در شش ماهه نخست امسال، بیش از پنجاه هزار گردشگر از بیت امام در قم بازدید کردند. به گزارش پرتال امام خمینی(س) در شش ماه اول سال ۱۳۹۸ بیش از پنجاه هزار گردشگر داخلی و خارجی از بیت امام در قم بازدید کردند.

بیت تاریخی امام خمینی (س) در شهر قم

بر اساس این گزارش بیش از ۲۵ هزار نفر از بازدیدکنندگان داخلی و مابقی از کشور های مختلف اروپایی و آسیایی و ... شامل ۲۰۷۴۲ نفر عرب زبان،۶۸۱۲ نفر اردو زبان و ۱۰۵۶ نفر نیز از زبانهای دیگر از بیت امام در قم بازدید بعمل آورده اند. جدول ذیل تعداد بازدیدکنندگان را بر اساس ماههای مختلف سال نمایش می دهد.

ماه ایرانی عرب اردو متفرقه جمع کل
فروردین ۵۷۸۵ ۲۳۳۵ ۱۵۴۰ ۳۳۸ ۹۹۹۸
اردیبهشت ۳۲۲۰ ۲۰۰۵ ۴۸۷ ۲۵۰ ۵۹۶۲
خرداد ۲۸۰۲ ۱۴۲۰ ۲۹۵ ۱۰۰ ۴۶۱۷
تیر ۳۲۵۵ ۵۲۴۷ ۱۹۸۰ ۲۳۷ ۱۰۷۱۹
مرداد ۵۳۶۰ ۶۴۷۰ ۱۵۸۰ ۷۷ ۱۳۴۸۷
شهریور ۴۶۷۵ ۳۲۶۵ ۹۳۰ ۵۴ ۹۶۲۴
آمار کل بازدیدکنندگان تعداد نفرات
ایرانی ۲۵۰۹۷
عرب ۲۰۷۴۲
اردو ۶۸۱۲
سایر کشور ها ۱۰۵۶
جمع کل بازدیدکنندگان ۵۳۷۰۷

. انتهای پیام /*