نجف اشرف، 1350_ اجازه نامه به آقای عبد الرحیم سامت، در امور شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 387

***

نجف اشرف، 1354_ اجازه نامه به آقای سید احمد واحدی جهرمی، در امور حسبیه و شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج 3، ص 90

***

قم، 1358_ حکم انتصاب آقای سید عباس مُهری به سمت امامت جمعه در کویت

ر.ک صحیفه امام؛ ج 10، ص 90

***

قم، 1358_ مصاحبه با اوریانا فالاچی (مسائل مختلف ایران و جهان)

اهم مصاحبه:

ایران در دست من نیست، در دست ملت است. و ملت هم کسی که خدمتگزار‏‎ ‎‏باشد و مصالحشان را بخواهد، با آزادی مطلق، به او ممکن است رو بیاورد. و شما‏‎ ‎‏ملاحظه کردید در فوت مرحوم آقای طالقانی سرنیزه ای نبود، زوری نبود، مردم با‏‎ ‎‏آزادی ریختند در خیابانها و همۀ ایران منقلب شد. این نه این است که آزادی بدون قانون‏‎ ‎‏وجود داشته باشد، آن آزادی نیست. منتها آزادی است که مردم روی محبت و عشقشان‏‎ ‎‏و روی یک مبادی و مبادی الهی به بعضی اشخاص که اینها را می شناختند به اینکه الهی ‏‏هستند روی می آورند؛ و این آزادگی است.‏

در مملکت ما آزادی‏‎ ‎‏اندیشه هست. آزادی قلم هست. آزادی بیان هست. ولی آزادی توطئه و آزادی‏‎ ‎‏فسادکاری نیست.

اگر آزادی، آزادی بیان و عقیده و اندیشه‏‎ ‎‏است، آزادی هست و بوده است. این چیزی که جلویش گرفته شده است، این است که‏‎ ‎‏در ممالک دیگر آنجا که انقلاب شد و صددرصد ادعای آزادی می کردند، بعد از‏‎ ‎‏انقلاب مطلقاً جلوگیری کردند از کسانی که توطئه می کردند. ما پنج ماه است و بیشتر است‏‎ ‎‏مهلت دادیم به آنها تا اینکه بر مردم ثابت شد، به دنیا ثابت شد به اینکه قضیه، قضیۀ‏‎ ‎‏آزادی بیان نیست. قضیه، قضیۀ آزادی توطئه است. این آزادی توطئه را هیچ کس،‏‎ ‎‏هیچ جا به هیچ کس نمی تواند بدهد.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 10، ص 91 - 104

***

قم، 1358_ حکم به آقای احمد محسنی گرکانی (رسیدگی به امور در تویسرکان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 10، ص 105

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع پاسداران (اهمیت وظیفه پاسداران ـ حفظ مکتب و نظام)

اهم بیانات:

در عین حالی که در جنگ صفین،‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین بالاخره شکست خورد، لکن پیروز شد؛ برای اینکه مکتب محفوظ بود. و‏‎ ‎‏معاویه هم ماهیتش معلوم شد برای آن اشخاصی که نمی دانستند، ماهیتش معلوم شد،‏‎ ‎‏منکشف شد. و همین طور حضرت سیدالشهداء ـ سلام الله علیه ـ خوب، در کربلا‏‎ ‎‏تشریف آوردند، و جنگ بین یک عدۀ کم با گروههای زیاد که به قتل ایشان و اسارت‏‎ ‎‏اهل بیت ایشان، و به شکست منتهی شد؛ لکن در عین حال یزید را شکست داد. این یزید‏‎ ‎‏در دنیا مفتضح شد، به طوری که دیگر نشد باقی بماند، برای اینکه مکتب محفوظ بود.‏‎ ‎‏مکتب، مکتب توحیدی و اسلامی بود، و اسلام محفوظ بود، از این جهت شکستی نبود.‏

‏‏تربیت اسلامی این است که در مقابل اجرای احکام خدا و در مقابل راه انداختن‏‎ ‎‏نهضتهای اسلامی، هیچ ملاحظه از کسی نکند. این آقاست این غیر آقا، این پدر است این‏‎ ‎‏پسر است، این رئیس است، این مَرئوس است، ابداً این مسائل نباشد در کار. مسئله این‏‎ ‎‏باشد که این آیا به طریق اسلام دارد عمل می کند یا نه. به طریق اسلام عمل می کند، هر‏‎ ‎‏فردی باشد باید از او قدردانی کرد و تشویق کرد و محبت به او کرد. برخلاف اسلام که‏‎ ‎‏باشد، هر فردی می خواهد باشد، یک روحانی عالیمقام باشد، یک آدمی باشد که مثلاً‏‎ ‎‏رأس باشد، یک سرکرده باشد، وقتی دیدند برخلاف مسیر دارد عمل می کند، هر یک از‏‎ ‎‏افراد موظفند که به او بگویند که این خلاف است، جلویش را بگیریم. همۀ ما الآن‏‎ ‎‏موظفیم به اینکه اعمالی که خودمان می کنیم یک اعمالی نباشد که چهرۀ انقلاب ما را‏‎ ‎‏مُشوَّه کند؛ غیر از آنطور که خدا می خواهد عرضه بکنیم. ‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 10، ص 106 - 114

***

جماران، 1359_ پیام به ملت ایران (دستورات لازم برای زمان جنگ)

‏ ‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

مطالب زیر ابلاغ می گردد:‏

‏‏1ـ باید اطاعت از شورای فرماندهی بدون کوچکترین تخلف انجام گیرد، و متخلفین‏‎ ‎‏با سرعت و قاطعیت باید تعیین و مجازات شوند.‏

‏‏2ـ باید اشخاص و مقامات غیر مسئول از دخالت در امر فرماندهی خودداری کنند و‏‎ ‎‏فرماندۀ کل قوا به نمایندگی اینجانب‏‎[1]‎‏ و شورای فرماندهی، مسئول امور جنگی هستند.‏

‏‏3ـ در شرایط فعلی اقدام دادگاههای ارتش در اموری که شورای فرماندهی صلاح‏‎ ‎‏نمی داند، بدون اطلاع اینجانب ممنوع اعلام می گردد.‏

‏‏4ـ رادیو و تلویزیون موظفند اخباری را نقل کنند که صددرصد صحت آن ثابت‏‎ ‎‏می باشد و برای عدم اضطراب و تشویش اذهان، اخبار را از غیر منابع موثق نقل ننمایند.‏

‏‏5ـ نیروهای انتظامی موظف هستند کسانی را که دست به شایعه سازی می زنند از هر‏‎ ‎‏قشر و گروهی که باشند، فوراً دستگیر و به دادگاههای انقلاب تسلیم و دادگاههای مذکور‏‎ ‎‏آنان را در حد ضد انقلابیون مجازات نمایند.‏

‏‏مردم مبارز ایران موظف هستند شایعه سازان را به دادگاههای انقلاب معرفی و با‏‎ ‎‏نیروهای انتظامی همکاری نمایند.‏

 6ـ روزنامه ها در وضع فعلی موظفند از نشر مقالات و اخباری که قوای مسلح را‏ ‏تضعیف می نماید جداً خودداری نمایند؛ که امروز تضعیف این قوا عقلاً و شرعاً حرام و‏‎ ‎‏کمک به ضد انقلاب است. من کراراً از نیروهای مسلح عزیز پشتیبانی نموده ام؛ و امروز‏‎ ‎‏که آنان در جبهۀ جنگ با صدام کافر هستند، تشکر می کنم و از زحمات آنان قدردانی‏‎ ‎‏می نمایم، و از خداوند متعال توفیق و پیروزی برای آنان طلب می نمایم.‏

‏‏7ـ اکیداً همۀ قشرهای ملت و ارگانهای دولتی موظف شرعی هستند که دست‏‎ ‎‏از مخالفتهای جزئی که دارند، بردارند و با مخالفت خود کمک به دشمنان اسلام ننمایند.‏‎ ‎‏والسلام.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 13، ص 228 - 229

***

جماران، 1360_ پیام به ملت ایران در آستانه سومین انتخابات ریاست جمهوری

اهم پیام:

اکنون که با از دست دادن سربازی گرانقدر و رئیس جمهوری خدمتگزار و متعهد‏‎ ‎‏چون شهید رجایی‎‏ که خدایش رحمت فرماید ـ برای تعیین رئیس جمهور به پای‏‎ ‎‏صندوقهای رأی خواهیم رفت، لازم است ملت عزیز، رشد و استقامت و پایداری خود‏‎ ‎‏را در پیشگاه خالق و صاحب اسلام و در نزد جهانیان و در پیش چشمان حیرت زدۀ‏‎ ‎‏دشمنان و بدخواهان اسلام که شما را با تهمتهای گوناگون هدف قرار داده و وفاداری شما‏‎ ‎‏عزیزان متعهد به جمهوری اسلامی را مورد سؤال و تردید انگاشته اند ثابت و با شور هر‏‎ ‎‏چه بیشتر، یکپارچه در این امری که حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و ملت شریف بسته‏‎ ‎‏به آن است به سوی صندوقهای رأی چون موجی خروشان و دریایی مواج، با صفوفی‏‎ ‎‏فشرده رفته رأی خود را به شخصی که متعهد به اسلام و خدمتگزار به ملت و کشور و‏‎ ‎‏حامی مستضعفان و دارای بصیرت در امر دین و دنیا و منزّه از گرایش به شرق و غرب و‏‎ ‎‏مکتبهای انحرافی و دارای دید سیاسی است، بدهید. امروز شرکت در انتخابات ریاست‏‎ ‎‏جمهور نه فقط یک وظیفۀ اجتماعی و ملی است، بلکه یک وظیفۀ شرعی اسلامی والهی‏‎ ‎‏است که شکست در آن، شکست جمهوری اسلامی است، که حفظ آن بر جمیع مردم از‏‎ ‎‏بزرگترین واجبات و فرایض است و وسوسه در آن از شیطان بلکه عمال شیطان بزرگ‏‎ ‎‏است.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 15، ص 249 - 251

***

جماران، 1366_ حکم به آقای مهدی کروبی (بهره برداری از واحدهای صنعتی وابسته به بنیاد شهید)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 20، ص 393

***

جماران، 1367_ حکم به آقای خامنه ای، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی (ضوابط گزینش دانشجو)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 21، ص 148

***

جماران، 1367_ نامه به آقای محمد حسن قدیری (حکم بازی با شطرنج و معاملۀ آلات موسیقی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 21، ص 149 - 152

***

. انتهای پیام /*