نجف اشرف، ۱۳۵۴_ نامه به آقای عبد الله اسلامی و اظهار تأسف از حادثه منیٰ

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۲۸

***

نجف اشرف، ۱۳۵۵_ نامه به آقای سید احمد علم الهدی (صدور اجازه نامه)

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۸۸

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به علما و مردم پاکستان درباره جنایات عمّال شاه در قم و مشهد

اهم پیام:

‏ تانکها و توپها و مسلسلها که با سرمایۀ این ملت تهیه شده در خیابانهای شهرها، حتی‏‎ ‎‏شهر مذهبی مشهد در جوار حضرت امام رضا ـ سلام الله علیه ـ و قم در جوار حضرت‏‎ ‎‏معصومه ـ علیهاالسلام ـ و محل حوزۀ علمیه دائماً مستقر و روزی نیست که نفوس‏‎ ‎‏شریفه ای را به قتل نرسانند.‏

قتل عامهایی که در این یک سال اخیر شده است قابل تحمل و بیان نیست. تبلیغات‏‎ ‎‏شاه در خارج ایران، که خود را مسلمان خالص و شیعۀ معتقد معرفی کرده و برخلاف‏‎ ‎‏آنچه که هست ادعا نموده، موجب انحراف اذهان شده است. این شخص مدعی اسلام و‏‎ ‎‏تشیع، چه قرآنها که به آتش کشید، و چه سادات و علما که به زجر و شکنجه در حبس به‏‎ ‎‏قتل رساند، و حرم مطهر حضرت ثامن الائمه ـ علیه و علیهم السلام ـ را به مسلسل بست، و‏‎ ‎‏به منزل علما اهانتها نمود.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۵۸ - ۳۵۹

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تبلیغات فریبکارانه مطبوعات غرب

اهم بیانات:

مطلب ما این نیست که شاه برود بیرون مملکت،‏‎ ‎‏مطلب ما سقوط شاه است از سلطنت.و اینکه می گوییم شاه برود یعنی سلطنت‏‎ ‎‏نداشته باشد؛ نه برود تفریح!‏‎ و مطلب دوم این است که رژیم شاهنشاهی یک‏‎ ‎‏رژیمی است که مقبول ملت نیست و از اول هم یک مطلب غلطی بوده. و مطلب‏‎ ‎‏ثالث این است که ما می خواهیم یک حکومت عدل بر قوانین اسلام در ایران‏‎ ‎‏حکمفرما باشد. اینها هیچ کدامش در آن هیچ ابهامی نیست که کسی بخواهد‏‎ ‎‏تأویلش کند، کسی بخواهد بگوید مطلب ملت باز معلوم نیست چه می گوید. ملت‏‎ ‎‏معلوم نیست... اینها! کسی مگر خودش را به کری بزند! والاّ ملت حالا چندین وقت‏‎ ‎‏است، از یک سال بیشتر است که در خیابانها دارد فریاد می زند که ما رژیم شاهنشاهی را‏‎ ‎‏نمی خواهیم، رژیم پهلوی را نمی خواهیم، و ما حکومت اسلامی می خواهیم. این هیچ‏‎ ‎‏ابهامی ندارد.‏

همۀ ابرقدرتها می دانند که اگر یک جنگ عمومی بشود، تمام بشر از بین‏‎ ‎‏می رود برای اینکه با این اسلحه هایی که الآن هست دیگر اینطور نیست که جنگْ جنگ‏‎ ‎‏منطقه ای باشد، در یک قطری جنگ بکنند در یک قطر دیگری نباشد؛ همۀ منطقه های‏‎ ‎‏دنیا، همۀ بلاد دنیا از بین خواهد رفت. و هیچ عاقلی اقدام به همچو جنگی نخواهد کرد.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۶۰ - ۳۷۴

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع نمایندگان درجه داران نیروی هوایی (القای نیاز به قیم توسط دشمن)

اهم بیانات:

باید شما ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ ما متوجه باشیم به موقع حساس کشور، و اینکه طرح‏‎ ‎‏این جور مسائل آیا الآن به صلاح کشور هست یا موجب فساد می شود. ما الآن کشورمان‏‎ ‎‏یک کشور متزلزل است. یعنی یک حکومت مستقر نداریم، رئیس جمهور نداریم،‏‎ ‎‏مجلس نداریم. و در یک همچه موقعی اگر بنا باشد که همۀ قشرها متوجه بشوند،‏‎ ‎‏اذهانشان را متوجه کنند به آن گرفتاریهایی که در محل خودشان دارند و بخواهند که همۀ‏‎ ‎‏اینها فوراً تحقق پیدا بکند، و اگر پیدا نکند تحصن است، و ـ عرض می کنم که ـ راهپیمایی‏‎ ‎‏است و اینها، این به نظر ما می آید که با مصالح کشور مخالف است.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۶۳ - ۶۷

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای جهاد سازندگی (سازندگی کشور با همکاری ملت و دولت)

اهم بیانات:

ایران مال خود‏‎ ‎‏شماست و خود شما باید او را بسازید. و اگر همۀ ملت در این امر، در امر سازندگی همت‏‎ ‎‏نکند کارها زمین می ماند. انتظار اینکه یک دسته ای انجام بدهند تا ما انجام بدهیم، یا‏‎ ‎‏کارشکنی یک کسی نکند، البته می دانید که حالا در هر گوشه و کناری برای کارشکنی‏‎ ‎‏مهیا هستند. این ملت است که باید این کارها را انجام بدهد.

در تمام انقلاباتی که در دنیا پیدا شده هیچ کدام بهتر از ایران نبوده،‏‎ ‎‏دنبال سَر انقلابات، میلیون، میلیون و نیم آدم کشته می شدند. ـ برای من صورتش را‏‎ ‎‏آورده اند ـ این انقلاباتی که واقع شده است، دنبال سرش یک میلیون، یک میلیون و نیم‏‎ ‎‏کشتار، دو میلیون حبسی ‏‏[‏‏داشتند‏‏]‏‏، درِ کشور را می بستند به همه جا. الآن هم هر جا که‏‎ ‎‏شما ملاحظه کنید که یک انقلابی واقع شده است و یک کودتایی واقع شده، یک چیزی‏‎ ‎‏واقع شده، درِ کشورشان را به خارج بستند، همۀ فرودگاهها را ممنوع کردند، تمام‏‎ ‎‏مطبوعات را قدغن کردند که نباید منتشر بشود و برای مردم اختناق پیش آوردند. اختناق‏‎ ‎‏فوق آن اختناقهایی که سابق بوده. و گاهی در بعضی شان به مجردی که این پیروز شده،‏‎ ‎‏قتل عام ایجاد کردند. شروع کردند به کشتن مردم. هر که احتمال می دادند که یک چیزی‏‎ ‎‏باشد می کشتند. نه اینکه یک کسی را، یک شهر را قتل عام می کردند. و انقلاب ما از باب‏‎ ‎‏اینکه اسلامی بود، از باب اینکه از ملت بود، انقلابی نبود که یک قدرتی به یک قدرت‏‎ ‎‏غلبه کند، یعنی یک قدرت نظامی به یک قدرت نظامی یک کودتایی شده باشد، این‏‎ ‎‏حرفها نبود. متن نهضت از خود مردم بود. جوشید از خود بین مردم بین زن و مرد و‏‎ ‎‏انقلاب هم اسلامی بود. اسلام اینها را وادار کرد که یک همچو انقلابی بکنند. همچو‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی که از متن ملت بجوشد، دنبالش دیگر این مسائل کم است، هست، اما کم‏‎ ‎‏است.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۶۸ - ۷۴

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع راهپیمایان کفن پوش الیگودرز (سیاست امریکا)

اهم بیانات:

از تفرقه به هر صورتی که هست پرهیز کنید. هر‏‎ ‎‏چیزی که موجب تفرقه می شود از او پرهیز کنید. هر شعاری که موجب تفرقه می شود از او‏‎ ‎‏پرهیز کنید. هر تحصنی که موجب تفرقه می شود از او پرهیز کنید. هر راهپیمایی که‏‎ ‎‏موجب تفرقه می شود از او پرهیز کنید. امروز شما احتیاج دارید به وحدت کلمه . امروز‏‎ ‎‏بیشتر از دیروز احتیاج دارید و فردا بیشتر از امروز. این وحدت کلمۀ خودتان را حفظ‏‎ ‎‏کنید. از خدای تبارک و تعالی تبعیت کنید که فرموده است: ‏‏وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ جَمیعاً وَ‏‎ ‎‏لا تَفَرَّقُوا

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۷۵ – ۷۷

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع اعضای شورای سرپرستی صدا و سیما (لزوم اصلاح برنامه ها)

اهم بیانات:

من از آقایانی که در صدا و سیما هستند این توقع را دارم که مسائل را روی مسائل‏‎ ‎‏شخصی هیچ وقت نبرند. مسائل، روی مسائلِ مصلحت دولتی خودمان، مصلحت کشور‏‎ ‎‏خودمان باشد، یک کسی را من ازش ناراحت هستم، حالا بیایم در صدا و سیما مثلاً چه‏‎ ‎‏بکنم، که این چطور است! این با مصلحت کشور مخالف است. ما باید مسائل را اسلامی با‏‎ ‎‏آن برخورد بکنیم، اخلاق اسلامی داشته باشیم. و یک وقت خدای نخواسته درصدد‏‎ ‎‏کوبیدن یک کسی، درصدد بزرگ کردن بی جای کسی، کوچک کردن بی جای کسی،‏‎ ‎‏درصدد این مسائل نباید باشیم.

دنیا هم کم کم توجه به این پیدا کرده اند، این فقرای دنیا یعنی مظلومین دنیا ‏‏[‏‏توجه‏‏]‏‎ ‎‏پیدا کرده اند که این کاری که ایران کرده یک راهی باز می شود برای اینکه همه جا ‏‏[‏‏بیدار‏‏]‏‎ ‎‏بشود. ما می خواهیم اینطوری انقلابمان را صادر کنیم نه جنگی با کسی داریم، نه‏‎ ‎‏می خواهیم لشکرکشی کنیم، ما می خواهیم با صحبت و با کار خوب که در اینجا انجام‏‎ ‎‏می دهیم، به دنیا بفهمانیم که اسلام وضعش اینجوری است. و اسلام برای همه مظلومها‏‎ ‎‏خوب است. این صدور پیدا می کند به همه.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۲۸۷ - ۲۹۳

***

. انتهای پیام /*