امروز جامعه مسلمین طوری شده که مقدسین ساختگی جلو نفوذ اسلام و مسلمین را می‌گیرند و به اسم اسلام به اسلام ضربه می‌زنند. ریشه این جماعت که در جامعه وجود دارد در حوزه های روحانیت است. در حوزه های قم و نجف و مشهد و دیگر حوزه ها افرادی هسند که روحیه مقدس نمایی دارند و از اینجا روحیه و افکار خود را به نام اسلام در جامعه سرایت می‌دهند...

ولایت فقیه/ حکومت اسلامی ص ۱۴۴ - ۱۴۵

. انتهای پیام /*