من میل ندارم رادیو هر وقت باز می ‏شود اسم من باشد، مدت‏هاست که از این جهت متنفرم، این کار غلطی است، به اندازه متعارف نسبت به همه خوب است، زیادیش مضر است، این به ضرر مطبوعات است و مطبوعات را سبک می‏ کند. 

«صحیفه امام، جلد 19، صفحه 362»

. انتهای پیام /*