شما در این شک نداشته باشید که اگر فرصتی برای موسی بن جعفر (ع) پیش می‏آمد، قیام می‏کرد و اساس دستگاه سلاطین غاصب را واژگون می‏ساخت.

ولایت فقیه ص ۱۵۱

. انتهای پیام /*