‏‏

نجف اشرف، 1348_ اجازه‌نامه به آقای حسین حق‌شناس، در امور حسبیه و شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 252

***

نجف اشرف ، 1355_ نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به سؤال درباره وجوه شرعیه

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج 3، ص 79 - 80

***

قم، 1358_ مصاحبه با خبرنگاران امریکایی (اشغال لانۀ جاسوسی و گروگان ها)

اهم بیانات:

‏‏قراردادهای بین المللی اقتضا می کند که جاسوس در یک مملکتی به اسم سفیر باشد یا‏‎ ‎‏به اسم کاردار سفیر باشد! یا نه؟ اگر سفرایی باشند، اشخاصی باشند که در یک مملکتی‏‎ ‎‏خیانت نخواهند بکنند، جاسوسی نمی خواهند بکنند، اسباب حکومت نمی خواهند‏‎ ‎‏فراهم کنند، اینها هستند که گروگان گرفتنشان صحیح نیست. و اما اینکه ملت ما عمل کرده‏‎ ‎‏است، این گرفتن یک دسته جاسوس است که این جاسوسها به حسب قواعد باید بازرسی‏‎ ‎‏و محاکمه شوند. و باید بر حسب قوانین ما با آنها عمل بشود. و اما آنچه که کارتر کرده‏‎ ‎‏است برخلاف قوانین بین المللی است. برای اینکه مجرم‏‎ به یک کشور باید بیاید در‏‎ ‎‏همان کشور محاکمه بشود و یک کشوری حق ندارد مجرم را نگه دارد و پناه بدهد و‏‎ ‎‏برخلاف قوانین بین المللی است. این کارتر است که برخلاف قوانین بین المللی رفتار‏‎ ‎‏کرده است نه ما.‏

 

‏‏ر.ک صحیفه امام؛ ج 11، ص 85 - 87

***

جماران، 1359_ سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان آموزشگاه افسری (وظایف نیروهای مسلح)

اهم بیانات:

برادرها! همۀ مردم با شما، با بالاتریها یک جورند. اگر با مردم خوب رفتار بکنید،‏‎ ‎‏برای خودتان هست. و اگر با مردم خدای نخواسته بد رفتار کنید، به ضرر خود شماست.‏‎ ‎‏آن قدر که ظالم ضرر می برد از ظلمش، مظلوم از ظلم ظالم آن قدر ضرر نمی برد. ما و‏‎ ‎‏شما یک روزی دربارگاه الهی، پیشگاه الهی خواهیم رفت و آن روز از ما سؤال خواهد‏‎ ‎‏شد.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج 13، ص 369 - 373

***

جماران، 1360_ بیانات در جمع روحانیون و نمایندگان نهادهای انقلابی جوانرود (حفظ نظام)

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج 15، ص 374

***

جماران، 1364_ پیام به نمایندگان مجلس (خودداری از طرح مسائل مخالف با مصالح کشور)

اهم پیام:

به حسب موازین شرعیه، اگر‏‎ ‎‏کسی مطلع باشد که یک نفر مشخص خلاف کرده و مُتَجاهِرِ به فسق نباشد، افشای آن‏‎ ‎‏فسق مخالف شرع است. و اگر در ادارات یا جای دیگر کسی مرتکب گناهی شد، نباید در‏‎ ‎‏ملأ عام افشا نمود؛ بلکه باید به محاکم صالحه و مقامات ذی ربط اطلاع داد تا جلوگیری و‏‎ ‎‏مجازات شود. و مجرد وکالتْ، مصحِّح خلاف شرع نیست.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج 19، ص 421 - 422

***

جماران، 1364_ حکم به آقای محمد یزدی (تشکیل هیأت برای تعیین حدود تعزیرات)

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج 19، ص 423 - 424

***

جماران، 1366_ نامه به آقایان کروبی و علیخانی (تأمین هزینه اردوگاه و مدرسه احداثی شاهد)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 20، ص 421 - 422

***

. انتهای پیام /*