پرتال امام خمینی(س): یک شهروند اهلِ نجف در بازدید از حسینیه جماران خاطره ای جالب از امام نقل کرده  و آن را در دفتریادبود نگارستان امام خمینی(س) ثبت کرده است. 

«من همیشه امام را تنها می دیدم هنگامی که برای زیارت امیرالمومنین مشرف می شد و ما هنگامی که آقا را می دیدیم، به امام سلام می کردیم و امام جواب سلام ما را نمی داد. ما با کمال تعجب فکر می کردیم که چرا امام جواب سلام ما را نمی دادند. بعدها فهمیدیم که چونکه حزب بعث امام را مراقبت می کرد و اگر امام با کسی حرف می زد و یا جواب سلام می دادند بعثی ها او را می گرفتند و به زندان می بردند و او را شکنجه می دادند و امام برای حفظ جان جوانها نه با کسی حرف می زد و نه به کسی نگاه می کرد.»

سید خلیل الموسوی از اهالی نجف

. انتهای پیام /*