‏‏قم، ۱۳۴۱_ پیام به ملت ایران (لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی توسط دولت)

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏خدمت عموم برادران ایمانی ـ أیّدهم الله تعالی‏
با کمال توقیر‏‎[۱]‎‏ معروض می دارد، پس از اهدای سلام و تحیت، از احساسات پاک و‏‎ ‎‏عواطف عموم مسلمانان در این امر حیاتی ـ که برای همه پیشامد کرده بود ـ تشکر‏‎ ‎‏می کنم، و توفیق و سلامت و تأیید همه را از خداوند تعالی خواستارم. الحق در این‏‎ ‎‏نهضت اسلامی خود را در پیشگاه مقدس خداوند تعالی سربلند و در نزد حضرت‏‎ ‎‏ولی عصر و سلطان دهر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ روسفید نمودید. دست توانای خداوند‏‎ ‎‏تعالی با شماست. امید است از ثمرات این نهضت دینی در دنیا و آخرت بهره مند شوید.‏‎ ‎‏قیام عمومی دینی شما موجب عبرت برای اجانب گردید. لیکن لازم است متذکر شوم که‏‎ ‎‏مسلمین باید بیش از پیش بیدار و هوشیار بوده، مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام باشند‏‎ ‎‏و صفوف خود را فشرده تر کنند، که اگر خدای نخواسته دستهای ناپاکی به سوی مقدسات‏‎ ‎‏آنها دراز شود قطع کنند. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏‎ ‎‏روح الله الموسوی الخمینی‏


ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۱۱۲


***


قم، ۱۳۴۱_ سخنرانی در جمع علما و طلاب و اهالی قم (شرایط اسفبار سیاسی ـ اجتماعی)
اهم بیانات:
همیشه علما و زعمای اسلام ملت را نصیحت به حفظ آرامش می کردند. خیلی از‏‎ ‎‏زمان «میرزای بزرگ»، مرحوم «حاج میرزا محمد حسن شیرازی» نگذشته است؛‏‎ ‎‏ایشان با اینکه یک عقل بزرگ متفکر بود و در سامره اقامت داشت، در عین حالی که‏‎ ‎‏نظرشان آرامش و اصلاح بود، لکن وقتی ملاحظه کردند برای کیان اسلام خطر پیش‏‎ ‎‏آمده است و شاه جائر آن روز می خواهد ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ وسیلۀ کمپانی خارجی، اسلام را از بین‏‎ ‎‏ببرد، این پیرمرد که در یک شهر کوچک نشسته و سیصد نفر طلبه بیشتر دورش نبود،‏‎ ‎‏ناچار شد سلطان مستبد را نصیحت کند. مکتوبات او هم محفوظ است. آن سلطان گوش‏‎ ‎‏نمی داد و با تعبیرات سوء و بی ادبی به مقام شامخ عالم بزرگ رو به رو شد تا آنجایی که‏‎ ‎‏آن عالم بزرگ مجبور شد یک کلمه بگوید که استقلال برگردد.‏
وظیفۀ شما این است در هر مقام که هستید وزانت و حیثیت اسلام‏‎ ‎‏را حفظ کنید. اگر یک نفر از افراد شما بر خلاف زیّ خودش عمل کند، جامعۀ‏‎ ‎‏روحانیت را بد معرفی می کند. راضی نشوید دیگران که بد معرفی ‏‏[‏‏می‏‏]‏‏ کنند، خودمان‏‎ ‎‏هم بد معرفی کنیم.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۱۱۳ - ۱۲۱

***

نجف اشرف، ۱۳۵۶_ نامه تشکر به آقای مصطفی اشرفی (شهادت سید مصطفی)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۲۷۶

***


نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران درباره کشتار مردم و ادامه اعتصاب ها
اهم پیام:
‏این ملت، شیعۀ بزرگترین مرد تاریخ است که با تنی چند، نهضت عظیم عاشورا را برپا‏‎ ‎‏نمود، و سلسلۀ اموی را برای ابد در گورستان تاریخ دفن نمود، و به خواست خدای‏‎ ‎‏تعالی، ملت عزیز و پیرو بحق امام ـ علیه السلام ـ با خون خود، سلسلۀ ابلیسی پهلوی را در‏‎ ‎‏قبرستان تاریخ دفن می نماید.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۵۲ - ۱۵۴


***


نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با تلویزیون سراسری ایتالیا درباره سرانجام اوضاع ایران
اهم بیانات:
اساس کار یک جمهوری اسلامی، تأمین‏‎ ‎‏استقلال مملکت و آزادی ملت ما و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است‏‎ ‎‏که در همۀ زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای‏‎ ‎‏اسلامی، اصلاحات لازم را به عمل آورد. این اصلاحات با مشارکت کامل همۀ مردم‏‎ ‎‏خواهد بود. و هدفش قبل از هر چیز از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی برای‏‎ ‎‏اکثریت قاطع مردم ماست که از همه جهت مورد ظلم واقع شده اند.‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۵۵ - ۱۵۷

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با رادیو کانادا درباره موقعیت شوروی پس از پیروزی انقلاب
اهم بیانات:
‏‏بعضی از کشورهای اسلامی با داشتن ویزا از ورودم جلوگیری نمودند، لذا صلاح‏‎ ‎‎ ‎‏دانستم که در کشور فرانسه موقتاً سکونت گزینم تا کشورهای اسلامی را برای این‏‎ ‎‏موضوع مطالعه نمایم. و در آینده به کشوری اسلامی که بدانم در آنجا می توانم به‏‎ ‎‏فعالیتهای الهی خود ادامه دهم، خواهم رفت.‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۵۸

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (قیام برای خدا پیروز است)
اهم بیانات:
جدیت کنید که کارهایتان برای خدا باشد، قیامتان لله باشد: ‏‏اَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ اَنْ ‏ تَقُومُوا لله ِ مَثْنی وَ فُرادی؛ موعظه یک موعظه است، یک موعظه. می فرماید که به آنها بگو‏‎ ‎‏که یک موعظه من دارم ـ یعنی خدا یک موعظه دارد به شما ـ این است که قیام کنید برای‏‎ ‎‏خدا. قیامتان برای خدا باشد؛ نه قیامتان برای پیدا کردن یک عنوانی ـ نمی دانم ـ یک‏‎ ‎‏جاهی، یک مقامی، یک پولی، یک چه. نه، اینطور نباشد. اگر قیام برای خدا باشد،‏‎ ‎‏پشتوانۀ خدا باشد، یک طمأنینه ای در نَفْس پیدا می شود که دیگر شکست توی آن‏‎ ‎‏نیست؛
باید خودتان را بسازید تا بتوانید قیام کنید. خود ساختن به اینکه تبعیت ‏‏[‏‏کنید‏‏]‏‏ از‏‎ ‎‏احکام خدا: هرچه فرموده است اطاعت؛ هر چه فرمود نه، نه؛ هر چه فرمود آره، آره.‏‎ ‎‏وقتی اینطور شد، یک مرتبه، یک مرتبه پیدا شد یک مرتبه ای که از برای انسان باید‏‎ ‎‏باشد. اگر این کار اینطور بشود که هرچه فرمود نه، نه؛ و هرچه فرمود آره، آره شد، و این‏‎ ‎‏تابع ارادۀ حق تعالی شد که هرچه فرموده است می کنم، هرچه فرموده است نکن‏‎ ‎‏نمی کنم، این از انسانیت یک «مرتبه» پیدا شده. مراتب دیگر هم زیاد است. و اگر این‏‎ ‎‏مرتبه از انسانیت هم پیدا شد که من کارم کاری شد که برای خدا این کار را می کنم،‏‎ ‎‏شکست دیگر در آن نیست. کاری که برای خداست شکست در آن نیست.
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۵۹ - ۱۶۹


***


جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری و پرسنل هوانیروز (برکات جنگ)
اهم بیانات:
از اموری که در این جنگ، که ما مکروه داشتیم، پیش آمد برای ما، این بود که به‏‎ ‎‏واسطۀ شجاعت سربازان دلیر ما و شجاعت ملت بزرگ ما، که توانست این مطلب را‏‎ ‎‏تثبیت کند که کسی نمی تواند به این مملکت رخنه کند و کسی نمی تواند آسیب به این‏‎ ‎‏کشور برساند.
‏‏شما را این وحدت کلمه در زیر سایۀ توحید و در زیر پرچم اسلام به این فتحها و‏‎ ‎‏پیروزیها می رساند. این تکبیرهایی که در شبی که برای شهادت کمر بستید می گویید، اینها‏‎ ‎‏پشتیبان شماست. جنود غیبیه همان طور که در صدر اسلام پشتیبان لشکر اسلام بود و آن‏‎ ‎‏لشکر کوچک اسلام بر لشکر روم با آن بساط و بر لشکر ایرانِ آن وقت با آن بساط غلبه‏‎ ‎‏کرد، به واسطۀ آن تأییدات غیبی و ملائکۀ الهی بود، شما امروز همان وضعیت را دارید.‏‎
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۰۰ - ۴۰۶

***

جماران، ۱۳۶۱_ حکم انتصاب آقای سید کاظم نورمفیدی به سمت نماینده ولی فقیه در گرگان
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۱۶


***


جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان همدان و ... (تحول روحی ـ مقابله با مشکلات)
اهم بیانات:
مسئلۀ برنامه از‏‎ ‎‏مهمات یک کشور است. و چنانچه بدون برنامه، یک کشوری بخواهد اداره بشود،‏‎ ‎‏نمی شود اداره بشود، باید برنامه باشد. برنامه ریزیها را باید با کمال دقت، اشخاصی که‏‎ ‎‏تخصص دارند، اشخاصی که توجه به مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و مسائل اسلامی‏‎ ‎‏دارند، اینها باید با کمال دقت بررسی کنند و متحداً با هم برنامه ریزی کنند و برای کشور‏‎ ‎‏راه برنامه ریزی، راهی باز می کند برای پیشبرد مقاصد کشور.
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۱۷ - ۱۲۸


***

جماران، ۱۳۶۴_ تلگراف به آقای گلپایگانی (تسلیت درگذشت آقای سید نصر الله مستنبط)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۴۴۰


***

. انتهای پیام /*