پرتال امام خمینی(س): قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ رهبر و رئیس‌جمهور و وزرا را ملزم کرد تا فهرست دارایی خود را در زمان تصدی و پایان آن به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند و امام خمینی (س) نخستین شخصیتی بود که به اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی عمل کرد و در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۵۹ ضمن ارسال لیست اموال خود به دفتر مرحوم بهشتی که رئیس دیوان عالی کشور و شورای عالی قضائی، لیست کتاب های خود را نیز اعلام کرد تا همگان را به انجام این اصل مهم در قانون اساسی تشویق کند. زندگی ساده و بی پیرایه امام خمینی(س) و انتشار لیست دارائی های خود و متعلقین خود قدمی مهم در اجرای مُرّ این قانون بود که متاسفانه هیچگاه از سوی برخی مسئولین، جدی تلقی نشد.

صورت دارایی ها [و اموال امام خمینی‏]

زمان: ۲۴ دی ۱۳۵۹/ ۷ ربیع الاول ۱۴۰۱

مکان: تهران، جماران‏
موضوع: دارایی حضرت امام خمینی  مخاطب: دیوان عالی کشور
نام: روح اللَّه- نام خانوادگی: مصطفوی معروف به خمینی- شماره شناسنامه ۲۷۴۴- محل صدور: خمین- سِمَت: روحانی.
۱- دارایی غیر منقول (با ذکر مشخصات):
۱- یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محله باغ قلعه که معروف است.
۲- قطعه زمینی است ارث پدری است و به حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده مشاع است بین این جانب و معظمٌ له و ورثه مرحوم اخوی (آقای هندی) که اجاره سهمیه این جانب از قرار اطلاع آقای اخوی، سالی چهار هزار ریال است که داده نمی‏ شود.
۲- دارایی منقول اعم از نقدی، موجودی یا سپرده بانکی، سهام و اموال غیر منقول دیگر با ذکر قیمت تقریبی:
۱- وجه مختصری است در تهران که نذورات و هدایای شخصی است.
۲- اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، مِلک همسرم می ‏باشد.
دو قطعه قالی در منزل است، داده ‏اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم، و مال این جانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند.
چند جلد کتاب، بقیه کتبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمی ‏دانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده است که قیمت تقریبی آن را نمی ‏دانم، ولی قدر قابلی نیست، اثاثی که در منزل مسکونی فعلی در تهران است مِلک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد.
۳- کلیه وجوهی که در بانک ها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه می ‏باشد و مِلک این جانب نیست، و ورثه این جانب در آنها حقی ندارند و تکلیف آنها را به حسب وصیت تعیین نموده‏ ام.

روح اللَّه الموسوی

‏ صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۵۲۳

. انتهای پیام /*