قم، ۱۳۴۱_ نامه تشکر به آقای محمد تقی فلسفی (اعتراض به انجمن های ایالتی و ولایتی)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۸۴

***


نجف اشرف، ۱۳۵۳_ نامه به آقای عطاء الله اشرفی اصفهانی (چگونگی تأمین هزینه تعمیر مسجد)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۵۲


***


نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره استقلال و آزادی
اهم بیانات:
ما حرف تازه ای هم نداریم؛ حرف ما همیشه یک مطلب بوده است. از اولی که این‏‎ ‎‏نهضت اسلامی، قریب پانزده سال یا بیشتر از پانزده سال هست که ظهور پیدا کرد تا حالا،‏‎ ‎‏البته مراحلی بر آن گذشته است و گاهی وقتها تند می رفته، گاهی وقتها کُند می رفته است تا‏‎ ‎‏حالا که بحمدالله به اوج خودش رسیده است، حرف ‏‏[‏‏ما‏‏]‏‏ از اول، آن چیزی که ما از اول‏‎ ‎‏صحبتش را داریم و دنبالش را گرفته ایم، این است که ما برای ملت ایران دوتا مطلب‏‎ ‎‏می خواهیم، و این دوتا مطلب هم، دوتا مطلب مشروعی است که همۀ جوامع بشری که‏‎ ‎‏منحرف نشده اند از انسانیت، قبول دارند: یکی اینکه یک ملت سی میلیونی، سی و پنج‏‎ ‎‏میلیونی، در اختناق است. پنجاه سال این ملت سی میلیونی در حال اختناق و در حال‏ ‏گرفتاری از همۀ جهات‏‏[‏‏است‏‏]‏‏؛ نه مطبوعاتشان آزاد است، نه رادیوشان یک رادیوی‏‎ ‎‏ملی است که دست مردم باشد اداره اش، و نه خطابه های خطیبهای ما، نطقهای گویندگان‏‎ ‎‏ما آزاد است. همۀ اینها در تحت زور پلیس و فشار پلیس دارد اداره می شود، و این ملت‏‎ ‎‏سی میلیونی که پنجاه سال است از حق مشروع خودش محروم بوده است، حالا قیام کرده‏‎ ‎‏است و این حق را طلب می کند، می گوید «ما می خواهیم آزاد باشیم»؛ این یک مطلبی‏‎ ‎‏است که همۀ جوامع بشر قبول دارند که یک مطلب صحیح است؛ یک مطلب نامشروعی‏‎ ‎‏نمی گویند.‏
حکومت اسلامی یک همچو حکومتی است. حاکمش با آن ادنی فردش در حقوق‏‎ ‎‏مثل هم هستند، و عملشان اینطوری باید باشد. ما که می گوییم حکومت اسلامی، نترسید‏‎ ‎‏از آنکه خیال کنید حالا اگر حکومت اسلامی شد، یاالله ، می افتند به جان مردم؛
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۱۹۴ - ۲۰۲


***


نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره غیر قانونی بودن رژیم پهلوی
اهم بیانات:
اگر ملتی همگی قیام کردند و همه چیزشان را دارند می دهند؛ برای اینکه آزادی و‏‎ ‎‏استقلال خودشان را به دست بیاورند، نمی شود این را با سرنیزه و حکومت نظامی و‏‎ ‎‏دولت نظامی، این آتش را خواباند.
مردم دو حرف دارند: یکی اینکه این شاه، شاه مشروطه نیست، استبداد است، و‏‎ ‎‏جنایاتی که کرده است قابل عفو نیست.
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۲۰۳ - ۲۱۲

***


قم، ۱۳۵۸_ پاسخ استفتاء بانوان در مورد حق طلاق برای زنان در صورت اشتراط
اهم استفتاء:
برای زنان، شارع مقدس راه سهلی معین فرموده که خودشان زمام طلاق را به دست‏‎ ‎‏بگیرند، به این معنا که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، یا بطور‏‎ ‎‏مطلق یا به طور مشروط، یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلاً زن گرفت، زن وکیل باشد که‏‎ ‎‏خود را طلاق دهد، در این صورت هیچ اشکالی برای خانمها پیش نمی آید، و می توانند‏‎ ‎‏خود را طلاق دهند.‏
‏‎ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۳۸۷


***


قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع دانشجویان مدرسه عالی مفیدی (غرب زدگی)
اهم بیانات:
باید خودمان را پیدا کنیم. شرق باید درِ غرب را ببندد؛ در غرب را به روی خودش ‏ببندد. تا غرب راه به اینجا دارد، شما به استقلال خودتان نمی رسید. و تا این غربزده هایی‏‎ ‎‏که در همه جا موجودند از این مملکت نروند یا اصلاح نشوند، شما به استقلال نخواهید‏‎ ‎‏رسید. اینها نمی گذارند، ما باید خودمان را پیدا کنیم تا بتوانیم سرِ پای خودمان بایستیم و‏‎ ‎‏بفهمیم ما هم موجودی هستیم.‏
‏‏غرب به ما یک چیزی که مفید به حال ما باشد نخواهد داد و نداده است. غرب هر چه‏‎ ‎‏به این طرف فرستاده آنهایی بوده که برای خودش مفید نبوده است؛ حالا مُضرِّ به حال ما‏‎ ‎‏باشد یا نباشد مطرح نیست.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۳۸۸ - ۳۹۴


***


جماران، ۱۳۵۹_ پیام تشکر به رئیس دولت امارات متحده عربی (تبریک حلول سال جدید قمری)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۴۱


***


جماران، ۱۳۵۹_ پیام تشکر به امیر قطر (تبریک حلول سال جدید قمری)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۴۲


***


جماران، ۱۳۵۹_ پیام تشکر به رئیس جمهور یمن جنوبی (تبریک حلول سال جدید قمری)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۴۳


***


جماران، ۱۳۶۲_ حکم به آقای خامنه ای (رسیدگی به گزارش فرمانده سپاه در مورد جبهه ها)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۱۹۹


***
جماران، ۱۳۶۲_ پاسخ استفتاء (استفاده از آرم جمهوری اسلامی بر روی سکه های رایج)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۲۰۰
***

. انتهای پیام /*