اگر کسی بتواند یک نفر را تربیت کند خدمت بزرگی به جامعه کرده است. امام معتقد بودند که تربیت فرزند از مرد برنمی آید و این کار دقیقا به زن بستگی دارد چون عاطفه زن بیشتر است و قوام خانواده هم باید بر اساس محبت و عاطفه باشد.

«دکتر فاطمه طباطبایی، زندگی به سبک روح الله ص50»

. انتهای پیام /*