امروز فقهای اسلام «حجت» بر مردم هستند؛ همان طور که حضرت رسول(ص)‏‎ ‎‏حجت خدا بود، و همۀ امور به او سپرده شده بود و هرکس تخلف می کرد بر او احتجاج‏‎ ‎‏می شد. فقها از طرف امام(ع) حجت بر مردم هستند. همۀ امور و تمام کارهای مسلمین به‏‎ ‎‏آنان واگذار شده است. در امر حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عواید‏‎ ‎‏عمومی، هرکس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. 

ولایت فقیه ص ۸۲

. انتهای پیام /*