در روز شهادت امام جواد ـ سلام الله علیه ـ یکی از فرزندان و تبار آن خانواده به‏‎ ‎‏شهادت رسید؛ شهید هاشمی نژاد‏ که من از نزدیک با او آشنا بودم و خصال و تعهد آن‏‎ ‎‏شهید را لمس کرده بودم و مراتب فضل و مجاهدت آن بر اشخاصی که او را می شناسند‏‎ ‎‏پوشیده نیست.‏

‏     امروز در روز شهادت سلف صالح، این خلف صالح و متعهد از دست ما گرفته شد. و‏‎ ‎‏من نمی دانم که انگیزۀ این شرارتها، که مشغولند این گروهکهای ضعیف نادان و عمال‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ خصوصاً امریکا؛ چه می خواهند و چه انگیزه دارند؟ اینها انگیزۀ این را‏‎ ‎‏دارند که 36 میلیون جمعیت ایران و میلیونها جمعیتهای مسلم و مستضعف جهان، که همه‏‎ ‎‏پشتیبان این جمهوری هستند، می خواهند با ترور بعض شخصیتها، اینها را از این راهی که‏‎ ‎‏راه اسلام است، منحرف کنند. اینها نمی فهمند که این توده های عظیم، که چون سیل‏‎ ‎‏خروشان در تمام کشور در مقابل قدرتهای بزرگ ایستاده اند، با ترور اشخاص ولو هر چه‏‎ ‎‏بزرگ و ارجمند باشند، اینها به خودشان سستی و فتور راه نمی دهند، بلکه منسجم تر‏ ‏می شوند. اینها می خواهند با کشتن اولاد پیغمبر و با به عزا نشستن امام عصر ـ سلام الله علیه‏‎ ‎‏ـ و مؤمنین، ضربه به اسلام بزنند. اسلام از این شهدا و بالاترین شهدا را در راه هدف‏‎ ‎‏تقدیم کرده است. اسلام مثل خود رسول اکرم را و مثل امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ و‏‎ ‎‏ائمۀ معصومین و علمای بزرگ در طول تاریخ را فدای این راه و هدف نموده. چه باک از‏‎ ‎‏اینکه این فرزندان اسلام، که شهادت برای آنها افتخار و برای ملت ما افتخار آفرین‏‎ ‎‏است، از دست بروند؟ اگر میزان هدف است و اگر میزان اسلام است و پیاده کردن احکام‏‎ ‎‏قرآن است، این هدف به جای خودش هست و هر یک از اینها که شهید بشوند، با آنکه‏‎ ‎‏بر ما ناگوار است، لکن برای هدف مفید است.‏

صحیفه امام جلد 15 ص 257 -258

. انتهای پیام /*