نجف اشرف، ۱۳۴۵_ نامه به آقای صادق خلخالی (اهمیت تهذیب نفس)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۹۵

***

نجف اشرف ، ۱۳۵۷_ نامه تشکر به یاسر عرفات و پشتیبانی از فلسطین

اهم بیانات:

ما در قضیۀ فلسطین همیشه مخالف با شاه و اسرائیل و پشتیبانان آنان بوده و با شما‏‎ ‎‏هم صدا بودیم و مظالم اسرائیل را به ملتها رساندیم؛ و حال که ملت ایران در زیر چکمۀ‏‎ ‎‏دژخیمان شاه و در حصار تانکها و توپها و مسلسلهایی است که از سربازان اسرائیلی در‏‎ ‎‏خیابانهای تهران برای کشتار ملت بی دفاع ایران از آنها کمک گرفته، با ملت مظلوم ما ‏‎ ‎‏هم صدا شوید و با وسایل تبلیغاتی خود صدای ما را به عالم برسانید.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۴۷۶ - ۴۷۷

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع روحانیون و نمایندگان تبریز (سهم آذربایجان در نهضت ها)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۳۱ - ۳۳

***

قم، ۱۳۵۸_سخنرانی در جمع کارکنان آموزش و پرورش (گرفتاری های مردم در رژیم پهلوی)

اهم بیانات:

در این پیروزی که نصیب ملت شد دو چیز مؤثر بود؛‏ کی، که از همه چیز بالاتر است، اینکه مقصد همه مقصد الهی بود. انگیزه اسلام بود.‏‎ ‎‏می دیدیم که در شعارهایشان، در فریادهایشان، شعارهای اسلامی بود؛ فریادهای «الله ‏‎ ‎‏اکبر». مقصد این بود که آنها را مخالف اسلام می دانستند بروند کنار. و بعد از آن ان شاءالله ‏‎ ‎‏آن مقصد حقیقی، که آن مقدمه این است، تحقق پیدا بکند. پس یک جهت، جهت این‏‎ ‎‏بود که همه تان فریادتان این بود که ما اسلام را می خواهیم، و شاهنشاهی و اینها را‏‎ ‎‏نمی خواهیم. جهت دیگرش هم، که به تَبَع آن آمده بود؛ وحدت همۀ قشرها بود؛ یعنی‏‎ ‎‏ملت سرتاسر این کشور بپا خاستند و با هم، مقاصد خودشان را کنار گذاشتند، مطالبی که‏‎ ‎‏مال شخص بود کنار گذاشتند، و همه به یک مقصد متوجه شدند. پس رمز پیروزی ما‏‎ ‎‏وحدت کلمۀ قشرهای مختلف، و ایمان بود.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۳۴ - ۴۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع عشایر آذربایجان شرقی (عوامل پیروزی ـ حاکمیت اسلام)

اهم بیانات:

‏‏نگذارید این انقلابی که حاصل شده و این نهضتی که حاصل شده و این چیزی که ما‏‎ ‎‏را پیروز کرده، نگذاریم سست بشود.

آنها می خواستند نگذارند که شما استفادۀ فرهنگی‏‎ ‎‏خودتان را بکنید؛ استفادۀ اقتصادی خودتان را بکنید. همه چیزمان را به هم زدند تا اینکه‏‎ ‎‏دست ما همیشه دراز باشد، یک دستمان طرف امریکا دراز باشد؛ یک دستمان طرف‏‎ ‎‏شوروی دراز باشد،از این بخواهیم و از آن بخواهیم. همۀ هستی ما را آنها ببرند و ما‏‎ ‎‏نفهمیم.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۴۷ - ۵۷

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (ولایت فقیه ـ مسیر حرکت جناح ها)

اهم بیانات:

من به همۀ ملت، به همۀ قوای انتظامی،اطمینان می دهم که امر دولت‏‎ ‎‏اسلامی، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد.‏‎ ‎‏گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامی، و نترسند از ولایت فقیه. ولایت فقیه‏‎ ‎‏آنطور که اسلام مقرر فرموده است و ائمۀ ما نصب فرموده اند به کسی صدمه وارد‏‎ ‎‏نمی کند؛ دیکتاتوری به وجود نمی آورد، کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام‏‎ ‎‏نمی دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا رئیس جمهور یا کس دیگری برخلاف مسیر‏‎ ‎‏ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند. ‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۵۸ - ۶۰

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش وپرورش و آموزش عالی (تعلیم وتهذیب)

اهم بیانات:

‏‏خداوندا، ما با این ملتهای مظلوم که در تحت فشار این دولتها هستند چه بکنیم؟ چه‏‎ ‎‏جواب بدهیم به این ملتها؟ خداوندا، ما با این دولتهایی که به اسم اسلام این قدر تحقیر‏‎ ‎‏می شوند و نفس در نمی آورند، ما چه بکنیم با اینها؟ اینها را باید چه کرد با آنها؟ باید‏‎ ‎‏ملتها خودشان، خودشان بیدار بشوند. خودشان بیدار بشوند دفاع کنند از خودشان.

در‏‎ ‎‏همۀ گوشه های دنیا، دولتهای دنیا از شما یک نحو هراسی دارند که مبادا یک وقت‏‎ ‎‏ملتهایشان مثل شما بشود. شما تا حالا پیروزید. استقامت کنید تا پیروزی نهایی به دستتان‏‎ ‎‏بیاید. خودتان را بسازید و جوانهای خودتان را بسازید و کودکان خودتان را بسازید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۴۹۵ - ۵۰۹

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع اعضای کمیته برگزاری مراسم سالگرد جنگ (جنایات صدام)

اهم بیانات:

‏‏ ‏‏امروز امریکا و شوروی و فرانسه و سایر قدرت ها از اسلام احساس خطر کردند و به‏‎ ‎‏همین جهت به سود صدام تبلیغاتی را راه انداخته اند. آنها اینطور در ذهنشان آمده است‏‎ ‎‏ـ که درست هم هست ـ که اگر جمهوری اسلامی پا بگیرد و باقی بماند، جای پایی از آنها‏‎ ‎‏باقی نخواهد ماند، و می ترسند که از همۀ منطقه دستشان کوتاه شود. جنگ در عین حال‏‎ ‎‏که ناگوار بود و شهرهای ما را خراب کرد، ولی برکاتی داشت که اسلام به دنیا معرفی شد،‏‎ ‎‏و اینکه چه اشخاصی و قدرت هایی در مقابل اسلام ایستادند، و چه کسانی از اسلام‏‎ ‎‏می ترسند، و چه قدرت هایی علیه اسلام قیام کردند،

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۱۳۰ - ۱۳۲

***

جماران، ۱۳۶۳_ پیام به آقای عباس واعظ طبسی (تعمیر و بازسازی آرامگاه شهید مدرس)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۷۳ - ۷۴

***

. انتهای پیام /*