نجف اشرف، ۱۳۵۴_ نامه درباره وضعیت حوزه نجف
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۲۲

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربی» درباره بازگشت به ایران
اهم بیانات:
در جمهوری اسلامی، هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود، ولکن‏‎ ‎‏هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرتهای خارجی را، اجازۀ خیانت نمی دهیم.‏
‏‏کارگران محروم و متدین ایران که اکثر آنان همان کشاورزان و زارعین فقیر و گرسنۀ‏‎ ‎‏سابقند، حق دارند برای به دست آوردن حقوق حقۀ خود، به مبارزۀ ملت از هر طریق‏‎ ‎‏ممکن و مشروع بپردازند. و در جمهوری اسلامی، به آنها حق داده می شود که به هر‏‎ ‎‏شکل ممکن به دور هم جمع شوند و مسائل و مشکلات خود را بررسی کنند و در نتیجه،‏‎ ‎‏دولت را در جریان مسائل خود قرار دهند و نیز از حقوق صنفی خود دفاع کنند.
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۳۸ - ۱۴۰

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با روزنامه نگاران درباره حال و آینده ایران
اهم بیانات:
‏‏ما قصد داریم حکومت اسلامی به معنای حقیقی خودش جایگزین رژیم سلطنتی بشود.‏‎ ‎‏ما نظام جمهوری را به آرای عمومی می گذاریم و ایران چون همه شان مسلمان هستند‏‎ ‎‏رأی به این قضیه خواهند داد. و بعد از رأی آنها حکومت جمهوری اسلامی تشکیل ‏‏خواهد شد.‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۴۱ – ۱۴۳

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران (صرف وجوه شرعیه برای کمک به زلزله زدگان)
اهم پیام:
راضی نشوید که شما و اطفال عزیزتان در آسایش باشند و خواهران و برادران و عزیزان‏‎ ‎‏آنان در رنج تَعَب. بدانید که این حوادث دردناک جنبۀ آزمایش و امتحان نیز دارد. همان‏‎ ‎‏طور که در زلزلۀ قبل با آن همت بزرگ انسانی آنچنان به کمک شتافتید که در مدت‏‎ ‎‏کوتاهی زاید بر احتیاجات اولیه اسباب رفاه آنان را فراهم کردید؛ امید است در این ایام‏‎ ‎‏هم ـ که سرما بیشتر است ـ همان طور عمل کنید.
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۱۴۰

***

قم، ۱۳۵۸_مصاحبه با پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا (دلایل اشغال لانه جاسوسی)
اهم بیانات:
‏‏مذهب اسلام عفو دارد. در موقعش گذشتهای زیادی دارد. در موقعش برای مجرمهایی‏‎ ‎‏که جرمشان ثابت بشود حدود دارد. از آن طرف عفو دارد. از آن طرف برای مجرم در‏‎ ‎‏قوانین اسلام حد قرار داده شده است و جزا قرار داده شده است. بنابراین اینها اگر چنانچه‏‎ ‎‏مجرم باشند و جرمشان ثابت باشد، به حسب اسلام جزا برایشان هست. لکن بر ولی امر‏‎ ‎‏است که در بعضی وقتها که صلاح می داند عفو بکند. ما هم چنانچه امریکا مجرم ما را‏‎ ‎‏تحویل ما بدهد و اموالی که در آنجاها هست و جلوگیری کرده اند، یا در بانکهای آنها‏‎ ‎‏هست، به ما تحویل بدهند، ما بر فرض اینکه اینها مجرم باشند، همچنین اختیاری از‏‎ ‎‏طرف شارع داریم به اینکه عفو بکنیم و ممکن است عفوشان بکنیم.‏
ما با همۀ ملتهای عالم می خواهیم دوست باشیم. با همۀ دولتهای عالم به حسب طبع اولی‏‎ ‎‏می خواهیم دوست باشیم. می خواهیم که روابط حسنه، با احترام متقابل نسبت به همه‏‎ ‎‏داشته باشیم. مگر اینکه دولتهایی باشند که با ما خلاف رفتار کرده باشند و بخواهند به ما‏‎ ‎‏ظلم بکنند، تحمیل بکنند، سلطه جویی کنند بر ما. که ما با آنها مخالف هستیم و هرگز‏‎ ‎‏اجازه نخواهیم داد که آنها دخالتی در مملکت ما بکنند و آن سلطه جوییهایی که آن وقت‏‎ ‎‏می کردند، بکنند.
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۱۴۱ - ۱۵۳

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای صادق قطب زاده به سمت وزیر امور خارجه
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۱۵۴

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام به فرماندهان نظامی (قدردانی از پیروزی لشکریان اسلام)
اهم پیام:
مبارک باد بر کشور عزیز ایران و بر ملت شریف، رزمندگانی چنین قدرتمند و‏‎ ‎‏عاشقانی چنین محو جمال ازلی و سربازانی چنین دلباخته که شهادت را آرزوی نهایی‏‎ ‎‏خود و جانبازی در راه محبوب را آرمان اصیل خویش می دانند. افتخار بر رزمندگانی که‏‎ ‎‏جبهه های نبرد را با مناجات خویش و راز و نیاز با محبوب خود عطرآگین نمودند.
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۹۴ - ۳۹۵

***

. انتهای پیام /*