سمت فرمانده نیروی زمینی ارتش

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۸۵

***

. انتهای پیام /*