قم، ۱۳۵۸_ پیام به نمایندگان مجلس خبرگان و مردم (قانون اساسی بر اساس معیارهای اسلامی)

اهم بیانات:                                       

‎‏انگیزۀ این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده؛ و ملت ما در سراسر کشور، از مرکز یا‏‎ ‎‏دورافتاده ترین شهرها و قرا و قصبات، با اهدای خون و فریاد «الله اکبر» جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی را خواستار شدند؛ و در رفراندم بی سابقه و اعجاب آور، با اکثریت قریب به‏‎ ‎‏اتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند.

نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همۀ مساعی خویش را به کار برند تا قانون‏‎ ‎‏اساسی جامع و دارای خصوصیات زیر باشد:‏

‏‏الف ـ حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیضهای ناروا؛‏

‏‏ب ـ پیش بینی نیازها، منافع نسلهای آینده، آنگونه که مد نظر شارع مقدس در‏‎ ‎‏معارف ابدی اسلام است.‏

‏‏ج ـ صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر‏‎ ‎‏هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.‏

‏‏د ـ صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضتهای اسلامی دیگر که با الهام از‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعۀ اسلامی برمی آیند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۳۰۸ - ۳۱۰

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به اهالی کردستان (غیر قانونی بودن حزب دمکرات)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۳۱۱ - ۳۱۲

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم به رئیس ستاد مشترک ارتش (تقویت نیروهای انتظامی در کردستان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۳۱۳

***

قم، ۱۳۵۸_ بیاناتی خطاب به دو عضو شورای فرماندهی سپاه (نوید آینده ای خوب)

نکته مهم:

اگر سپاه نبود، کشور‏‎ ‎‏هم نبود.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۳۱۴

***

جماران، ۱۳۶۳_ حکم انتصاب مسئولان دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۱۶

***

. انتهای پیام /*