جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اسلامی (ترسیمی از چهره نظام اسلامی ایران)

اهم بیانات:

در کجای ممالک اسلامی و غیر اسلامی، اینطور است که‏‎ ‎‏رئیس جمهور از همین مردم و در دامن همین مردم باشد و هر روز و در ماه مبارک، هر‏‎ ‎‏شب برود توی جمعیتهای متفرق و مردم را ارشاد کند، بدون اینکه خوفی در دلش باشد.‏‎ ‎‏ما می دیدیم که در زمان حکومت غاصب شاه مخلوع، اگر این آدم می خواست در یکی‏‎ ‎‏از خیابانهای تهران ظاهر بشود، قبل از اینکه او بخواهد بیرون برود، مأمورهای ساواک‏‎ ‎‏تمام خیابانها را و تمام خانه های اطراف خیابانها را خالی می کردند و مأمور می گذاشتند و‏‎ ‎‏محافظت می کردند؛ برای اینکه او از ملت نبود، او در مقابل ملت بود و الآن‏‎ ‎‏رئیس جمهور‏‎ که در رأس واقع شده است، در هر مجلسی که او را دعوت کنند می رود‏‎ ‎‏و در هر شهری که از او تقاضا کنند، می رود و مردم را ارشاد می کند، بدون اینکه یک ذره‏‎ ‎‏خوف در دل او باشد؛ برای اینکه، ملت را از خودش می داند و ملت هم او را از خودش‏‎ ‎‏می داند. برادر هستند.

ما می خواهیم بین ملتها و دولتها آشتی‏‎ ‎‏بدهیم. دولتها اگر توجه بکنند و یا مطالعه کنند وضع ایران را و ببینند ملت ایران با دولت‏‎ ‎‏چه وضعی دارد، گمان ندارم که آنها تحت تأثیر واقع نشوند. البته قلمهای مسموم خارج،‏‎ ‎‏قلمها و نوشته هاو مطبوعات خارجی، رسانه های گروه خارجی، همه بر ضد ایران و بر‏‎ ‎‏ضد دولت و ملت ایران تبلیغات می کنند، لکن شما که داخل این کشور هستید، می دانید‏‎ ‎‏که تبلیغات آنها برای چه هست. برای این است که این ملت و دولت با هم شده اند. وقتی‏‎ ‎‏ملت و دولت با هم شد، قشرهای روحانی و قشرهای دانشگاهها و سایر قشرها، ارتشی و‏‎ ‎‏اشخاصی دیگر همه با هم هستند و همه یک فکر می کنند، البته منافع ابرقدرتها دیگر‏‎ ‎‏نمی شود تأمین بشود.

ما که از امام مهدی که قوّۀ اجرایی اسلام است صحبت می کنیم و می گوییم که عدل‏‎ ‎‏در زمان او فراگیر خواهد شد و از طرق خود آنها هم همین معنا هست که ‏‏یَمْلَأُ الأَرْضَ قِسْطاً وَ‏‎ ‎‏عَدْلاً بَعْدَ ما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً‏‎، ما که راجع به آن می گوییم و می گوییم که انبیا موفق نشده اند‏‎ ‎‏اجرا کنند مقاصد خودشان را و خداوند در آخر زمان کسی را می آورد که اجرا کند‏‎ ‎‏مسائل انبیا را، این بیچاره ها برای خدمت به اجانب یا نفهمیده، تأویل می کنند که فلان‏‎ ‎‏گفته است که حضرت مهدی تتمیم می کند شریعت را.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۹۳ - ۹۸

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (حل مشکلات با تفاهم)

اهم بیانات:

آن برادری و محبت که بین اهل بهشت است، یکی از‏‎ ‎ ‎‏نعمتهای بزرگ خداست و آن خصامی که در جهنم است، یکی از عذابهایی است که بر‏‎ ‎‏اهل جهنم است که دائم توی سر هم می زنند. ‏

دو تا رفیق، دو تا دوست‏‎ ‎‏هستند سر یک مسئلۀ علمی کار به آنجایی می رسد که این فریاد سر او می زند، او فریاد‏‎ ‎‏سر این می زند، لکن به مجرّد اینکه مباحثه تمام شد، همان دو تا برادرند که بودند؛ همان‏‎ ‎‏دو تا دوستند که بودند. هیچ ابداً دیگر دنباله ندارد که آن مطالب را او گفته، این مطلب را‏‎ ‎‏ما. با هم برادریم، مطالب با هم دعوا دارند. مسائل که طرح می شوند، آن مسائل با هم‏‎ ‎‏اختلاف دارند. آنهایی که مسائل را طرح می کنند، مسائلشان باید با هم اختلاف داشته‏‎ ‎‏باشد، نه خودشان. خودشان دوست، رفیق و برادر، ولی مسائل را باید طرح بکنند و‏‎ ‎‏اشکال دارند، بکنند و طرح بکنند مسائلی که روی مصالح اسلام است، روی مصالح‏‎ ‎‏کشور است و آن مقداری که می توانند بررسی بکنند و آن مقداری که قدرت دارند نظر‏‎ ‎‏بدهند، لکن بعد از اینکه مجلس تمام شد، همان طوری که بعد ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ اینکه مباحثۀ طلبه ها‏‎ ‎‏تمام شد، می نشینند با هم چای می خورند و رفیق و دوست هستند، آنها هم همین طور‏‎ ‎‏باشند.‏

همه می خواهید که به این مملکت خدمت بکنید.‏‎ ‎‏خودتان هم از سنخ همان جمعیت هستید، نه از آن طبقه های بالایی که هیچ خبر از پایین‏‎ ‎‏ندارند و هیچ اطلاعی ندارند که به این پایین دست ها چه می گذرد. شما خودتان از بین‏‎ ‎‏همین جمعیتها آمده اید و می دانید که چه می گذرد به این مردمی که در این کشور هستند،‏‎ ‎‏به این زاغه نشینان چه می گذرد. خودتان هم زندگیهایتان همین طورهاست، با یک قدر‏‎ ‎‏اختلاف مختصر

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۹۹ - ۱۰۷

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع فرماندهان جدید پایگاه های هوایی (قدردانی ملت از قوای مسلح)

بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏     من امیدوارم حالا که امور به دست افراد متدین و متعهد افتاده است، در سایر جاها‏‎ ‎‏هم همین طور بشود. و این طور نیست که شما کار کنید و دیگران استفاده کنند. پیروزی‏‎ ‎‏شما، پیروزی همۀ ملت است و ملت از شما قدردانی می کند. امروز به دنبال شما دعا زیاد‏‎ ‎‏است و بعد از خدا، امید است شما مملکتتان را حفظ کنید.‏

‏‏[‏‏رهبر مستضعفان جهان در بخش دیگری از سخنانشان فرمودند:‏‏]‏‏ قضایایی که اتفاق می افتد، قابل‏‎ ‎‏اجتناب نیست. بمب اندازی و آتش سوزی و غیره، مسئلۀ زیاد مهمی نیست. بحمدالله ‏‎ ‎‏ارتش و مردم و پاسداران همه باهم هستند. از خداوند پیروزی همۀ شما را خواهانم.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۱۰۴

***

. انتهای پیام /*