پرتال امام خمینی(س): عید قربان از گرامی ترین عیدهای مسلمانان محسوب می شود. بنابر روایات اسلامی، در این روز خدا به ابراهیم خلیل فرمان داد تا فرزندش اسماعیل را قربانی کند. او اسماعیل را به قربانگاه برد ولی جبرئیل همراه با «قوچی» نازل شد و ابراهیم آن را به جای اسماعیل قربانی کرد. سنّت قربانی در روز عید قربان در سرزمین منا به یاد آن رخداد است. مسلمانانی که برای حج، به زیارت خانه خدا می‌روند، طبق شروطی وظیفه دارند در منا قربانی کنند. توجه زیاد امام خمینی(س) به این عید بزرگ در این کلام ایشان جاری است: ... حضرت ابراهیم که این عید منتسب به او هست و بنیانگذار ایثار است، صورت عمل، یک معناست و معنا و محتوای عمل، یک باب دیگر. اینجا صورت عمل هم یک مشکلی است برای حلّش و یک امری است که فوق طاقت نوع بشر است. اما آن چیزی که ابراهیم را ابراهیم می‏کند، مسئله این صورت نیست، مسأله آن سیری است که فرموده است و منتهی به این مسائل شده است. ابراهیم که به حسب روایات شریفه ما، در آن وقتی که طرف آتش داشت می‏رفت، ملائکه آسمان به او گفتند که حاجت دارید؟ گفت به شماها نه. آن یک باب دیگری از معارف را داشته است. و ما صورت عمل را می‏بینیم و از آن هم اعجاب می‏کنیم و اعجاب‏ آور هم هست. لکن آنهایی که اهل معارف الهی هستند، باطن این صورت را ملاحظه می‏کنند. اصل اعمال انبیا مطلقاً به حسب صورت، با اعمال ما به حسب نوع موافق است. آنها نماز می‏خوانند ما هم نماز می‏خوانیم، آنها روزه می‏گیرند ما هم روزه می‏گیریم، آنها حج می‏روند ما هم حج می‏رویم، آنها قربانی می‏کنند ما هم قربانی می‏کنیم، وقوف می‏کنند ما هم وقوف می‏کنیم، این صورت را همه با هم مشترکیم. لکن- تفاوت- آن چیزی که اعمال ما را با آنها متفاوت می‏کند و اعمال انبیا را بعضیها با بعضی دیگر متفاوت می‏کند، آن مغز عمل است. آن چیزی است که آنها از آن مبدأ الهام می‏گیرند و این اعمال را با الهام از آنجا عمل می‏کنند. 

صحیفه امام، ج‏19، ص: 48

. انتهای پیام /*