قم، 1343_ نامه تشکر به آقای محمد جواد حجتی کرمانی (سختی های دوران مبارزه)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 1، ص 368

***

نجف اشرف، 1347_ نامه به جمعی ازفدائیان فلسطینی (اجازه صرف وجوهات در راه مبارزه با اسرائیل)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 194 - 195

***

نجف اشرف، 1351_ نامه به آقای شاه آبادی (لزوم اقامه حج)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 444

***

نجف اشرف، 1357_ پیام به ملت ایران درباره فریبکاری های جدید شاه

اهم پیام:

شاه به وسیلۀ کارشناسان خود دست به توطئۀ خطرناکی زده است که با اندکی سستی و تغافل، ملت ایران باید از به دست آوردن آزادی‏‎ ‎‏و استقلال و حقوق بشر مأیوس شود و خود را برای همه نوع اختناق و شکنجه و قتل و‏‎ ‎‏غارت مهیا کند؛ و اسلام باید از احکام نورانی خود چشم بپوشد. تبدیل مهره به مهره ای‏‎ ‎‏که از اول با اسلحۀ فریب و ریاکاری وارد میدان شده است به امر شاه، توطئۀ اغفال ملت و‏‎ ‎‏شکستن نهضت اسلامی است، و به هدر دادن خون جوانان عزیز اسلام در این پانزده‏‎ ‎‏سال و خصوص در این ماههای اخیر که دژخیمان شاه با قتل عامهای شهرستانها و جرح و‏‎ ‎‏حبس و تبعیدها روی تاریخ را سیاه کردند. اکنون که ثابت شد توپ و تانک و ارعاب و‏‎ ‎‏تهدید در مقابل ملت بپاخاسته اثر خود را از دست داده، دست به نیرنگ شیطانی زده و با‏‎ ‎‏مطالب بسیار اغفال کننده می خواهد جنایتها و خیانتهای خود را ادامه دهد.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 3، ص 449 - 451

***

قم، 1358_ پیام به نیروهای نظامی (اخطار به سران حزب دمکرات و حدود آزادی مطبوعات)

‏‏اهم پیام:

هماهنگی در قوای انتظامی، ارتش، ژاندارمری و سپاه پاسداران به طور قاطع باید‏‎ ‎‏ادامه پیدا کند.

من مکرر اعلام کرده ام که در اسلامْ نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح‏‎ ‎‏نیست. تمام مسلمین ـ چه اهل سنت و چه شیعی ـ برادر و برابر و همه برخوردار از همۀ‏‎ ‎‏مزایا و حقوق اسلامی هستند. از جمله جنایتهایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اند‏‎ ‎‏ایجاد اختلاف بین برادران سنی و شیعی است. من از همۀ برادران اهل سنت تقاضا دارم‏‎ ‎‏که این شایعات را محکوم و شایعه سازان را به جزای اعمالشان برسانند.‏

هیچ کس به هیچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کردستان ما را ندارد.‏‎ ‎‏متجاوزین شدیداً به جزای اعمال خود می رسند.‏

آن دسته از اعضای حزب منحل دمکرات و سایر برادران ما که به وسیلۀ تبلیغات‏ باطل سران جنایتکار این حزب اغفال شده اند، در صورتی که به برادران مسلمان خود‏‎ ‎‏بپیوندند، اسلحه را زمین گذاشته و تسلیم شوند، باز هم مورد عفو هستند و در امان‏‎ ‎‏حکومت جمهوری اسلامی می باشند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 351 - 352

***

قم، 1358_ نامه به اهالی مرودشت (اعزام نماینده)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 353

***

قم، 1358_ حکم اعزام آقای حسین کرمانی به کردستان

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 355

***

جماران، 1359_ سخنرانی در جمع مردم و دانشجویان ایرانی مقیم هندوستان (تلاش برای اقامه حق)

اهم بیانات:

‏‏ شما برادرهای اسلامی، که در آن ممالک هستید، در مقابل‏‎ ‎‏آنها ایستادگی کنید. حق پیروز می شود. آنها باطلند و زهوق پیدا می کنند. شما حق‏‎ ‎‏خودتان را بگویید، منتشر کنید و در مقابلِ آنهایی که بعکس جلوه می دهند این نهضت‏‎ ‎‏اسلامی ایران را، شما در مقابل آنها بایستید و حق خودتان را به آنطوری که هست،‏‎ ‎‏ترویج کنید تا ان شاءالله ، حق در همۀ بلاد اسلام پیاده بشود و باطل خودبه خود از همۀ‏‎ ‎‏ممالک اسلام، بلکه ان شاءالله ، از همۀ ممالک دنیا از بین برود و زاهق بشود.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 13، ص 162 - 164

***

جماران، 1359_ سخنرانی در جمع خانواده امام موسی صدر (رنج در راه هدف ـ فراگیری اسلام)

اهم بیانات:

‏‏ ‏‏وظیفۀ ما این است که برای اسلام خدمت بکنیم و در این وظیفه، اگر هر مقداری که‏‎ ‎‏موفق به اجرای آن اموری که در نظر داریم بشویم، این یک خیری است فوق اصل خیر و‏‎ ‎‏اگر موفق نشویم، اصل خیرش که عبارت از این است که ما در راه خدمت به اسلام و‏‎ ‎‏مکتب هستیم.

آقای صدر را، که من سالهای طولانی دیده ام، بلکه‏‎ ‎‏باید بگویم من بزرگ کردم ایشان را، من فضایلشان را می دانم و خدمتهایی هم که بعد از‏‎ ‎‏آنکه به لبنان رفته اند کرده اند، آن را هم می دانم و آنچه که لبنان احتیاج به ایشان دارد، باز‏‎ ‎‏آن را هم می دانم. من امیدوارم که ان شاءالله ، ایشان برگردند به محلّ خودشان و مسلمین‏‎ ‎‏آنجا از ایشان استفاده کنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 13، ص 166 – 169

***

جماران، 1361_ نامه تشکر به آقای ابوالحسن شیرازی (تعقیب اسلامی شدن قوانین)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 16، ص 441

***

جماران، 1362_ پیام به ملت ایران (تجلیل از مقام و منزلت شهیدان)

اهم پیام:

شهادت در راه خداوند چیزی نیست که بتوان آن را با سنجشهای بشری و انگیزه های‏‎ ‎‏عادی ارزیابی کرد. و شهید در راه حق و هدف الهی را نتوان با دیدگاه امکانی به مقام‏‎ ‎‏والای آن پی برد؛ که ارزش عظیم آن معیاری الهی و مقام والای این دیدی ربوبی لازم‏‎ ‎‏دارد؛ و نه تنها دست ما خاک نشینان از آن و این کوتاه است، که افلاکیان نیز از راه یافتن به‏‎ ‎‏کنه آن عاجزند؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج 18، ص 74 - 75

***

. انتهای پیام /*