قم، ۱۳۴۳_ اجازه نامه به آقای محمد باقر حسینی مهریزی، در اخذ وجوه شرعیه
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۳۹۹


***


قم، ۱۳۴۳_ اجازه نامه به آقای سید حسن میرزایی، در امور حسبیه و شرعیه
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۴۰۰


***


قم، ۱۳۴۳_ اجازه نامه به آقای مرتضی مقتدایی، در امور شرعیه
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۴۰۱


***


نجف اشرف، ۱۳۵۰_ نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۳۸۸


***


نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران به مناسبت چهلم شهدای ۱۷ شهریور
اهم پیام:
عزیزان من! همت کنید و زنجیرهای اسارت را پاره کنید و مهره های خیانتکار را یکی‏‎ ‎‏پس از دیگری از صحنه خارج کنید، و دست مهره دارهای سودجو را از کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی قطع کنید. سعادت و آزادی و استقلال، پشت سد مهره های داخلی و مهره دارها‏‎ ‎‏است، سدها را ویران کنید و صفها را درهم شکنید و کشور را نجات دهید.
صفهای خود را محکم کنید و اراده ها را مصمم و وحدت کلمه را حفظ نمایید و با‏‎ ‎‏همۀ جناحهای مسلمان؛ خصوصاً ارتشیها ائتلاف کنید، و سلام گرم مرا به آنان برسانید، و‏‎ ‎‏بگویید اینان که با مسلسل شما و یا اجانب کشته می شوند برادران و خواهران شما هستند.‏‎ ‎‏برای ارضای شهوات شاه، خود را پیش خالق و خلق رسوا نکنید و در آغوش ملت بیایید‏‎ ‎‏آغوش ما برای شما باز است.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۵۱۱ - ۵۱۳


***


نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با خبرنگاران درباره آینده حکومت اسلامی
اهم بیانات:
‏ روابط ما با جامعۀ غرب؛ یک روابط عادلانه است که نه زیر فشار ظلم آنها خواهیم‏‎ ‎‏رفت و نه ظلمی بر آنها روا خواهیم داشت. ما با آنها به طور احترام متقابل رفتار خواهیم‏‎ ‎‏کرد، و با آنها اگر آنها هم احترام متقابل را حفظ کنند و نخواهند بر ما تحمیل کنند و‏‎ ‎‏تجدید نظر در این کارهایی که تاکنون بر ما ـ بلکه با شرق ـ کرده اند بکنند، ما با آنها‏‎ ‎‏به طور خوب و روابط حسنه رفتار می کنیم و معاملات با آنها هم خواهیم کرد؛ به هر‏‎ ‎‏نحوی که صلاح خودمان باشد، نه هر نحوی که تحمیل باشد یا فقط صلاح آنها در نظر‏‎ ‎‏گرفته شده باشد، ما روابط حسنه با آنها داریم. و اما با کمونیستها؛ چون سوء قصد آنها را‏‎ ‎‏نسبت به مملکت خودمان تاکنون احراز کردیم، نمی توانیم یک روابطی داشته باشیم مگر‏‎ ‎‏که آنها هم دست از آن کارهایی که دارند بردارند، و کمونیستی که در ایران هست به دامن‏‎ ‎‏خود ملت و اسلام برگردد که ما با آنها هم به طور عادلانه خواهیم رفتار کرد؛ و اما اگر‏‎ ‎‏بخواهند باز مثل سابق یا ایام «توده» و اینها خیانت به مملکت بکنند‏‎[۱]‎‏ با آنها طور دیگر‏‎ ‎‏رفتار خواهیم کرد.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۵۱۴ - ۵۱۵


***


قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای انجمن خیریه بانوان اصفهان (اساس نهضت انبیا)
اهم بیانات:
در رأس همۀ امور تربیت انسانی است. همۀ انبیا ‏‏[‏‏آمدند‏‏]‏‏ برای تربیت مردم، که‏‎ ‎‏اشخاصی که در قوّه دارند چیزهایی را، این قوّه ها را بالفعل کنند: انسان بالقّوه، انسان‏‎ ‎‏بالفعل بشود؛ استقامت داشته باشد در کارها، در عقاید؛ و به صراط مستقیم حرکت کند.‏‎ ‎‏شما خواهران، آنی که مُتکفِّل بچه هاست، توجه کنند که بچه ها را تربیت انسانی بکنند. و‏‎ ‎‏آن که متکفل یک جمعیتی است، آن جمعیت را دعوت به راه خدا و صراط مستقیم‏‎ ‎‏بکند. این راه مستقیم الهی است که می تواند انسان را از نقص رو به کمال ببرد و از ظلمات‏ ‏به نور برساند. ‏
اگر بخواهید مملکت خودتان، کشور خودتان، مستقل باشد، اگر بخواهید از زیر قید‏‎ ‎‏گرفتاریهای اجانب بیرون بیایید، باید متشبث به اسلام بشوید. اسلام بود و این صداهای‏‎ ‎‏«الله اکبر» که شما را به پیروزی رساند. من امیدوارم که باز این صداها محفوظ باشد؛ و این‏‎ ‎‏علاقه هایی که به اسلام هست محفوظ بماند
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۲۶۷ - ۲۶۹


***


قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاه های انقلاب (قضاوت در اسلام)
اهم بیانات:
الآن اشخاص مختلف با اغراض شیطانی در‏‎ ‎‏صدد این هستند که این چهرۀ اسلامی جمهوری را مُشوَّه کنند. یکی از راههای‏‎ ‎‏مشوَّه شدن، همین دادگاههاست که اگر خدای نخواسته در دادگاهها یک امر‏‎ ‎‏خلافی واقع بشود، این فقط به دادگاه صدمه نمی زند، به جمهوری فقط صدمه‏‎ ‎‏نمی زند، به اسلام ضربه می زند؛
هم احتیاط باید در کار باشد؛ هم قدرت باید در کار باشد. کسی که مجرم است باید به‏‎ ‎‏جزای خودش برسد و توصیه از احدی قبول نباید بشود. من این را کراراً گفته ام، اگر از‏‎ ‎‏من توصیه برای کسی آمد، از دفتر من برای کسی توصیه آمد، از کسانی که به من مربوطند‏‎ ‎‏توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد. قاضی آزاد است و باید در‏‎ ‎‏محیط آزاد عمل بکند. توصیه ها را هیچ به آن اعتنا نکنید.
آقای دکتر بهشتی ‏‏[‏‏هر‏‏]‏‏ دفعه آمده پیش من راجع به بختیار یک‏‎ ‎‏کلمه نگفته. خوب، چرا باید مسلمان اینطور باشد؟ چرا باید یک مسلمی را ‏‏[‏‏هتک‏‎ ‎‏حرمت کنند ‏‏]‏‏ من میل نداشتم اسم اشخاص را ببرم؛ لکن وظیفه می بینم که یک کسی را‏‎ ‎‏که می خواهند هتکش کنند، یک کسی را که می خواهند ضایعش کنند، برای اینکه نتواند‏‎ ‎‏خدمت بکند به اسلام، من وظیفۀ شرعی می دانم که یکوقتی دفاع بکنم از یک مسلمانی‏ ‏که به درد ما می خورد، به درد اسلام می خورد؛ و خدمت کرده است؛ بیست سال پیش هم‏‎ ‎‏خدمت کرده؛ حالا بخواهند او را، عرض می کنم تضییعش کنند. فردا به شما هم می گویند‏‎ ‎‏به آنها هم می گویند، تا کی نوبت ما هم برسد! مسئله اینطوری است. می خواهند اینها‏‎ ‎‏اصلاً خلع سلاح کنند ما را. یکی یکی کنار بروند، کنار بروند، کنار بروند، چه بماند؟ آنها‏‎ ‎‏بمانند که مفسدند و فاسد هستند.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۲۷۰ - ۲۷۹


***


جماران، ۱۳۵۹_ پیام به نیروهای مسلح ایران (وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع)

‏بسم الله الرحمن الرحیم


‏‏ نظر به موقعیت استثنایی دفاع از کشور اسلامی و حساسیت فوق العادۀ آن، تا موقعی‏‎ ‎‏که جنگ افروزان به کار تجاوزگرانۀ خود ادامه می دهند، مراتب زیر اخطار و مقرر‏‎ ‎‏می شود:‏
۱ـ کلیۀ امور مربوط به جنگ در تحت نظر شورایعالی دفاع به اضافۀ یک نفر از‏‎ ‎‏نمایندگان از قِبل مجلس شورای اسلامی باید اداره شود. و این شورا موظف است تمام‏‎ ‎‏قوای مسلح را هماهنگ نماید. و هیچ گروه یا شخصی تخلف از اوامر شورای مذکور‏‎ ‎‏نباید بکند. و در غیاب آقای خامنه ای و آقای چمران، دو نفر از نمایندگان که یکی از آنها‏‎ ‎‏رئیس مجلس شورای اسلامی است باید در شورا شرکت نمایند.‏
‏‏۲ـ در ادارۀ مناطق جنگی، کلیۀ نیروها باید از شورای مذکور تبعیت نمایند؛ و‏‎ ‎‏تصمیمات در این باره با شورای مذکور است.‏
‏‏۳ـ تبلیغات مطلقاً ـ چه به وسیلۀ رادیو ـ تلویزیون یا مطبوعات ـ در تحت نظر شورای‏‎ ‎‏مذکور باید اجرا شود. و رسانه های گروهی و مطبوعات حق پخش مصاحبات یا نطقها و‏‎ ‎‏نوشته ها را بدون مراجعه و دستور از شورای مذکور ندارند.‏
‏‏۴ـ سیاست خارجی مربوط به دفاع با شورای مذکور است، و کسان دیگر بدون اجازه‏‎ ‎‏حق دخالت ندارند.‏
‏‏۵ـ کلیۀ بیانها و نوشته ها و تبلیغات و پخش اعلامیه ها بدون اجازۀ مستقیم از شورای‏‎ ‎‏مذکور جداً ممنوع است.‏
۶ـ دولت مأمور جلب متخلفین و تحویل به دادگاههای انقلاب است.‏
‏‏۷ـ دادگاهها به جرایم، حسب وضع دفاعی و انقلابی عمل می کنند.‏
‏‏۸ـ شورا موظف است در مناطق جنگی نمایندگانی تعیین نماید که به وسیلۀ آنها امور‏‎ ‎‏انجام گیرد و موجب تأخیر نشود.‏

‏‏۲۰ مهر ۵۹ / ۲ ذی الحجه ۱۴۰۰‏
‏‏روح الله الموسوی الخمینی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۲۶۳ - ۲۶۴


***


جماران، ۱۳۶۵_ نامه به آقایان باریک بین و علیخانی (تأمین هزینه کارهای عمرانی در قزوین)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۱۴۳


***

. انتهای پیام /*