نجف اشرف، ۱۳۵۷_ نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به پرسش ایشان

پر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۴۳۹ - ۴۴۰

***

قم، ۱۳۵۸_ بیانات در جمع پاسداران کمیته نیاوران (کوشش برای حفظ انقلاب)

‏‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‏‏[‏‏در این دیدار ابتدا سرپرست کمیتۀ نیاوران پیام کارکنان و پاسداران‏‎ ‎‏را در حضور امام قرائت کرد. امام خمینی در پاسخ فرمودند:‏‏]‏

‏‎نیاوران و کاخ نیاوران! چه نقشه های شومی که در این کاخ علیه اسلام طرح می شد.‏‎ ‎‏نقشه هایی که بین طبقات مردم ایجاد اختلاف می کند. روحانی را از دانشگاهی، هر دو را‏‎ ‎‏از بازاری، هر سه را از کارگر و همۀ قشرها را از یکدیگر.‏

‏‏[‏‏امام خمینی همچنین گفتند:‏‏]‏

‏‎ ‎‏اما حالا همۀ مردم بیدار شده و حتی اظهار نظر می کنند به حکومت اسلامی. شما‏‎ ‎‏پاسدارانی که سابقاً قدرت نزدیک شدن به این کاخ را نداشتید، الآن مستقر در کاخ‏‎ ‎‏شدید. همه با هم در حفظ این نهضت کوشا باشید و غیرت داشته باشید در حفظ اسلام.‏‎ ‎‏خداوند به همۀ شما توفیق عنایت فرماید. خداوند همۀ شما را مؤید بدارد.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۷۱

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه (بازتاب جنایات صدام)

اهم بیانات:

نکته ای که می بایست عرض کنم این است که صدام گمان کرده است با این نحو‏‎ ‎‏جنایات می تواند صلح را بر ما تحمیل کند، و حال اینکه هر یک از جنایات، او را از صلح‏‎ ‎‏دور و ما را مصمم تر می کند. ایران که برای خدا قیام کرده است می بینیم که چگونه پایدار‏‎ ‎‏است، و اگر بر فرض باطل کسی خیال می کرد که باید صلح کرد، با این جنایات، دیگر هیچ‏‎ ‎‏عاقلی چنین فکری  نمی کند؛ برای اینکه خانواده های شهدا و اشخاص مصیبت دیده در‏‎ ‎‏مقابل آنان می ایستند. الآن هم که مشاهده می کنید همین مصیبت دیدگان هستند که فریاد‏‎ ‎‏«جنگ، جنگ» سر می دهند. جنایتکار در اثر زیادی جنایت نمی تواند از جرم فرار کند.‏‎ ‎‏ما به او و امثال او و همقطاران او هشدار می دهیم که هر جنایتی که می کنند به نامۀ‏‎ ‎‏اعمالشان اضافه می شود و در مقام بازخواست باید جبران کنند.

افرادی که آمدند و دیدند که چه‏‎ ‎‏جنایاتی صدام کرده است و تصدیق کردند و گزارش دادند، پس چرا مجامع بین المللی‏‎ ‎‏هیچ نگفتند؟ اصلاً مجامع بین المللی لفظی است در خدمت قدرت های بزرگ، نه در‏‎ ‎‏خدمت مظلومین و محرومین. هر ملتی باید خودش در مقابل جنایات بایستد، و ایران‏‎ ‎‏ثابت کرد که در مقابل جنایات قدرت ها ایستادگی می کند. مردم ما در مقابل آن رژیم‏‎ ‎‏جنایتکار ایستادند و بیرونش کردند و سستی نکردند. امروز هم مردم ما در مقابل این‏‎ ‎‏جنایات سستی نخواهند کرد.

وزارت خارجه، این وزارتخانه از سایر وزارتخانه ها حساسیت بیشتری دارد‏‎ ‎‏برای اینکه سروکارش با تمام ممالک دنیاست. خدمت کردن شما مسلم است برای‏‎ ‎‏اینکه، کشور خودتان است. قبلاً کشوری بوده است وابسته به غرب و شرق و تحت ستم و‏‎ ‎‏آسیب خارجی ها و دارای تبلیغات شاهنشاهی. در چنین کشوری معلوم است که کار‏‎ ‎‏وزارت امور خارجه اش چه مشکل و سنگین است، ولی همت مردان مصمم هر کار‏‎‏مشکلی را آسان می کند و بعد انجام می دهند. شما که برای رضای خدا خدمت می کنید‏‎ ‎‏سعی کنید در مقابل تمامی مشکلات بایستید و مبارزه کنید. امروز هم که در جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی همه با هم هستند و دولت و مردم با هم دوست هستند، حل مشکلات آسان تر‏‎ ‎‏است، با گرمی با مشکلات مواجه شوید و مبارزه کنید تا حل شود.

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۴۷ - ۴۹

***

. انتهای پیام /*