نوفل لوشاتو، پاریس، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی

اهم پیام:

ای عزیزان من! در محیط مدارس و دانشگاهها و دانشسراها آگاهانه و متعهد‏‎ ‎‏بپاخیزید و به هم پیوندید و برای نجات اسلام و کشور کوشش کنید، و قبل از هر چیز‏‎ ‎‏عملاً از احکام پر ارج اسلام که سعادت ملتها را بیمه نموده است پیروی کنید، و‏‎ ‎‏جناحهایی را که در اثر تبلیغات اجانب، فریب خورده و بعضی مکتبها را پذیرفته اند و یا به‏‏آنها تمایل پیدا کرده اند، از حیلۀ دشمن آگاه کنید، و جنایتهای سران حیله باز مکتبهای‏‎ ‎‏منحرف را افشا کنید، و برای نجات کشور، از تفرقه و تشتت، سخت احتراز کنید، و با‏‎ ‎‏صراحت خواستهای ما را که خواست همۀ مستضعفین است به آنان گوشزد کنید، و شعار‏‎ ‎‏ما را که شعار ملت محروم و مظلوم است به آنان پیشنهاد کنید، باشد که با شناخت صحیح‏‎ ‎‏به شما بپیوندند. و از طرف من به آنان بگویید اسلامی که شما از زبان دیگران یا ناآشنایان‏‎ ‎‏به مکتب قرآن شنیده اید و یا منحرفان تفرقه طلب و عمال استعمارگران به شما معرفی‏‎ ‎‏کرده اند اسلام نیست؛ بیایید اسلام عزیز را از دانشمندان آشنا به منطق قرآن بشنوید و در‏‎ ‎‏آن، چیزی را که بالاتر از آمال و افکار شماست بیابید، و گول مبلغان استعمارگران را‏‎ ‎‏مخورید؛ یک نظر سطحی به وضع سران اینگونه کشورها کافی است که شما را بیدار کند.‏

ای طبقۀ جوان ارتش، بپاخیزید و کشور خود را از زبونی و ذلت نجات دهید، و‏‎ ‎‏دست غارتگران را کوتاه کنید، و شرف و عزت را برای خود به یادگار بگذارید، و‏‎ ‎‏سعادت دو دنیا را بیمه کنید.

ای فرزندان ایران! پیوندتان را با ملت بزرگمان که تنها می خواهد روی پای خود‏‎ ‎‏بایستد و هیچ گونه گرایشی به شرق و غرب نداشته باشد، و به همین مناسبت مورد هجوم‏‎ ‎‏چپ و راست قرار گرفته است و هر روز شاهد کشتار دسته جمعی آنان به دست شرق و‏‎ ‎‏غرب هستیم، مستحکمتر کنید، و با شعار واحد توحیدی، دست جباران و غارتگران‏‎ ‎‏بین المللی را از مخازن غنی خود کوتاه کنید، و با دست یافتن به مخازن بزرگ و کوتاه‏‎ ‎‏کردن دست زمامداران، کرسی نشینان خیانتکار، با همت ملت بزرگ به ادارۀ کشور‏‎ ‎‏بپردازید.

فشار شاه موجب شد که نتوانم به فعالیت اسلامی خود که تکلیف الهی‏‎ ‎‏است ادامه دهم، و تصمیم گرفتم به یکی از کشورهای اسلامی مهاجرت نمایم. کویت با‏‎ ‎‏داشتن گذرنامه و اجازۀ ورود، حتی عبور از شهر تا فرودگاه را برای خود خطرناک‏‎ ‎‏خواند. فعلاً وارد پاریس شدم تا با تمام مشکلات به وظیفۀ دینی خود که خدمت به کشور‏‎ ‎‏اسلامی و مردم محروم وطنم است موفق گردم. امید است تا مقدار امکان، به ملتی که‏‎ ‎‏برای دفاع از اسلام به فداکاری برخاسته است خدمت کنم؛ هر چند هیچ نوع خدمت‏‎ ‎‏جوابگوی فداکاریهای مداوم ملت عزیز نیست.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۴۸۳ - ۴۸۸

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به نیروهای ارتش (لزوم رعایت سلسله مراتب)

اهم پیام:

در این موقع که بحمدالله تعالی با فداکاری همۀ اقشار ملت بزرگ، پیروزی اعجازآور‏‎ ‎‏نصیب ملت مسلمان ما گردید و با خواست خداوند تعالی از زیر فشار استبداد و استعمار‏‎ ‎‏خارج شدیم، و مرحلۀ جهاد سازندگی است، و کشور در این وقت بیشتر محتاج فداکاری‏‎ ‎‏است، لازم است به شما طبقۀ عزیز مؤثر تذکر دهم که شماها اکنون در خدمت اسلام‏‎ ‎‏بزرگ هستید و خدمت شماها به کشور، خدمت به اسلام و قرآن کریم است. و خدمت‏‎ ‎‏سربازی از عبادات است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۲۳۹

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای اسد الله ایمانی به سمت امامت جمعه کازرون

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۲۴۰

***

قم، ۱۳۵۸_ بیانات در جمع دانشجویان انستیتو تکنولوژی بابل (پیشقدم بودن جوانان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۲۴۱

***

جماران، ۱۳۵۹_ بیانات در جمع جوانان انقلابی عراق (حکومت صدام رفتنی است)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۲۶۰

***

جماران، ۱۳۶۵_ حکم به آقای حسن صانعی (احداث سد ۱۵ خرداد جهت تأمین آب آشامیدنی قم)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۱۴۰ - ۱۴۱

***

. انتهای پیام /*